תיעוד: ראש הישיבה עלה למירון כדי להתפלל על זקן ראשי הישיבות

הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א עלה היום אחר הצהרים לפקוד את ציונו של התנא האלוקי רשב"י במירון. מטרת הנסיעה המיוחדת היתה כדי להעתיר בתפילה על זקן ראשי הישיבות הגרמ"ד סולובייצ'יק שליט"א

תיעוד: ראש הישיבה עלה למירון כדי להתפלל על זקן ראשי הישיבות

"רעדה אחזתנו עקב מצבו הקשה רעדה אחזתנו עקב מצבו הקשה של זקן ראשי הישיבות, משיירי כנסת הגדולה, שריד לדור דעה, ספר תורה השרוי בצער מרן הגאון הגדול רבי משולם דוד הלוי (בן אלטע הנדל) סולובייצ'יק שליט"א ראש ישיבת בריסק.


בהמשך המכתב ציינו חברי המועצת "ומכיון דאיתא בגמ' ברכות (י"ב ע"ב) ואמר רבה בר חיננא סבא משמיה דרב, כל שאפשר לו לבקש רחמים על חבירו ואינו מבקש נקרא חוטא וכו', ואם תלמיד חכם הוא צריך שיחלה עצמו עליו"


"מתבקש הציבור בכל אתר ואתר להעתיר בתפילה ובתחנונים לפני רופא כל בשר, לרפואתו השלימה בתוך שאר חולי ישראל".

ראש הישיבה הגרבראש הישיבה הגרב

ראש ישיבת 'עטרת ישראל' הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א עלה היום אחר הצהרים לפקוד את ציונו של התנא האלוקי רשב"י במירון, וזאת כדי להעתיר בתפילה על זקן ראשי הישיבות הגרמ"ד סולובייצ'יק שליט"א ראש ישיבת בריסק.


כידוע, לראש הישיבה יש קשר מיוחד עם הגרמ"ד שליט"א.


בסוף השבוע שעבר פורסם כאן ב'בימה' מכתב מיוחד ממועצת גדולי התורה תחת הכותרת "ואם תלמיד חכם הוא צריך שיחלה עליו", ובו קריאה להעתיר בתפילה ובתחנונים לרפואתו השלימה של מרן הגרמ"ד הלוי סולובייצ'יק שליט"א.

פרשת תזריע - מצורע: האם מותר להכווין נוסע בשבת
פנינה יקרה: אי אפשר להחזיר את החץ
הרב מיכאל לסרי - מהי עצמאות אמיתית?
טיש ויארצייט לזקנו של האדמו''ר מסדיגורה ירושלים • גלריה
האם צריך לברך על טלית קטן • הלכה יומית
האם שמחת תורה הוא תשלומין לסוכות? • דף היומי
תיעוד: ראש הישיבה פתח את 'זמן קיץ' בפונביז'
צפו: הגר''ד מחבר על מעלת סעודת ראש חודש
12 שנים לאחר שכתב את ספר התורה זכה יונתן פולארד להכניסו הלילה לקבר יוסף
איזה בגד חייב במצוות ציצית • הלכה יומית