גלריית מדהימה: ההדלקה של הרבי מבאיאן תש"פ

צלם היהדות החרדית שוקי לרר בשיתוף המקומות הקדושים תיעד:

גלריית מדהימה: ההדלקה של הרבי מבאיאן תש"פ בשפיכת השמןבהכנותבעת ההדלקההדלקת המדורהבריקודים שאחריהמדורה בוערתהדלקת המדורהבימה - המעודכנים מעדכניםבריקוד שאחרימקום ההדלקהבעת ההדלקהבהכנות - שפיכת השמןבהגעתו למעמדעם לפיד אשבמחשבה תחילהבמחיאת כף אל כףבהכנה
מרן קורא למשיח, ומביט לדלת - ממתין לבואו!!!
"אי חבישת מסכה עוולה גדולה ועבירה חמורה" מרן הגר"ד לנדו במכתב חריף
ממתק לשבת פרשת בלק תש"פ עם הרב נחמיה וילהלם
הוחלט: בגלל הקורונה ההילולא תבוטל
בני ברק: 'זקן החכמים' מרן הגר"ש בעדני פרץ בבכי - לעיני מרנן ורבנן
מחאת מרן הראשל"צ: אסור להכשיר נשים לרבנות - זה נגד ההלכה והיהדות!
האזינו: השפע חיים זי"ע בפסוקי דזמרה
באר שבע: רבי פנחס אבוחצירא אובחן כחיובי
קרעו שערי שמיים: בחתונת נכדתו האדמו"ר מקוזמיר התמוטט
צפו: בן האדמו"ר בריקוד עם המחותן מאחורי הקפסולה