רבני בני ברק במכתב מיוחד לצום תשעה באב

לשמור על הכללים ושאין איסור בחיטוי הידיים והאופנים שיש להקל ואין להקל בתענית "תשעה באב" - המכתב המלא

רבני בני ברק במכתב מיוחד לצום תשעה באב רבני בני ברק

"לתושבי עירנו היקרים ישמרם צורנו ויגן עליהם" - פתחו את המכתב הגאונים.

"במענה לשאלת רבים אודות ההנהגה הנכונה בתשעה באב – יהפוך אותו השי"ת לששון ושמחה ומועד טוב" - הוסיפו.

"בעת הזאת שעדיין סכנת המחלה המתפשטת בעולם קיימת.

א. על כל אחד ואחד להיזהר - ובמיוחד בימים אלו הזקוקים לשמירה מיוחדת כמובא בשו"ע סי' תקנ"א סעי' ח"י - שלא להינזק וביותר שלא להזיק אחרים, ולכן להקפיד על לבישת כיסוי פנים, ושמירת מרחק, ורחיצת הידים באמצעי חיטוי.

ב. בתשעה באב עצמו, אף שרחיצה וסיכה אסורים, אך חיטוי הידיים באלכוג'ל אינו בגדר רחיצה וסיכה אלא הסרת הזוהמה, ובוודאי בעת הסכנה מותר ונצרך הוא.

רבני בני ברק

ג. צום תשעה באב חמור הוא משאר צומות ואין להקל בו אלא במקום חולי, ולכן לאחר התייעצות עם רופאים מומחים יראי שמים יש לנהוג כדלהלן:

• הבריאים מגיל בר ובת מצווה גם מי שנצרך לבידוד יצומו כרגיל .
• מי שנבדק ונמצא חיובי למחלה, אך הוא ללא תסמינים כלל יצום.
• מי שסובל מתסמיני המחלה אף תסמינים קלים לא יצום.
• מי שבמהלך הצום מופיעים אצלו תסמינים כחום, כאבי שרירים או שיעולו איבוד חוש טעם או ריח, יפסיק את הצום.
• מי שסבל בחודשיים האחרונים מהמחלה בדרגה חמורה, כדלקת ריאות וקוצר נשימה, גם אם עכשיו אין לו תסמינים כלל, לא יצום !

והשי"ת ברחמיו המרובים יאמר למשחית הרף, ויצילנו מכל מחלה, וישמחנו בבניין בית מקדשנו ותפארתנו במהרה.

וע"ז באעה"ח חיים יצחק אייזיק לנדא רב אב"ד דבני ברק שבח צבי רוזנבלט רב אב"ד דבני ברק

המכתב המלא
מרן ראש הישיבה: האסונות בבין הזמנים - מפני שאין תורה
הגר"י כהן בזעקה: עסוקים בקורונה השכם וערב אבל מה יהיה על התורה?
צפו במרן הרב עובדיה יוסף שמספר על אשתו הרבנית מרגלית שבאה בחלום לאחר פטירתה...
כמות המתפללים בבתי הכנסת: עד לתחילת שבוע הבא המתווה ישונה ויתוקן
המקובל הרב בניהו שמואלי ערך חתונה לבנו בתוך היכל הישיבה • גלריה
הפוסק הכריע האם צריך לברך על עוגה באמצע הסעודה
הילולת צדיקים: בעל מדרש "ילקוט מעם לועז"
מסיבת הפתיחה למגבית האדירה עבור מפעל החסד 'עזר למשפחות לאנ"ש סאטמר בארה"ק
מרן ראש הישיבה: לא כדאי שהבחורים ילכו לחתונות
סיפורי הבעש''ט: תשובת העגלון