הטעמים שנהגו לאכול מאכלי חלב בחג השבועות

תשעה טעמים לאכילת מאכלי חלב, וכן הטעם לאכילת דבש ומתי לאכול את מאכלי החלב בליל החג או ביום

הטעמים שנהגו לאכול מאכלי חלב בחג השבועות

א. עד לקבלת התורה לא נמסרו לעם ישראל דיני הכשרות: בשר בחלב, נבלה, טרפה, חלב, דם ועוד. לפתע, ב - ו' בסיון, ניתנו כל ההלכות הללו בבת אחת, והתברר להם פתאום שכל הכלים שלהם טרפים, ועל כן אסורים הם בשימוש. לא נותרה בידם הברירה אלא להסתפק במאכלי חלב, עד שיכשירו את הכלים (מ"ב סימן תצד ס"ק יב).

ב. בדומה לשני התבשילים: זרוע וביצה, שבקערת ליל הסדר, שהם זכר לקרבן פסח וקרבן חגיגה, כך גם בחג השבועות אוכלים שני מאכלים: בשר וחלב, זכר לשתי הלחם שהיו מקריבים במקדש בחג זה (רמ"א שם).

ג. רמז לתורה שניתנה ביום זה, שנמשלה לחלב, כמו שנאמר (שיר השירים ד, יא): "דבש וחלב תחת לשונך" (טעמי המנהגים סימן תרכא בשם הכלבו).

ד. על שם שנאמר (במדבר כח, כו): "וביום הבכורים בהקריבכם מנחה חדשה לה' בשבועותיכם". ראשי התיבות של המילים: "חדשה לה' בשבועותיכם" הם אותיות חלב (הגהות לספר המנהגים עמוד טז אות מט).

ה. על שם הנאמר (שמות כג, יט): "ראשית בכורי אדמתך תביא בית ה' אלהיך לא תבשל גדי בחלב אמו" - רמז לחג השבועות, שנקרא חג הביכורים, שאוכלים בו מאכלי חלב, ועל כך אומרת התורה: "לא תבשל גדי בחלב אמו", כלומר: אל תאכל את מאכלי החלב עם בשר (מטעמים דף ל בשם השל"ה).

ו. על שם הר סיני שנקרא גם בשם (תהילים סח, טז): "הר גבנונים" - לשון גבינה (אוצר דינים ומנהגים עמוד 394).

ז. חלב בגימטריה ארבעים. רמז לארבעים יום שמשה שהה על הר סיני (מטעמים דף ל).

ח. מאכלי חלב, שלא כמאכלי בשר, הם רמז להסתפקות במועט, כפי שנאמר (משלי כז, כז): "ודי חלב עזים ללחמך", ודרשו חז"ל (חולין פד, א): "דיו לאדם שיתפרנס מחלב גדיים וטלאים" (ופירש רש"י: "די לך בחלבם ולא תשחטם ותאכלם").

לפיכך אוכלים מאכלי חלב בחג מתן תורה ללמדנו שהתורה נקנית על ידי הסתפקות במועט, כפי שאמרו חז"ל (אבות פ"ו מ"ד): "כך דרכה של תורה פת במלח תאכל... ". ו"מיעוט תענוג" הוא אחד ממ"ח הקניינים שהתורה נקנית בהם (שם שם, ו; אוצר כל מנהגי ישורון סימן סא ס"ק ט).

ט. בחג השבועות נמשה משה רבינו מן היאור, שכן הוא נולד בז' באדר והצפינו אותו שלושה ירחים עד ו' בסיון, ובאותו יום מצאה אותו בת פרעה בתיבה ונתנה אותו לאמו להנקה, לפי שמשה סירב לינוק מאשה נכרית.

לכן מזכירים זכות זו של משה רבנו, שסירב לינוק מאשה נכרית, על ידי אכילת מאכלי חלב בחג השבועות (מטעמים שם).

מאכלי חלב בסעודת ליל החג בסעודת ליל חג השבועות יש שנוהגים לאכול מאכלי חלב (דרכי תשובה סימן פט ס"ק יט; סדר היום; משנת יעקב).

הטעם: לפי שגמרו לספור ספירת העומר; ואמרו חכמים, שיש לעשות סעודה לגמרה של מצוה, על כן עושים סעודה עם מאכלי חלב, שכן אם יעשה סעודה בשרית, אין בזה היכר שעושה לשם גמרה של מצוה, אלא לשם יום טוב (מדרש פנחס אות נ,).

אכילת דבש מלבד מאכלי חלב נהוג לאכול בחג השבועות גם דבש (כלבו סימן נב; חק יעקב סימן תצד ס"ק ט).

הטעם: שכן במגילת שיר השירים נמשלה התורה לדבש ולחלב, ככתוב: "דבש וחלב תחת לשונך". ביום קבלתה של התורה מציינים אנו זאת באכילת הדברים, להם נמשלה התורה (שם).

בימה - המעודכנים מעדכנים
לראשונה: ממשלת ישראל אישרה מתווה אסטרטגי להבטחת עתיד העם היהודי בתפוצות
זקן החכמים לח"כ: תזכה להמשיך הלאה - ברכת ה' תוסיף ללוות אותך
נִצְּחוּ אֶרְאֶלִּים אֶת הַמְּצוּקִים: האדמו"ר מצאנז גריבוב זצוק"ל
שמחת הבר מצווה לנכד כ"ק האדמו"ר מאשלג וגאב"ד עתלית
מרן קורא למשיח, ומביט לדלת - ממתין לבואו!!!
"אי חבישת מסכה עוולה גדולה ועבירה חמורה" מרן הגר"ד לנדו במכתב חריף
ממתק לשבת פרשת בלק תש"פ עם הרב נחמיה וילהלם
הוחלט: בגלל הקורונה ההילולא תבוטל
בני ברק: 'זקן החכמים' מרן הגר"ש בעדני פרץ בבכי - לעיני מרנן ורבנן
מחאת מרן הראשל"צ: אסור להכשיר נשים לרבנות - זה נגד ההלכה והיהדות!