גדולי ישראל בראשות הגרש"מ עמאר, השתתפו בשבע ברכות לנכדו

בבית הדיין: גדולי ישראל בראשות הגרש"מ עמאר, השתתפו בשבע ברכות לנכדו 'יצחק יוסף'. צפו בגלריה ווידאו

גדולי ישראל בראשות הגרש"מ עמאר, השתתפו בשבע ברכות לנכדו שבע ברכות לנכדו של הגרששבע ברכות לנכדו של הגרששבע ברכות לנכדו של הגרששבע ברכות לנכדו של הגרששבע ברכות לנכדו של הגרששבע ברכות לנכדו של הגרששבע ברכות לנכדו של הגרששבע ברכות לנכדו של הגרששבע ברכות לנכדו של הגרש

אמש נערך שמחת שבע ברכות לנכד הראשון לציון הגרש"מ עמאר שליט"א רבה של ירושלים הבחור 'יצחק יוסף' בן לחתנו הרה"ג עובדיה יוסף ראש ישיבת אוהל יוסף.

השמחה נערכה בבית בנו של הראש"ל הדיין הרב אליהו עמאר. בשמחה נטלו חלק גדולי ישראל שבירכו את החתן לבית של תורה בדרכי סבו הגדול הרב עמאר שליט"א.

שבע ברכות לנכדו של הגרששבע ברכות לנכדו של הגרששבע ברכות לנכדו של הגרששבע ברכות לנכדו של הגרששבע ברכות לנכדו של הגרששבע ברכות לנכדו של הגרששבע ברכות לנכדו של הגרששבע ברכות לנכדו של הגרששבע ברכות לנכדו של הגרששבע ברכות לנכדו של הגרששבע ברכות לנכדו של הגרששבע ברכות לנכדו של הגרששבע ברכות לנכדו של הגרששבע ברכות לנכדו של הגרששבע ברכות לנכדו של הגרששבע ברכות לנכדו של הגרששבע ברכות לנכדו של הגרששבע ברכות לנכדו של הגרששבע ברכות לנכדו של הגרש
"מידת הדין מתוחה": הרב עמאר ערך תפילה לפצועים בברית • צפו
מצמיח ישועות: האדמו"ר ממעזיבוז במסע לאוקראינה - הונגריה • גלריה
אמונת חכמים - נותנת חיים | פרשת ואתחנן | הגר"י צמח שליט"א
התפללת? תפעיל מונה… • פרשת ואתחנן • צפו
הדף היומי מסכת כתובות דף לז
הרב מיכאל לסרי - מסר לפרשת ואתחנן
הרב עמאר במחנה של רבי ברוך מרדכי אזרחי • גלריה
בשעה טובה: הונחה אבן הפינה להקמת מקווה הטהרה בשכונת בצוותא
סיפורים מיוחדים מתלמידי הבעש"ט על הגאולה | הגר"י צמח שליט"א
שלום בית בדקה אחת! • צפו