20 אלף ש''ח: הדו''ח חושף את השכר הממוצע במערכת הבריאות

לראשונה, הממונה על השכר מפרסם דו"ח נפרד המפרט את נתוני הוצאות השכר של מערכת הבריאות הציבורית לשנת 2020. כמו כן, לאור האורגניות של מערכת הבריאות הציבורית...

20 אלף ש''ח: הדו''ח חושף את השכר הממוצע במערכת הבריאות אילוסטרציה

לראשונה, הממונה על השכר מפרסם דו"ח נפרד המפרט את נתוני הוצאות השכר של מערכת הבריאות הציבורית לשנת 2020. כמו כן, לאור האורגניות של מערכת הבריאות הציבורית, מוצגים לראשונה נתונים מאוחדים עבור בתי החולים הממשלתיים, העירוניים ובתי החולים של שירותי בריאות כללית, וכן נתונים המבחינים בין בתי חולים כלליים, פסיכיאטריים וגריאטריים.

הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר, קובי בר נתן, פרסם היום (ד') את דו"ח הוצאות השכר במערכת הבריאות הציבורית. מערכת הבריאות בישראל היא ציבורית בעיקרה, ובה מועסקים כיום כ-111 אלף עובדות ועובדים, שמספקים שירות בבתי החולים ובקהילה לכל תושבי ישראל.

הוצאות השכר הישירות של קופות החולים בגין מערך הבריאות בקהילה עמדו בשנת 2020 על כ 10-מיליארד ₪. בגין התקשרות עם רופאים עצמאים שילמו קופות החולים עוד כ 5.5-מיליארד ₪. הוצאות השכר הישירות במערך בתי החולים הציבוריים עמדו על כ 19.5-מיליארד, בעוד שהוצאות השכר בתאגידי הבריאות הגיעו לכ 2.5-מיליארד ₪.

60% מהעובדים בבתי החולים משתכרים מעל ל15,000-₪ בחודש.

השכר הממוצע למשרה בבתי החולים עומד על 20,513 ₪, עליה של כ 4%- ביחס לשנת 2019. השכר הממוצע למשרה בקופות החולים עומד על 20,561 ₪, בדומה לשכר בשנת 2019.

שכרם של הרופאים המומחים הבכירים עלה משנת 2009 ב-77%, כמעט כפול ביחס לעלייה בשכר המתמחים.

כוח האדם בבתי החולים ובקופות החולים גדל בשנים האחרונות בקצב מהיר בהרבה מקצב גידול האוכלוסייה, זאת לטובת שיפור והרחבת שירותי הבריאות לציבור. הגידול הניכר ביותר בבתי החולים התרחש בדירוג הרופאים, ואילו בקופות החולים הגידול הניכר ביותר התרחש במקצועות הבריאות - דירוגי הפארה רפואיים, רנטגן, מעבדות ורוקחות.

לטענתם, כמות התורנויות הממוצעת לרופא מתמחה יורדת לאורך השנים בכל הארץ ובכל מקצועות ההתמחות, אך עדיין קיימים פערים בין המרכז לפריפריה ובין תחומי ההתמחות השונים.

שכר הרופאים בבתי החולים בפריפריה גבוה באלפי שקלים ממקביליהם בבתי החולים במרכז – זאת כחלק ממדיניות מכוונת המבקשת לתמרץ רופאים לעבוד בבתי חולים בפריפריה, במטרה לחזק את מערכת הבריאות באזורים אלו.

בבתי החולים מועסקות כ-65% נשים, המשתכרות בממוצע כ-21% פחות למשרה מלאה מהגברים.

דו"ח מערכת הבריאות ציבורית היווה עד כה חלק מדו"ח רחב יותר אודות כלל השכר בשירות המדינה ומערכת הביטחון ומדו"ח נוסף אודות השכר בגופים הציבוריים. לאור חשיבות הנושאים השונים החליט הממונה על השכר לפצל את הדו"חות השונים (מערכת החינוך, מערכת הבריאות, מערכת הביטחון והמערכת המינהלית), כך שכל נושא יקבל את המיקוד הראוי.

משרד הבריאות: "רמת תחלואה משמעותית במחלות הסרטן במחוז אשקלון"
לא יגבה תשלום על פינוי באמבולנס בפטירה טרם אשפוז והנחה לקשישים
הצוותים הרפואיים פתחו בשביתה: "נחריף את הצעדים עד שמישהו יתעורר"
"רופאים מספקים מרשמים לתרופות ממכרות תחת איומים"
המחקר קבע: העלייה בדלקת קרום ושריר הלב אינה במחלימי הקורונה
מחקר חדש: עלייה דרמטית במספר ליקוי ראייה לאחר תקופת סגרים
סכנה לאנושות מתחת לקרח: האם המגפה הבאה תגיע מאנטרקטיקה?
"החיסיון על תביעות רשלנות רפואית פוגע בכולנו"
מקרה שני של אבעבועות הקוף התגלה בישראל
80 נדבקים ב-12 מדינות: נגיף אבעבועות הקוף ממשיך להתפשט