סוכם: תוכנית 'עסקת חבילה' במשק יוצאת לדרך

סוכמה תוכנית 'עסקת חבילה' אשר צפויה לגרום להעלאת שכר המינימום ל- 6,000 שקלים בהדרגה, גמישות העסקה וכלים להמרצת המשק

סוכם: תוכנית 'עסקת חבילה' במשק יוצאת לדרך

עסקת החבילה מביאה בשורה לעובדים- שכר המינימום יעלה לרמה של 6,000 שקלים בהדרגה, דבר שיסייע לצמצום פערים וחיזוק מעמדם של העובדים המשתכרים ברמות הנמוכות, קידום גמישות ניהולית במגזר הפרטי והציבורי ומתן ודאות ביחסי העבודה במשק – דחיית הסכם המסגרת במגזר הציבורי ל-2023.

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון: ״זו בשורה חשובה למשק בעת הזו, מכמה סיבות. העיקרית שבהן לדעתי היא הוודאות שמייצרת "עסקת החבילה" לפעילות הכלכלית במשק ובנוסף היותה מדורגת ומידתית. נכון הדבר בפרט לימים אלו בהם המשק עובר, ולשמחתנו יוצא, ממשבר כלכלי כה חמור".

עוד אמר: "השקט התעשייתי שצפוי להיווצר לנוכח ההסכמות, גם בסקטור הפרטי וגם בסקטור הציבורי, הוא חיוני בתמיכתו בתהליכים הכלכליים השונים במשק – אלו שכבר בתהליך ואלו שייווצרו על סמך התבהרות תמונת המצב כעת לשנים הבאות. לא פחות חשובה היא הפגנת היכולת לשתף פעולה לטובת המשק, שתוכל לתרום לקידום מהלכים נוספים לקידום הכלכלה בשנים הקרובות".

יו"ר ההסתדרות, ארנון בר דוד: "עסקת החבילה היא בשורה חשובה ביחסי העבודה בישראל, שתסייע בשיקום המשק ותעזור לשפר את מצבם של העובדים. העלאה הדרגתית של שכר המינימום ל-6,000 שקל תשפיע באופן ישיר על מאות אלפי משפחות ברמות השכר הנמוכות ותדחוף את כל מדרג השכר כלפי מעלה".

יו''ר ההסתדרות ציין את החלטתו: "ההחלטה שלי לקדם עסקת חבילה קרמה עור וגידים, מתוך תחושת אחריות עמוקה לגורל החברה הישראלית, ואני מודה לשר האוצר ולכל שותפינו על כך שידעו לגשר על הפערים ולהניח יחד את התשתית להזנקת הכלכלה. הבשורה שהבאנו היום לציבור משקפת במידה רבה את הקו הממלכתי והאחראי שההסתדרות נקטה לכל אורך המשבר".

עוד שיבח את ההסתדרות ומנהיגה: "באפס ימי שביתה ובשיח מאחד, הוכחנו שוב שההסתדרות בהנהגתי היא גורם מאזן במשק שלא חושש להניף דגלים חדשים. בלי הפחתות שכר, בלי פגיעה במערך הפנסיה, עם מודל חדשני של עבודה מרחוק והסדרת תקציב ייעודי לקידום סקטורים מוחלשים, נבטיח את התאוששות המשק ונוודא שכלל העובדים יהנו מפירות הצמיחה".

יו"ר נשיאות המעסיקים והעסקים בישראל ונשיא התאחדות התעשיינים, רון תומר: ״בשנה שעברה המציאות שלנו השתנתה באופן כזה שאנחנו עדיין לא מבינים עד הסוף. אנחנו מבינים רק שמדינות שיגיבו מהר יותר למציאות המשתנה יהיו במקום טוב יותר, בטוח יותר. המעז מנצח והיום אנחנו מעזים. ההסכם עליו אנחנו חותמים היום הוא תגובה משמעותית ראשונה למציאות המשתנה. ולא פחות חשוב מכך- הוא תגובה שסוכמה במשותף, בשולחן עגול, תחת הנהגה משמעותית ומעורבות גבוהה של שר האוצר".

עוד אמר: "ההסתדרות הסכימה, באומץ רב, לשנות את כללי המשחק ולעשות התאמות חשובות בעולם יחסי העבודה, כפי שאנחנו מציעים כבר שנים ארוכות. השינויים טובים גם למעסיקים, גם לעובדים ובעיקר מבטיחים יכולת תגובה טובה יותר לשינויים בעתיד. אני לא יכול להגיד שפתרנו את הכל ושזה המודל המושלם, אבל אני בהחלט יכול לקבוע היום בשם המעסיקים שהתחלנו שינוי חשוב שיחזק את כושר התחרות של המשק הישראלי וישלח מסר חשוב לעולם אודות יכולת המשק הישראלי לאמץ חדשנות גם בשוק העבודה״.

יו"ר נשיאות המגזר העסקי, דובי אמיתי: "מדובר בבשורה למשק ולכלכלה הישראלית. לאחר תקופה לא פשוטה שעברה על העסקים בישראל, הגענו להסכמות שבהן נמצאה נקודת האיזון בין צורכי המעסיקים, העובדים והממשלה. אנו מצויים בסביבה עסקית גלובלית משתנה ומאוד תחרותית והיה לי חשוב לגבש עסקה שתאפשר שינוי בחוקי העבודה וגמישות רבה יותר בעולם התעסוקה בראי המעסיקים והעצמאים שיקבלו רשת ביטחון כלכלית לעצמאים בשנת 2023. אני מאמין שהשילוב של עסקת החבילה, ביטול מס המעסיקים ופעולות נוספות שנפעל להשיגם בהמשך, יעלו את הפריון ויובילו לצמיחה אמיתית".

יואילוסטרציה

הממונה על השכר, קובי בר נתן: "עסקת החבילה שגובשה חשובה למגזר הציבורי ולמשק הישראלי ותביא לשיפור בפיריון העבודה במגזר הציבורי ולעידוד הצמיחה במשק. אני מודה ליו"ר ההסתדרות וצוותו וכן ליו"ר נשיאות המגזר העסקי ונשיא התאחדות התעשיינים על הפעילות המשותפת על העבודה המשותפת הטובה והאינטנסיבית בחודשים האחרונים".

שכר המינימום:

הצדדים סיכמו על העלאת שכר המינימום לעובדים שמשתכרים שכר מינימום תוך התחשבות במצב שוק העבודה והאילוצים התקציבים ולכן שכר המינימום יעלה בצורה מדורגת ואחראית, תוך דגש על צמצום פערים וחיזוק מעמדם של העובדים המשתכרים ברמות הנמוכות:

מועד - גובה שכר המינימום

אפריל 2022- 5,400 שקלים

אפריל 2023- 5,500 שקלים

אפריל 2024- 5,700 שקלים

אפריל 2025- 5,800 שקלים

דצמבר 2025- 6,000 שקלים

העסקה תכלול קידום תיקוני חקיקה שמטרתם יצירת גמישות בשוק העבודה ויצירת איזון בית עבודה. כמקובל במרבית מדינות ה-OECD, הצדדים סיכמו על מעבר לחישוב שעות נוספות מחישוב על בסיס יומי לחישוב על בסיס חודשי, תוך החרגה של אוכלוסיות מוחלשות.

השינוי יאפשר לעובדים ולמעסיקים לנהל את זמני העבודה בצורה יותר יעילה ומותאמת לצרכי העובד והמעסיק ותאפשר לעובדים יכולת לאזן בין שעות העבודה לשעות הפנאי. הסדרי החקיקה כיום מתבססים על חקיקה משנות ה-50 והסיכום יביא לעדכון הסדרי החקיקה לאתגרים של שוק העבודה המודרני.

כמו כן יבוצע תיקון בחוק חופשה שנתית, כאשר עובדים במדרגה הנמוכה יקבלו יום חופש נוסף, סה"כ 13 ימים במקום 12 הקיימים כיום. בכוונת האוצר לקדם צעדי חקיקה בקרוב בכדי לעגן סיכום זה בתיאום משרד הכלכלה.

עסקת החבילה כוללת מרכיבים שמשפרים את גמישות ההעסקה במגזר הציבורי ותורמים להעלאת הפריון: הצדדים סיכמו המשך עבודה במגזר הציבורי בהתאם לעקרונות של הסכמים שנחתמו בתקופת הקורונה ואפשרו גמישות העסקה וכלים להנהלות להתמודד עם השלכות המשבר, לשם הפחתת הסיכון הבריאותי לעובדים ולציבור ולאור הצורך במתן השירות הנדרש לציבור.

מדובר בהסכם חדשני שנחתם בין ההסתדרות הכללית והממונה על השכר בתחילת משבר הקורונה ויצר כלים ניהוליים חדשים תוך מתן איזון בין צרכי העובדים והמעסיקים.

סיכום נוסף הוא הסדרת נושא העבודה מרחוק של עובדי המגזר הציבורי – מדובר בהסכם חדשני שמסדיר את היחסים בין העובד למעסיק בעבודה מהבית תוך שמירה על זכויותיהם ורווחתם של העובדים. ההסכם נועד לשפר את האיזון בין בית לפנאי ואת הפריון.

כדי לאפשר למשק להתאושש מהשלכות משבר הקורונה ולאפשר לממשלה מרחב עבודה, הצדדים סיכמו על שמירת שקט תעשייתי בשנת 2022, כאשר נושאים במחלוקת ייפתרו במסגרת ייעודית לפתרון בעיות. הצדדים רואים חשיבות בקידום המגזר הציבורי ומערכת יחסי העבודה לטובת יצירת שיח מקצועי ואיכותי שיביא להתאמת השירות הציבורי לאתגרים של עולם העבודה המודרני והאתגרים שהביא משבר הקורונה.

הדילמה הגדולה של נתניהו: מי יהיה שר האוצר הבא?
הממשלה אישרה את ההסכם הימי בין ישראל ללבנון
מחטף של הרגע האחרון? יו"ר הכנסת אישר דיון מיוחד בנושא העברת כספים
לאחר משא ומתן: הוסכם השכר לעובדי הוראה
ישראל ולבנון הגיעו להסכם על הקו הימי
לראשונה: מדינת ישראל מתיישרת לפי התקן האירופאי בתחום המזון
לכבוד החג: עלייה של 18% בהוצאות האשראי
תוכנית לפיד: להעביר את הסכם הגבול הימי עם לבנון לאישור סודי
פורום הנגב: הממשלה אישרה הקמת מנגנון אזורי
תקדים היסטורי: קורס ראשון של הכשרת חרדים למנהלי עבודה נפתח אתמול