חבר הפרלמנט הצרפתי עלה למעונו של גאון ישראל הגר''ד לנדו

"חובה מוטלת על כל מי שבבעלותו זכות בחירה להצביע למר מאיר חביב" אמר הגר''ד לנדו לשומעי לקחו

חבר הפרלמנט הצרפתי עלה למעונו של גאון ישראל הגר''ד לנדו חבר הפרלמנט הצרפתי במעונו של הגר''ד לנדו

בשבוע שעבר עלה חבר הפרלמנט הצרפתי למעונו של הגר''ד לנדו. חבר הפרלמנט ציין בפני מרן את עמדותיו למען שיגשוגה ופריחתה של הקהילה היהודית בצרפת. מרן בירכו שיצליח בכל מעשה ידיו למען הקהילה היהודית. כמו"כ מרן אף שמע ממנו כי בין חברי הפרלמנט נמצאים אנטישמים שמטרתם להוקיע את הדת היהודית מרן בירכו שיצליח במלחמה נגדם. מרן אף ברך את בנו להצלחה בתורה ויר"ש.

חביב הינו המועמד החרדי לפרלמנט בצרפת בבחירות שהתקיימו בכ' בסיוון בתחילת השבוע, וביום ד' בשבוע שעבר עלה מר מאיר חביב למעונו של הגר''ד לנדו להתברך ולהתייעצות בנוגע לתפקידו, חביב אל הרב שקיבלו בחביבות תוך שדורש בשלומו.

חביב הסביר כי "השנה הבחירות יהיו יותר קשות ויותר מלחיצות" תוך שמסביר כי, "המועמד הנגדי הוא אנטישמי גדול מאד וע"כ אאלץ להיאבק עמו בכל הכח", הרב שמע את הדברים קבע נחרצות כי, "חובה להצביע למר מאיר חביב כל מי שבבעלותו זכות הצבעה".

הרב הוסיף עוד בפני חביב בגודל מעלת תפקידו כחבר פרלמנט תוך שפנה אליו ואמר, "הח"ח העריך מאד את תפקיד זה" אמר מרן, ולנוכח השתעות הנוכחים ציין מרן, "באחת מאגרותיו ששלח לר' מאיר שפירא מלובלין צי' באחד התארים את התואר 'ציר הסיים הפולני'", חביב ששמע את הדברים נהנה והודה למרן על תמיכתו החורצת במועמדו בתפקיד חבר הפרלמנט.

חבר הפרלמנט הצרפתי במעונו של הגר''ד לנדו

כמו"כ במהלך השיחה הביא בפניו סיפור מזעזע על אחד מחברי הפרלמנט המזוהה כיהודי, "יש חבר פרלמנט שמזהה עצמו כיהודי לכל דבר, הוא מתפלל שלוש תפילות ביום, מניח תפילין, שומר שבת, אך יום אחד" אמר חביב, "הוא הלך לכנסיה המקומית והדליק נרות", הרב שאל בתמיה לפשר המעשה, וחביב הגיב כי, "כל זה רק בשביל שיהיה לו יותר קולות בבחירות, אז לא אכפת לו מהמצוות שהוא שומר העיקר שיהיה לו קולות בבחירות".

חביב אף צי' בפני הרב את עמדותיו תוך שאמר כי, "אני חבר הפרלמנט היחיד מכל חברי הפרלמנט שחובש כיפה לראשי" מרן ששמע את דבר החיזוק הורה לו להמשיך כך, חביב הוסיף וביאר את פשר עמדתו, "זאת לאור מעשה אנטישמי שקרה בצרפת, כאשר איזה גוי מושחת תקף קשות איזה יהודי כי כל טענתו היא שחבש כיפה, מאז" אמר חביב בהתרגשות למרן, "אני חובש כיפה ולא ירא להיכנס אם זאת אפי' לאולם המליאה של הפרלמנט", "זאת אפי' שזה עבירה על החוק אך היות וזהו הצבור שאני מצייג עשיתי צעד תקדימי" חתם חביב את דבריו, "המועמד היהודי החרדי היחיד מצרפת הינו אתה, וע"כ חובה של כל אחד המחזיק בבעלות בחירה צרפתית להצביע אך ורק לך".

חביב אף הוסיף כי, "הציבור הבוחר שאליו מטרתי להגיע הוא בישראל, כי אני נציג של כשבע מדינות מטעם הפרלמנט הצרפתי, ובהם גם נכללת מדינת ישראל", "משא"כ שבכל שאר המדינות שונאים אותי והציבור היעד שלי הוא בישראל" אמר חביב.

בני הבית אף ציינו את מעלותיו הרבות של חביב ואת פועלו הרב למען הקהילה היהודית בצרפת, הרב ששמע את הדברים הביע קור"ח מרובה תוך שפנה אליו לדעת מי הם העוזרים לו במלאכתו, חביב י' בפני הרב את העוזרים לו במלאכתו ובפעלו למען הקהילה היהודית ומרן ברכו בהצלחה בכל מעשה ידיו.

הרב ישראל פרידמן שהגיע גם הוא למעונו של הגר''ד עם חבר הפרלמנט מר מאיר חביב ציין כי, "יש שם בפרלמנט המון אנטישמים רשעים שרוצים לעקור את הדת היהודית מקרב צרפת, צריך ברכה שיכרתו כל הרשעים האלו", פנה פרידמן, בתגובה קיבל ברכה, "בעז"ה כל האויבים ינוסו מפניך, ושיראה הצלחה מרובה בבחירות".

עוד אמר הרב פרידמן כי, "בפרלמנט יש איזה יהודי שהוא שומר תורה ומצוות אך הינו אנטישמי גדול בדעותיו, עד כמה שהוא יהודי", אמר פרידמן, "עדיין הוא אנטישמי בדעותיו, חביב הוסיף ואמר, "כי כ"ז רק בשביל שיוכל להתמודד לנישאות צרפת, כי יודע", אמר חביב, "שאם לא יזדהה אם דעותיהם של השמאל אז אפסו סיכויו להצליח לנצח בבחירות, ע"כ", חתם חביב את דבריו באומרו, "הוא מזדהה אם דעותיהם העיקר שיצליח בקרב על הנשיאות", מרן ששמע את המעשה הביע צער באומרו, "שנזכה ויחזור בו ממעשיו".

בתום השיחה הביא חביב בפני הרב את שמות בני משפחתו לברכה כל אחד באשר הוא, הרב בירכם בחום באומרו, "יזכו כולם לשפע ברכה והצלחה בכל מילי דמיטב", חתם את דבריו.

חבר הפרלמנט הצרפתי במעונו של הגר''ד לנדוחבר הפרלמנט הצרפתי במעונו של הגר''ד לנדוחבר הפרלמנט הצרפתי במעונו של הגר''ד לנדוחבר הפרלמנט הצרפתי במעונו של הגר''ד לנדו
כך ייראה יומו הראשון של יאיר לפיד כראש הממשלה
חיסכון של מאות אלפי חיסכון לזוגות הצעירים
פה אחד: הצעת החוק לאיסור פרסום שמות נפגעים נכנסה לספר החוקים
"״הצלחנו בסור מרע": החכי"ם על פיזור הכנסת
בן גביר במסר לדרעי: היועץ שלך גורם למלחמה בימין
לפיד הוכתר כראש ממשלה
280 אלף ש''ח ועבודת שירות: העונש לאחיו של יו''ר ש''ס
נקבע סופית: הבחירות בעוד ארבעה חודשים
הוחלט סופית: הכנסת מפוזרת
"עוזב היום בבושת פנים": הפוליטיקאים מגיבים לפרישת בנט