הכנסת האורחים רשב"י מירון האכילה את המתפללים בצפת ובמירון בהילולא

הכנסת האורחים רשב"י מירון מיסודו של האריז"ל האכילה את המתפללים בצפת ובמירון ביום ההילולא

הכנסת האורחים רשב"י מירון האכילה את המתפללים בצפת ובמירון בהילולא

ביומא הילולא קדישא ה-450 של האר"י הקדוש זיע"א התייצבו אנשי "הכנסת אורחים רשב"י" שנוסד לפני מאות שנים בצוואת האר"י הקדוש ותלמידיו ברחבת בית הכנסת העתיק של האריז"ל מעל בית החיים בצפת והגישו מאכל ומשקה כיד המלך לכבוד הצדיק לאלפים הרבים שעלו צפונה לציונו של האר"י בצפת.

את הפעילות המבורכת ריכזו הרב פרלמוטר והרב קרליבך העומדים בראש הארגון ההיסטורי, שכאמור נוסד כבר על ידי האר"י הקדוש ותלמידיו ומאז עובר במסורת מאב לבנו וממלא את תפקידו נאמנה כל ימות השנה באתרא קדישא מירון מקום ציונו הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי זיע"א, בכל מצב ובכל מזג אוויר ובכל סיטואציה שלטונית שעבר המקום במאות השנים האחרונות.

במהלך כל ליל ההילולא עמדו מתנדבי הארגון והגישו את המנות למתפללים ולעולים שבאו מכל קצווי ארץ ואף מרחבי תבל להעתיר בדבר ישועה ורחמים על קבר הצדיק בצפת ולזכות להיפקד בזכותו בכל מילי דמיטב. פעילותם הייתה במקביל למשמרת שאינה שובתת לעולם בציון הרשב"י במירון שם נשמרת המסורה לאורך מאות השנים מכוחו ובשליחותו של בעל ההילולא.

הכנסת האורחים רשב
חסדי השם: ראש הישיבה שוחחר אחר אשפוז ארוך
הדף היומי מסכת נדרים דף לז
הילולת הרה"ק רבי צבי הירש מרימנוב זיע"א בפולין
מסע השתפכות הנפש בגליל לאלמנות זקני ירושלים בראשות הרבנית מסאטמאר
ראש הישיבה חיזק את רכזי האיחוד בירושלים: "אתם ההצלה של הדור"
הדף היומי מסכת נדרים דף לו
מרגיש לא רגוע? בוא נפתור את זה! - הרב אליהו רבי
לאחר שהחלים מהניתוח: הפוסק הגרי"א דינר חזר למסירת שיעורו היומי
תיעוד: בישיבת 'באר ישראל' ספדו לראש הישיבה
שמחת חיים מסביב לשעון? זה אפשרי! - הרב אליהו רבי