תיעוד: ראש הישיבה עלה למירון כדי להתפלל על זקן ראשי הישיבות

הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א עלה היום אחר הצהרים לפקוד את ציונו של התנא האלוקי רשב"י במירון. מטרת הנסיעה המיוחדת היתה כדי להעתיר בתפילה על זקן ראשי הישיבות הגרמ"ד סולובייצ'יק שליט"א

תיעוד: ראש הישיבה עלה למירון כדי להתפלל על זקן ראשי הישיבות

"רעדה אחזתנו עקב מצבו הקשה רעדה אחזתנו עקב מצבו הקשה של זקן ראשי הישיבות, משיירי כנסת הגדולה, שריד לדור דעה, ספר תורה השרוי בצער מרן הגאון הגדול רבי משולם דוד הלוי (בן אלטע הנדל) סולובייצ'יק שליט"א ראש ישיבת בריסק.


בהמשך המכתב ציינו חברי המועצת "ומכיון דאיתא בגמ' ברכות (י"ב ע"ב) ואמר רבה בר חיננא סבא משמיה דרב, כל שאפשר לו לבקש רחמים על חבירו ואינו מבקש נקרא חוטא וכו', ואם תלמיד חכם הוא צריך שיחלה עצמו עליו"


"מתבקש הציבור בכל אתר ואתר להעתיר בתפילה ובתחנונים לפני רופא כל בשר, לרפואתו השלימה בתוך שאר חולי ישראל".

ראש הישיבה הגרבראש הישיבה הגרב

ראש ישיבת 'עטרת ישראל' הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א עלה היום אחר הצהרים לפקוד את ציונו של התנא האלוקי רשב"י במירון, וזאת כדי להעתיר בתפילה על זקן ראשי הישיבות הגרמ"ד סולובייצ'יק שליט"א ראש ישיבת בריסק.


כידוע, לראש הישיבה יש קשר מיוחד עם הגרמ"ד שליט"א.


בסוף השבוע שעבר פורסם כאן ב'בימה' מכתב מיוחד ממועצת גדולי התורה תחת הכותרת "ואם תלמיד חכם הוא צריך שיחלה עליו", ובו קריאה להעתיר בתפילה ובתחנונים לרפואתו השלימה של מרן הגרמ"ד הלוי סולובייצ'יק שליט"א.

האדמו"ר מקראלי בביקור בבני ברק
שבע ברכות המרכזי במאקאווא בני ברק
צפו: הפלפול ששולל סגרים • ברדק
שמחת בית תולדות משה • גלריה
מועל בפקדונו של הקב"ה: נשיא המועצת במתקפה נגד הממ"ח
שמחת בית זוועהיל - אביר יעקב • גלריה
סאדיגורא ופיטסבורג בביקור אצל האדמו"ר מצאנז • תיעוד
לאחר השבחים על הציבור החרדי - פייגלין: שמח שבמשרד הבריאות מבינים
בנט במליאה: "גם החרדים בני אדם"
תושב קרית יערים מספר: מה קרה לחבריו • צפו