האדמו"ר מבוטושאן ביומא דהילולא ה-170 לזקינו • גלריה

במלאת 170 שנה של ראש שושלת הקודש בוטשעטש בוטושאן האדמו"ר הזקן, הרה"ק רבי אליעזר זאב מבוטשעטש זי"ע, התקיימה התכנסות מרכזית וסעודת הילולא בהיכל בית המדרש ...

האדמו"ר מבוטושאן ביומא דהילולא ה-170 לזקינו • גלריה בתפילת מעריב לפני עריכת השולחן הטהורגאבד יבניאל בברכת המזוןדברות קודש. נראה גאבד יבניאלהרבי בהגבהת הכוס לאחיו גאבד יבניאלהרבי בחלוקת כוס של ברכהחלוקת כוס של ברכהריקוד

האדמו"ר מבוטושאן ביומא דהילולא ה-170 לזקינו

צילום: אברומי רכניצר

במלאת 170 שנה של ראש שושלת הקודש בוטשעטש בוטושאן האדמו"ר הזקן, הרה"ק רבי אליעזר זאב מבוטשעטש זי"ע, התקיימה התכנסות מרכזית וסעודת הילולא בהיכל בית המדרש דחסידי בוטושאן, בהשתתפות רבנים חסידים ואנשי מעשה, כשבמרכזה נכנס נכדו ממשיך שושלת הקודש האדמו"ר מבוטושאן לעריכת השולחן הטהור לכבוד היום.

האדמו"ר נשא מדברות קדשו במעלת קדושת היום, וסיפר עובדות נשגבות אודות זקינו הק', ובתוך דבריו הזכיר את המעשה הידוע מזקינו הק' בעל ההילולא, שכשנפגש עם מחותנו הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין זי"ע בסאדיגורה, הפציר בו הרבי מרוז'ין לקבל "קוויטלאך" אצלו בחצר הקודש, דבר שלא קרה אצל שום רבי בדורו.

כמו כן, סיפר את העובדה שהתקבלה בפי צאצאי בוטושאן ורוז'ין, וסיפר הרבי: "כך סיפר לי הרה"ק רבי יצחק מבוהוש זצוק"ל, שכשהתוועדו זקינך הרה"ק רבי אליעזר זאב מבוטשעטש זי"ע יחד עם זקני הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין זי"ע, ישבו יחד בשולחן הטהור, ונפל דבר מאכל מפיו של זקינך הרבי הקדוש מבוטשעטש זי"ע על ברכיו, וזקני, הרבי הקדוש מרוז'ין זי"ע, בראותו דבר זה, מיד נטל את המאכל ואכלו, באמרו "שיריים של יהודי כה קדוש כמו הרבי מבוטשעטש, מצווה לאכול".

כמו כן סיפר האדמו''ר את הסיפור המקובל, שזקינו האדמו"ר הזקן מבוטשעטש בעל ההילולא זי"ע, היה תלמידו של הרבי הקדוש בעל ה"אהבת שלום" מקוסוב זי"ע, והחל להנהיג את ישראל עוד בחיי רבו ה"אהבת שלום", כשהגיעו תלמידי ה"אהבת שלום" לספר זאת לרבם, שתק ונצר את הדבר. באחת ההזדמנויות, כשהגיע הרבי הקדוש מבוטשעטש לרבו ה"אהבת שלום" מקוסוב. הסתגרו יחד למשך כמה שעות, ולאחר מכן, יצא ה"אהבת שלום" ואמר לתלמידיו: "מעכשיו, ראוי שגם אתם תקראו לו רבי".

כמו כן הזכיר האדמו''ר את העובדא הידועה, שפעם אמר זקינו הק' בעל ההילולא לתלמידיו: "מי ששומר את פיו מדברים שאינם טובים ומקדש את דיבורו כראוי, יש בכוחו לצוות על דבר דומם שינוע מעצמו, וינוע". מרוב התפעלותם, ביקשו התלמידים לראות זאת במו עיניהם, וציווה הרה"ק מבוטשעטש זי"ע על המנורה בחדר שתסתובב, ומיד החלה להסתובב, כך שמרוב מהירות הסיבוב לא יכלו לראותה, לאחר מכן ציווה עליה שתיעצר, ועמדה דום מיד, ולא כדרך הרגילה שנעצרת אט אט".

האדמו''ר האציל מברכות קדשו, שזכות זקינו הק' בעל ההילולא יגן עלינו ועל כל ישראל, וממכון שבתו בגנזי מרומים ימליץ טוב בעדינו להיוושע בכל מילי דמיטב.

בברכת המזון כיבד הרבי את אחיו, רבי סיני מאיר פרנקל, גאב"ד יבניאל, ולאחמ"כ עברו הקהל לקבלת כוס של ברכה ולקבל את ברכתו.

האדמוהאדמוהאדמובדברות קודש בשולחן הטהורבדברות קודשבחלוקת כוס של ברכה בחלוקת כוס של ברכהבריקודבריקודבריקוד
"חסר זכות התורה": הרב אדלשטיין על אסונות בין הזמנים • צפו
עצות וסגולות לחינוך הילדים | הגאון הרב יחזקאל צמח שליט"א • צפו!
המגרש החיובי של החיים • צפו
מתי זוכה האדון בכסף שלושים השקלים של עבדו? • דף היומי
תקשיב מה ה' רוצה ממך - שיעור מרתק בפרשת עקב מאת הגר"י צמח שליט"א
הרב מיכאל לסרי - רק לטובה
"דרך אמונה - בחרתי": ישוב חרדי חדש הוקם בהרי יהודה • גלריה
הערב י''ט מנחם-אב יומ''ד רבא של רבי יהודה יחיאל • האזינו
"בושה לעם היהודי": משאית שופכת זבל בתוככי הר הבית מול מקום המקדש
מעמד יומא ט"ובא לרבנן בזוטשקא בראשות האדמו"ר • גלריה