פרשת קרח תשפ"ב • הרב אשר וייס

תרומה ושביעית בזמן הזה • גאב"ד 'דרכי תורה', הגאון רבי אשר וייס שליט"א • צפו

פרשת קרח תשפ"ב • הרב אשר וייס

פרשת קרח תשפ"ב • הרב אשר וייס

פרשת חקת תשפ"ב • הרב אשר וייס
אין משבר ללא תקנה! • פרשת חקת • צפו
הרב מיכאל לסרי - מסר לפרשת חוקת
צפו: שיעורו של הגר"י רצאבי למוצש"ק קרח התשפ"ב
שידור חי: מרן הראשל"צ הרב יצחק יוסף שליט"א
גם בבית יש מועדים מיוחדים לתשובה • צפו
הרב יצחק זילברשטיין - השיעור השבועי
פנינה יקרה: הדרך הכי טובה לצאת מהטומאה
מסר קצר לפרשת חקת • הרב אשר וייס
הדף היומי מסכת יבמות דף קטז