רבני רוסיה שהתכנסו: ממשיכים ומגדילים את הפצת היהדות • צפו

הרבנים המייצגים את יהודי רוסיה בהתכנסות חרום במוסקבה / בראשות רבה הראשי של רוסיה הגר"ב לאזאר שליט"א / מכתבי ברכה מהרבנים הראשיים בארץ ישראל ורבני אירופה

רבני רוסיה שהתכנסו: ממשיכים ומגדילים את הפצת היהדות • צפו

התכנסות מיוחדת נערכה לכלל רבני רוסיה, שבאו מכל קצווי המדינה, להכריז בקריאה משותפת כי ממשיכים בע"ה בתנופה בהנהגת הקהילות, מעניקים סיוע רוחני וגשמי לכל יהודי, ומגדילים את הפעילות לקראת חגי תשרי הקרבים ובאים.

כנס החרום נוהל בידי דובר איגוד הקהילות היהודיות ברוסיה ר' ברוך גורין, שהזמין את רבה הראשי של רוסיה רבי בערל לאזאר, שעמד בראש הכנס והציג את עמדת הרבנים - להישאר כל אחד בעירו ועם קהילתו, תוך קריאה לשלום מיידי ולסיום שפיכות הדמים, לצד המשך פיתוח הקהילות, הפרחת היהדות, כפי שבאה לידי ביטוי בשבוע שעבר בפתיחת שנת הלימודים עם עשרות אלפי תלמידים יהודים בכל תלמודי התורה, הישיבות הקדושות, בתי הספר, בתי הספר ליום ראשון, ומסגרות נוספות ללימודים לכלל הגילאים של יהודי רוסיה. הרב הראשי סיים את נאומו בהקראת מכתבי הברכה המיוחדים ששיגרו הרבנים הראשיים לישראל, רבי יצחק יוסף ורבי דוד לאו.

כמו כן נשאו דברים נשיא איגוד הקהילות היהודיות ברוסיה הרב אלכסדר ברדה ושגריר ישראל ברוסיה מר אלכסנדר בן צבי. רב העיר פערם השליח הרב זלמן דייטש, ממארגני הכנס, הקריא את מכתבי גדולי רבני אירופה, וכן התקבלה איגרת מיוחדת של הנשיא בישראל יצחק הרצוג.

כנס חרום של כלל רבני רוסיה

מבשר טוב מוסקבה Mevaser tov - Moscow

רבני רוסיה בכנס חירום

כנס החרום נערך בעיצומם של שלושה ימי עיון ולימוד לכלל הרבנים, בהשתתפותם של הרבנים הרב מנחם הבלין והרב יוסף יצחק אייזנבאך, שיחד עם רבנים מומחים ברוסיה, מעבירים שיעורים וסדנאות רבים, להלכות והליכות הצריכים להנהגת הקהילות הרבות ברוסיה.

איגרות הברכה שהתקבלו, הופצו בין יהודי רוסיה וזכו לתהודה רבה. במכתבים אלו כותב רבי יצחק יוסף: "בימים קשים אלו אתם נצבים כעמוד האש ההולך לפני המחנה. כלל יהודי רוסיה נשענים עליכם מבחינה רוחנית ונפשית, בין אלו הפונים אליכם לפסיקת הלכה ולייעוץ והכוונה, ובין אלו המתבוננים בהנהגתכם ומושפעים ממנה. ברי הדבר כי 'לעת כזאת הגעת למלכות', זו השעה בה מוטל עליכם לחזק ולעודד את קהילותיכם. באים אנו בזה לחזק את ידיכם, ולהודיע דעת תורה כי חובה קדושה מוטלת על כל רב להישאר במחיצת צאן מרעיתו, ואסור לו לעזוב את קהילתו ח"ו. רב ומדריך רוחני העוזב חלילה את קהילתו, הרי הוא מפקיר מבחינה רוחנית ונפשית את בני קהילתו, והדבר דומה לרב-חובל של ספינה המיטלטלת בלב ים גועש, הנוטש אותה על נוסעיה ובורח לנפשו... תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, והתורה ניתנה לעשות שלום בעולם, זהו תפקידנו המובהק כרבנים העוסקים בהנחיית דרכיה דרכי נועם. מובן אם כן שהתפקיד המוטל על הרבנים הוא לחזק את שמירת התורה והמצוות בקהילתם, לעסוק בגמילות חסדים ובעזרה גשמית ורוחנית לבני הקהילה, ולהתרחק ממעורבות בענייני פוליטיקה ומדיניות לכל צד שהוא".

והוא מסיים את מכתבו בברכה: "והנני לברככם לקראת הימים הנוראים בברכת שנה טובה, תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה, ותזכו עוד להגדיל תורה ולהאדירה ולקדש שם שמים ברבים מתוך בריאות איתנה ונהורא מעליא, אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד, ונחת מכל יו"ח אכי"ר"

רבי דוד לאו, כותב במכתבו: "מציון ומירושלים, מן המקום בו נישא החזון על עולם נפלא בו 'לא ישא גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה', אני מוצא חובה לפנות אליכם אחיי ורעיי רבני רוסיה הי"ו, כל אחד ואחד כערכו הרם... "עת מלחמה ועת שלום" - אולם בכל עת ובכל מצב, חובה מוטלת על רבני הקהילות להמשיך ולהנהיג בגאון את בני קהילותיהם... אתם אלו שמנווטים את הציבור למען מטרה זו... אני יודע שזו תקופה קשה עבורכם, ואני מחזק ידיכם להמשיך לעלות בהר ולישא את משא העם הזה".

"בתפילה ובתקווה, כי רוח של שלום ורצון אמת להיטיב תשרה על עולמנו, ואתם רבני ישראל תמשיכו בתפקידכם להאהיב ולרומם שם שמים לאמת ושלום, לטובת בני קהילותיכם ולכלל בני אנוש".

רבני אירופה כותבים: "אשר על כן זוהי חובה קדושה ואחריות עצומה על כל אחד מהרבנים שליט"א, להמשיך להנהיג את יהודי הקהילה, לפסוק דבר השם זו הלכה, ולהבטיח את המשך החיים היהודיים במדינה... בכל הדורות היו הרבנים יראי השם אלו שנטלו את האחריות על בני קהילותיהם, גם במצבים המאתגרים ביותר, ואדרבה - ברור הוא שרב שאיננו עוזב את עדת צאן מרעיתו, הרי הוא איננו מפקיר חלילה את היהודים שזקוקים לעזרתו ולהנהגתו, דווקא בתקופות סוערות".

רבני רוסיה בכנס חירוםרבני רוסיה בכנס חירום

בתום הכינוס שהתקיים כאמור במוסקבה הבירה, פורסמו החלטות הרבנים:

א. רבני ומנהיגי הקהילות היהודיות ברחבי רוסיה, ממשיכים עם הקו המנחה אותם מאז - עיסוק בתכנים של רוח ותוכן, העמקת הזהות היהודית בקרב הציבור היהודי, לימוד תורה ומסורת ישראל וקיום מצוותיה. אנחנו מחויבים להטמעת מסורת ישראל בקרב הציבור, לחזק את מוסדות החינוך והקהילות, ולסייע לכל הנזקקים והצריכים תמיכה, זה תפקידנו, ותו לא. נמשיך הלאה בע"ה בכיוון זה, ואנחנו מחזקים את ידי כל העוסקים בכך.

ב. כמובן שאין עניינינו לעסוק חלילה בפוליטיקה וגיאופוליטיקה. אנו המומים מכך, שישנם אישים שונים, שלא זו בלבד שהם חושבים שתפקידם של הרבנים הוא לעסוק בפוליטיקה, ואף לברוח מהקהילה שלהם כסוג של מחאה פוליטית, אלא עוד שולחים מסרים כנגד הרבנים שלא נוהגים באופן זה.

אנחנו מחזקים את ידי הרבנים ומנהיגי הקהילות שמצאו עצמם תחת מתקפה, ומגבים את התנהלותם האחראית והראויה.

ג. בתקופה זו בכלל, ובמיוחד בעומדנו עתה בימי חודש אלול, חודש ההכנה לשנה החדשה, עלינו להוסיף בעיסוק בלימוד התורה, בתפילה לבורא העולם, ובנתינת צדקה; ללמוד את ההלכות המדריכות אותנו כיצד לנהוג בימי החגים של חודש תשרי הקרוב, להוסיף באמירת פרקי תהלים, כתפילה שישרור שלום בעולם, ובמיוחד הפרקים כ', כ"ג, ס"ג, וקכ"א.

אנו מתפללים לשלומם של כל אזרחי העולם, ללא הבדל דם או לאום, וכדברי הנביא מלאכי "הלוא אב אחד לכולנו, הלוא א-ל אחד בראנו", וקוראים למנהיגי העולם לעשות את כל אשר לאל ידם להביא לשלום ולשלווה בין העמים. השלום הוא ערך עליון, והוא הבסיס לקיום האנושות בעולם.

אנו נושאים תפילה כי יותר לא יישפך דם, וקוראים לכל בעלי היכולת בעולם כולו לסייע לפליטים ולכל אלו הסובלים מהמצב בעולם, להביא לסוף הדם והדמעות, ומתפללים יחד כי בקרוב ממש יקוים הייעוד שבנבואת הנביא ישעיה "לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה".

רבני רוסיה בכנס חירוםרבני רוסיה בכנס חירוםרבני רוסיה בכנס חירוםרבני רוסיה בכנס חירוםרבני רוסיה בכנס חירוםרבני רוסיה בכנס חירוםרבני רוסיה בכנס חירוםרבני רוסיה בכנס חירוםרבני רוסיה בכנס חירוםרבני רוסיה בכנס חירוםרבני רוסיה בכנס חירוםרבני רוסיה בכנס חירוםרבני רוסיה בכנס חירוםרבני רוסיה בכנס חירוםרבני רוסיה בכנס חירוםרבני רוסיה בכנס חירוםרבני רוסיה בכנס חירוםרבני רוסיה בכנס חירוםרבני רוסיה בכנס חירוםרבני רוסיה בכנס חירוםרבני רוסיה בכנס חירוםרבני רוסיה בכנס חירוםרבני רוסיה בכנס חירוםרבני רוסיה בכנס חירוםרבני רוסיה בכנס חירוםרבני רוסיה בכנס חירוםרבני רוסיה בכנס חירוםרבני רוסיה בכנס חירוםרבני רוסיה בכנס חירוםרבני רוסיה בכנס חירוםרבני רוסיה בכנס חירוםרבני רוסיה בכנס חירוםרבני רוסיה בכנס חירוםרבני רוסיה בכנס חירוםרבני רוסיה בכנס חירוםרבני רוסיה בכנס חירוםרבני רוסיה בכנס חירוםרבני רוסיה בכנס חירוםרבני רוסיה בכנס חירוםרבני רוסיה בכנס חירוםרבני רוסיה בכנס חירוםרבני רוסיה בכנס חירוםרבני רוסיה בכנס חירוםרבני רוסיה בכנס חירוםרבני רוסיה בכנס חירוםרבני רוסיה בכנס חירוםרבני רוסיה בכנס חירוםרבני רוסיה בכנס חירוםרבני רוסיה בכנס חירוםרבני רוסיה בכנס חירוםרבני רוסיה בכנס חירום
שומרים על שלום בית גם בימים לחוצים! • צפו
הדף היומי מסכת כתובות דף צב
אמת מה נהדר במוסקבה - גלריה + קליפ ‎‎
הרב מיכאל לסרי - מסר חזק!
אתה נקי - עכשיו תתקדם! • צפו
שידור חי: מרן הראשל"צ הרב יצחק יוסף שליט"א
מה זה "לחזור בתשובה"? המדריך הקצר! • צפו
הדף היומי מסכת כתובות דף צא
עצות מעשיות ליום הכיפורים | הגאון הרב יחזקאל צמח שליט"א
שיעור חובה לפני יום הכיפורים | הגר"י צמח שליט"א