ועדת הכספים החלה לדון במתווה החוק להעלאת גיל הפרישה לנשים

במהלך דיון ארוך הוצגו באופן עקרוני הסיכומים הנוגעים לחוק, אליהם הגיעה הממשלה, וחברות הכנסת שדנו בנושא עם האוצר במטרה להעמיד מענים הולמים לנשים מרקע חלש

ועדת הכספים החלה לדון במתווה החוק להעלאת גיל הפרישה לנשים

ועדת הכספים בראשות ח"כ אלכס קושניר קיימה היום (א') דיון ארוך, בן כ-3 וחצי שעות לעניין החוק להעלאת גיל הפרישה לנשים, במסגרת חוק ההסדרים. במסגרת הצעת החוק, יועלה גיל הפרישה לנשים מגיל 62 לגיל 65, על פני 11 שנים.

הכלים עליהם סוכם במסגרת הדיון בממשלה כפי שהובאו בלשון החוק בנוסחו המקורי כפי שאושר בממשלה, וכן במסגרת הדיונים עם חברי הכנסת, טרם אישור החוק לקריאה ראשונה בכנסת, הוצגו בע"פ בפני חברי הכנסת, כאשר חלקם עדיין נמצאים בשלבי גיבוש:

הכפלת של התוספת למענק העבודה – מענק עבודה היא תוספת הכנסה שמשולמת על ידי רשות המיסים לשכירים ולעצמאים שהכנסתם נמוכה. מטרת המענק היא לתמרץ את ההשתתפות בשוק העבודה, לתמוך בעובדים בעלי הכנסה נמוכה ולצמצם פערים כלכליים-חברתיים.

במסגרת העלאת גיל הפרישה של נשים עשויה להשפיע לשלילה על נשים מבוגרות המבקשות להשתלב בשוק העבודה, כך קובע החוק את הגדלת סכום מענק העבודה והרחבת טווח ההכנסה המזכה במענק, לנשים בגילאי 67-60 באופן מלא.

בדיון הוצג כי סך העלות של הרחבת המענק כפי שאושרה בממשלה הייתה 130 מיליון ₪, וההסכמה עם חברות הכנסת הכפילה את התקצוב לצעד זה והעמידה אותו על 260 מיליון ₪ - כאשר המבנה של מתן המענק יוסדר בהמשך.

בנוסף הוצג כי סוכם על שינוי המנגנון, כאשר בניגוד למצב היום בו מענק העבודה ניתן רטרואקטיבית, הכוונה היא להקדים את מענק העבודה ולדמות אותו לקצבה, כאשר אישה עובדת היא תקבל את המענק בתשלום רבעוני באופן אוטומטי, לאחר רישום חד פעמי.

הארכת דמי האבטלה – בנוסף להארכת תקופת הזכאות המרבית לקבלת דמי אבטלה לנשים מעל גיל 60 ב-125 ימים מ-175 ימים ל-300 ימים, שנמצאת בנוסח החוק המקורי, ונועדה לאפשר לנשים להקדים את תקופת הפרישה שלהן מבלי להיפגע כלכלית, הוצג כי בסיכום עם חברות הכנסת כי אישה שנפלטת משוק העבודה לפני גיל 60, מגיל 57 ומעלה - תקבל לצד 7 חודשי דמי אבטלה בדומה לכל אדם שנפלט משוק העבודה, מינימום 5 חודשי הכשרה עם דמי קיום ועד 8 חודשים אם ההכשרה ארוכה יותר, בסכום של 4,000 ₪ לחודש.

עוד סוכם כי במידה ואותה אישה צברה לאחר תקופת ההכשרה, שנת עבודה ונפלטה לאחר מכן שוק העבודה, היא תהייה זכאית לשנה דמי אבטלה. באשר לנשים שאחרי הכשרה לא הצליחו לצבור שנת עבודה, הוקצבו כספים לשיפויין, כאשר המנגנון יקבע בהמשך.

עוד הוצג כי מתוכנן במסגרת החוק מענה לתקופת ביניים, עבור נשים שכבר נפלטו משוק העבודה לפני גיל 60 -מגיל 55, בטרם כניסת החוק לתוקף, כאשר המנגנון יפעל במשך 7 שנים.

הגדלת הדיסריגארד לנשים שנותרות בתעסוקה - מסכום של 6,000 ₪ כיום לסכום של כ-8,000 ₪ בהקצבה של כ-300 מיליון ₪ לשנתיים. – ההטבה חלה גם על גברים.

סיוע למקבלות הבטחת הכנסה - בגובה של 700 ₪ לחודש עבור נשים שיגיעו לגיל 62 בשנים הקרובות, נוכח כך שנדחה להם המעבר מהבטחת הכנסה להשלמת הכנסה, עקב כניסת החוק לתוקף.

וכן הנגשת הכלים השונים ב-4 שפות: אמהרית, עברית ערבית ורוסית. באוצר העריכו כי עלות הכלים במסגרת החוק עומדת על כ-930 מיליון ₪.

בפתח הדיון, ציין יו"ר, הוועדה, ח"כ אלכס קושניר כי "מדובר בדיון מאוד מורכב, התנהל מו"מ מאוד אינטנסיבי של מספר חברות כנסת והיו הסכמות לגבי המתווה, ואני מברך עליהן. אותן הסכמות זה מה שהולך להיכנס לנוסח החוק, לא יהיו שום נסיגות, ונקיים עוד דיונים רבים לעניין הנושא על מנת שאף אישה לא תיפגע כתוצאה ממנו".

ח"כ משה גפני העיר: "ביקשו ממני חברות כנסת מאוד נכבדות שאני מעריך, שאחתום על מכתב מנומק באופן רציני, שזה לא יהיה בחוק ההסדרים, שזה נושא חברתי דרמטי. זו מהפכה חברתית, ואני לא הבנתי למה צריך להעלות את החוק במסגרת חוק ההסדרים".

ח''כ מאיר גפני

עוד ציין: "כשביקשו ממני להעלות את זה לדיון בעבר, אמרתי שאעלה את זה לדיון כאשר נדון בפרטים מסוימים, ואמרתי שהמהפכה הזו צריכה לקרות בצורה מסוימת, החתמנו את כל חברי הוועדה על העניין הזה. עכשיו לא היו ימים טובים לאגף התקציבים כימים האלה, הם אומרים שהם יתנו את זה ואת זה, הם לא יתנו כלום".

בנוסף הציגו במשרד האוצר כי עפ"י תוחלת החיים בגיל 65 בישראל, תוחלת החיים לנשים ב-2020 מגיעה ל-86.8 שנים בממוצע, ואם בעבר היו לאישה 20 שנות פנסיה, היום יש לה 25 שנות פנסיה.

עוד הוצג כי כיום רמת החיים של נשים בפרישה נמוכה מהרצוי, וכי בבחינה לרמת האפקטיביות של הפנסיה, במסגרתה משווים בין רמת השכר של אישה שנכנסת לשוק העבודה לקצבת הפרישה שלה – היחס המומלץ עומד על בין 70 ל-90 אחוז, ואילו כיום בישראל עומד היחס על 62 אחוז, וכי לאחר העלאת גיל הפרישה היחס יעמוד על 78 אחוזים, כאשר כנגד כל שנת עבודה נוספת, קצבה הפנסיונית של הנשים תעלה ב-8 אחוז, כאשר מצד האישה גם עובדת שנה יותר ומהצד השני היא מושכת שנה פחות קצבה פנסיונית.

מספר חברי כנסת טענו כי הנתונים אינם הגיוניים. ביניהם היה ח"כ בצלאל סמוטריץ אשר אמר: "זה נראה לי לא הגיוני, זה העלה באחוז דומה לגברים כאשר העלו את גיל הפרישה שלהם? יש פה קבוצת ביקורת, תבדקו את זה. יש פה הנחות שלא בטוח שהן מתיישבות עם המשק הישראלי. האם אצל גברים עלינו ב-16 אחוז בשנתיים?! זה לא הגיוני".

עוד הציגו במשרד האוצר כי בקרב גילאים שנשים יכולות כבר לפרוש בהם מבחינה חוקית, הפערים בין גברים לנשים בשיעורי התעסוקה משלש את עצמו. כאשר גם נתון זה ספג ביקורת.

ח"כ בצלאל סמוטריץ': "בסופו של דבר יש לנו בעיה עם נשים במקצועות שוחקים שלא יכולות לעבוד עוד שנים, יש מענה לנשים שעובדות וימשיכו לעבוד. באו נשים ומכרו לאוצר את קבוצת הנשים במקצועות חלשים תמורת הישגים פוליטיים. יש פה אלמנט של הערכת דמי האבטלה, זה חיובי, עוד חצי שנה, הארכת הדיסריגארד זה אחרי גיל פרישה, גם הסכומים מצחיקים".

עוד הוסיף: "כל מה שיש פה, למעט ההכשרות אולי, כל קבוצת התעסוקה האלה ממשיכה לעבוד, הבעיה עם מי שאחרי כל המענקים ואחרי כל המס הכנסה שלילי, אחרי כל זה עדיין אין להן יכולת לעבוד או אם ימשיכו לעבוד זה יהיה פחות מהפנסיה שיקבלו, אז לא לתת להן כלום חוץ מעוד חצי שנה פנסיה נוספת למי שמעל גיל 60. שימו על השולחן את אותן קבוצות אוכלוסייה שיש בעיה ותסבירו מה להן אתם נותנים".

ח"כ מיכל רוזין הגיבה: "זה המתווה של השרים, אתה מדבר ולא יודע מה ההישגים".

ח"כ גפני הגיב: "יש מקצועות שוחקים, יש נשים עניות, יש נשים שפרשו כבר קודם ומה שעלול להיות כתוצאה מהחוק. מספרים ששינו בממשלה ושינו בכנסת, תנו לנו להעביר את ההצעה הזו, נדבר סעיף סעיף, הם רוצים להיות בעלי הבית כדי שלא יצטרכו לשלם, הם רוצים את קצבת הזקנה. לא מעניינת אותם זו שמנקה כאן את המדרגות, אלא קצבת הזקנה".

בהמשך הציגו במשרד האוצר את עיקרי המתווה, במסגרתו יועלה גיל הפרישה לנשים מגיל 62 לגיל 65, על פני 11 שנים, לצד ליווי בכלים משלימים וצעדים לעידוד תעסוקת מבוגרים ורשת ביטחון לנשים מוחלשות.

כמו כן, הוצגו הצעדים השונים כאמור, ונציג הקרנות הוותיקות ציין כי העלאת גיל הפרישה בשלב זה, תצמצם את הקיצוץ הדרוש בקרנות הוותיקות מ-5 מיליארד ₪ ל-2 מיליארד ₪. ובאוצר ציינו כי שר האוצר התחייב כי במסגרת החוק הוא יפעל ליתר את הקיזוז.

יו"ר הוועדה, ח"כ אלכס קושניר קרא להביא סיכום לעניין זה בהמשך הדיונים לעניין החוק וסיכם את הדיון: "הנושא מאוד מאוד מורכב ואנחנו חייבים לוודא שלא תהיינה נשים שתפגענה מהמהלך, יש הסכמות שהגיעו אליהם עוד לפני הקריאה הראשונה, ויש עוד דברים שהוסכמו ויש לפרוט לחוק, אני מציע שתגיעו לדיון הבא עם נוסחים כדי שנוכל להתקדם בנושא הזה. אני מבקש שתגדירו כל קבוצה שעלולה להיפגע במהלך ואיך ניתן לה פתרון, אני מקווה שכאשר נגיע לדיון הבא נהייה הרבה יותר מוכנים ובשלים".

יו''ר וועדת הכספים ח''כ אלכס קושניר
הדילמה הגדולה של נתניהו: מי יהיה שר האוצר הבא?
הממשלה אישרה את ההסכם הימי בין ישראל ללבנון
מחטף של הרגע האחרון? יו"ר הכנסת אישר דיון מיוחד בנושא העברת כספים
לאחר משא ומתן: הוסכם השכר לעובדי הוראה
ישראל ולבנון הגיעו להסכם על הקו הימי
לראשונה: מדינת ישראל מתיישרת לפי התקן האירופאי בתחום המזון
לכבוד החג: עלייה של 18% בהוצאות האשראי
תוכנית לפיד: להעביר את הסכם הגבול הימי עם לבנון לאישור סודי
פורום הנגב: הממשלה אישרה הקמת מנגנון אזורי
תקדים היסטורי: קורס ראשון של הכשרת חרדים למנהלי עבודה נפתח אתמול