הילולת צדיקים: רבי צבי הירש חיות זצ''ל

רבי צבי הירש חיות, הידוע בשם המהר"ץ חיות היה אב"ד ז'ולקווה וקאליש ובעל הגהות על התלמוד • צפו: מעט מתורתו מפי הרב יוסף חיים אוהב ציון

הילולת צדיקים: רבי צבי הירש חיות זצ''ל

הרב יוסף חיים אוהב ציון מספר על המהר"ץ חיות

ציור המיוחס למהר

מדרך המהר"ץ חיות:
כפוסק הלכה לא היו פסיקותיו מתירניות במיוחד, ובין השאר אסר על שימוש בפאה נוכרית לנשים, אפילו גרושות ואלמנות. כאשר התיר להלין את המת, לפי דרישת הממשלה, היה ההיתר לשנוי במחלוקת. בינו לבין החתם סופר זצ''ל התקיימו חילופי מכתבים חמים.

בספרו "מנחת קנאות" נלחם עם המשכילים המכחישים את המסורת ותקף את מסקנות הרפורמים בוועידת בראונשווייג מ-1844. הגהותיו על התלמוד מצויות בנספחים כמעט בכל מהדורות הש"ס המסורתיות. כמו כן, יצא לאור שו"ת שלו. בין ספריו החשובים ביותר נמנה ה"מבוא לתלמוד".

חיבוריו:
תורת נביאים - על ספרי הנביאים במקרא.
עטרת צבי - מחקרים על יסודות התורה שבעל פה, התרגומים והמדרשים. הערות על הרמב"ם והתלמוד הבבלי. לימים נדפסו ההערות על התלמוד בתוך מהדורת ש"ס וילנא.
דרכי הוראה - על סמכות בתי הדין והתקנות.
מבוא התלמוד.
שו"ת מהר"ץ חיות.
מטבע הברכות - ביאור על האבודרהם בעניין ברכות המצוות.
עבודת המקדש - קונטרס הדן בשאלה ההלכתית של הקרבת קרבן פסח בזמן הזה.
תפארת למשה.
מנחת קנאות - התנגדות מנומקת לשורה של רפורמות בהלכה: שימוש בכלי נגינה בשבת; התרת איסור קטניות בפסח; שינוי מנהגי בית הכנסת, ועוד.

רוב כתביו רוכזו בכל כתבי מהר"ץ חיות, שני כרכים, ירושלים ה'תשי"ח. בין לומדי הישיבות נודע המהר"ץ חיות בראש ובראשונה בזכות הערותיו על סדר מסכתות התלמוד, שנכללו ונדפסו בתוך מהדורות הש"ס (החל משנת ה'ת"ר), לרבות במהדורת ש"ס וילנא הנפוץ.

חייו:
המהר"ץ חיות נולד בעיירה ברודי שבגליציה. אביו, ר' מאיר, היה סוחר ובנקאי עשיר, מגזע רבי יצחק חיות, מחבר ספר "זרע יצחק", שהיה נינו של רבי יצחק חיות הראשון.

כבר מילדותו הצטייר מהר"ץ כחכם ומסופר עליו שידע כילד כמעט את כל התנ"ך בעל פה. למד תורה אצל הרבנים צבי הירש הלר, אפרים זלמן מרגליות ואלעזר לנדא, כולם תושבי ברודי. הוא היה שותף לעיסוקי אביו, אך את עיקר זמנו הקדיש ללימוד התורה הקדושה.

בשנת 1828, בגיל 23, התמנה לרב בעיר ז'ולקווה (ז'ולקייב), בה שכן רנ"ק, רבי נחמן קרוכמל. ב-1852 פנתה קהילת קאליש שברוסיה למהר"ץ והזמינה אותו לכהן בה בה כיהן עד לסוף ימיו.

פטירתו:
מגפת כולרה שעברה בעיר ב-1855 פגעה במהר"ץ ובאשתו. השניים נסעו להתרפא במעיינות מרפא ואחר כך שבו לזאלקווא, מקום שבו גרו ילדיהם. אולם המחלה גברה עליהם והמהר"ץ נפטר בל' בתשרי ה'תרט"ז בלבוב, מקום אליו הגיע לבקש סעד רפואי.

הפרשה ופירשה: הרב שלמה לוינשטיין
מדהים: כשרשב"י קרא לרב עובדיה לבוא למירון • צפו
הילולת מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל בקהילת "היכל מרן" בבני ברק • צפו
פרשת שבוע עם הרב ברוך רוזנבלום
הרב ליאור גלזר: ערך לימוד תורה בחורף
קטעים נדירים על מרן לרגל מלאות 7 שנים לפטירתו
הילולת צדיקים: האדמו''ר מפיאסצנה זצ''ל
ספרא דדיינא: החסיד רבי חיים שמואל שטרנקוקר ז"ל
הקלטה נדירה ומרגשת: האדמו"ר מקאליב אצל מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל
זקן אדמו"רי בית רוזין האדמו"ר מקאפיטשניץ שליט"א בהילולא לראש השושלת הסבא קדישא