מליאת הכנסת אישרה את הצעת חוק הרכבת התחתית

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק רכבת תחתית. 13 תמכו בהצעה ללא מתנגדים וההצעה תועבר לוועדת הכלכלה. החוק המוצע כולל הוראות הנדרשות בטווח הזמן ...

מליאת הכנסת אישרה את הצעת חוק הרכבת התחתית

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק רכבת תחתית. 13 תמכו בהצעה ללא מתנגדים וההצעה תועבר לוועדת הכלכלה.

החוק המוצע כולל הוראות הנדרשות בטווח הזמן המיידי לשם היערכות לקידום מיזם המטרו, שהוא מיזם להקמת רכבת תחתית באזור גוש דן. ראשית, מוצע לקבוע כי גוף ציבורי יביא בחשבון במילוי תפקידו ובהפעלת סמכותו על פי דין, נוסף על כל שיקול אחר שעליו לשקול על פי דין, את האינטרס הלאומי בקידום מיזם המטרו.

שנית, מוצע להקים רשות ייעודית בשם רשות המטרו, שתכלול את הוועדה המנהלת שתופקד על קידום מיזם המטרו מטעם הממשלה, את המועצה המאסדרת שתופקד על היבטי הסדרה של המיזם ואת מנהל הרשות, שיופקד על ניהולה של הרשות וכן ישמש כדירקטור או כיושב ראש הדירקטוריון בחברה שאתה תתקשר רשות המטרו לצורך קידום מיזם המטרו. שלישית, מוצע לקבוע הוראות לעניין מימון המיזם, היטל השבחה ומס השבחת מטרו.

מליאת הכנסת
ועדת הכספים אישרה את החוק להעלאת גיל הפרישה לנשים לגיל 65
אושרה: הצעת חוק המידע הפיננסי מתוך הצעת חוק ההסדרים
סוכם: סל הטבות משמעותי לקידום ענף ההייטק הישראלי
הגיעו להסכם: הדיסריגרד יעלה וקצבת נכות כללית תעמוד על 3,700 ₪
מהן מגמות ארוכות הטווח לעשור הבא של המשקיעים?
ועדת הכספים אישרה את המנגנון להחלפת האג''ח המיועדות
מענק חימום: 280 אלף קשישים קיבלו סיוע
ועדת הכספים אישרה את פרק מיסוי הכנסות צבורות
ועדת הכספים אישרה את הגדלת תוספת השלמת ההכנסה לאזרחים ותיקים
יו"ר ועדת הכלכלה: הבאנו בשורה דרמטית למשק