האדמו"ר הגיע לישיבה של הרש"ב סורוצקין

המשפיע החסידי האדמו"ר מדינוב הופיע בישיבת עטרת שלמה שבראשות הרש"ב סרוצקין לשיחת חיזוק לקראת סיום זמן החורף שעה ארוכה ריתק את התלמידים בחיזוק ל'שטייגען' ...

האדמו"ר הגיע לישיבה של הרש"ב סורוצקין

המשפיע החסידי האדמו"ר מדינוב הופיע בישיבת עטרת שלמה שבראשות הרש"ב סרוצקין לשיחת חיזוק לקראת סיום זמן החורף שעה ארוכה ריתק את התלמידים בחיזוק ל'שטייגען' גם בימי בין הזמנים

האדמוהאדמוהאדמוהאדמו
האסון במירון: ח״כ משה אבוטבול במסע של ניחומים
צריך להיזהר במלאכה מיותרת ביום טוב • הלכה יומית
צפו: שיעורו של הגר"י רצאבי למוצש"ק בהר ובחוקותי התשפ"א
באיזו שעה היה אברהם אבינו מתפלל שחרית? • דף היומי
שידור חי: הרב מאזוז מוצ"ש בהר בחוקותי תשפ"א
האדמו"ר מצאנז אושפז בליל שבת בבית החולים
הדף היומי: מסכת יומא דף כ"ז
דיני אונאה: הרב אשר וייס
משלימים עם הציבור: קריאת התורה פרשת "בהר - בחוקותי"
סיפורי הבעש"ט: מעלתו של יהודי פשוט • צפו