נחשף בירושלים הבור בו השליכו את 'ירמיהו הנביא' מימי חורבן הבית הראשון

מימצאים ארכיאולוגים חשפו את הבור בחצר המטרה, הוא הבור בו השליכו את ירמיהו הנביא. צפו בשיחזור התקופה מחורבן הבית הראשון:

נחשף בירושלים הבור בו השליכו את 'ירמיהו הנביא' מימי חורבן הבית הראשון

בור ירמיהו הנביא שבו היה מתייסר מעוונותינו ומפשעינו

התקופה שבה מתנבא ירמיהו הנביא הינה - סוף ימי הבית הראשון. ירמיהו מורה לעם לשפר את מעשיו אך אין קשב. וכשעובר זמן ונבוכדנצר בא לכבוש את ירושלים, ומורה ירמיהו לעם להיכנע ולא לסבול, ולא מקשיבים לו. ואף משליכים אותו לבור מלא טיט בשביל שיטבע שם.


ויקחו את ירמיהו וישליכו אותו אל הבור אשר בחצר המטרה בחבלים, ובבור אין מים כי אם טיט ויטבע ירמיהו בטיט. באורח פלא לפני שראשו יורד וטובע בטיט, מגיע עבד מלך הכושי שמעלהו בחבלים ומושיבו בחצר המטרה אשר מעל לבור.


ובחודש החמישי (ז' אב) בשבעה לחודש - בא נבוזראדן רב טבחים עבד מלך בבל ירושלים. וישרוף את בית ה' ואת בית המלך, ואת כל בתי ירושלים, ואת חומות ירושלים נתצו כל חיל כשדים. ואת יתר העם ואת ההמון - הגלה נבוזראדן רב טבחים בבלה, עם שלל רב שבזז מבית המקדש - כלים, כסף וזהב ועוד..


נראה שאם היה מקשיב העם לירמיה אז.. הכל היה נראה אחרת ...

הילולה קדישא: הרבי האחרון מרדומסק הי''ד
זמני שבת קודש פרשת עקב
האם הרבה ילדים זו ברכה או קללה? תלוי! פרשת עקב
בעל הביאורים: הרב עדין שטיינזלץ נפטר
ממתק לשבת פרשת עקב תש"פ עם הרב נחמיה וילהלם
הילולת צדיקים: רבי רפאל יהושע עזריאל זצ''ל
חינוך לזהירות בבין הזמנים | מאת מרן הרב אשר וייס שליט"א
מכתב חריף: רבני בני ברק בהנחיות מחמירות לקיום חתונות ושמחות
חרדי טבע למוות בחוף הנפרד בטבריה
מלונית קורונה: האבא התמגן ושימש סנדק בברית לבנו