הרץ בערב שבת וכלי בידו, מה ניתן לדעת עליו? • דף היומי

האם אפשר להקריב עולות ראייה ביום טוב? ואיזה קרבן יחיד מקריבים רק בחג הסוכות? • הדף היומי מסכת ביצה דף י"ט

הרץ בערב שבת וכלי בידו, מה ניתן לדעת עליו? • דף היומי

הדף היומי מסכת ביצה דף י"ט

הגרי"ח אוהב ציון: פרשת וירא תשפ"א
כך מתקיימים הברכות שלך • פרשת וירא • צפו
הדף היומי מסכת ראש השנה דף יג
מסר קצר לפרשת וירא • הרב אשר וייס
פנינה יקרה: גלות החולצה של הרב שך
שידור חי: הלווית הגאון רבי מכלוף פחימה זצ"ל
האם צריך לכסות את העיניים באמירת שמע ישראל • הלכה יומית
מה היית עושה במקומו אם אשתך היתה מתפרצת כך? • צפו
אלו הלכות שמיטה נוהגות דוקא בשנה השמינית? • דף היומי
הגרי"ח אוהב ציון: סגולת מצוות הכנסת אורחים