הילולת צדיקים: מוהרא"ש – הצדיק מיבניאל

בשבת יחול הילולת הגאון רבי אליעזר שלמה שיק מגדול רבני ברסלב אשר השיב רבים מעוון רב קהילות היכל הקודש בארץ ובעולם

הילולת צדיקים: מוהרא"ש – הצדיק מיבניאל

הצדיק מיבנאל, שר עם חסידי ברסלב את הניגון 'בברסלב בוערת אש' ששר רבי נתן מברסלב לאחר ששמע מרבינו נחמן מברסלב התעוררות על מעלת ההתבודדות

ברסלב שלי

מוהרא''ש נולד בירושלים בשכונת ''מאה שערים'' בכא' אייר הת''ש לאביו הגאון הדיין הרב מנחם זאב זצוק''ל. בצעירותו למד בת''ת ''עץ חיים'' בירושלים וזכה לקבל ברכתו של האדמו''ר ר' אהרון מבעלז זצוק''ל לפני הבר מצוה שלו.


לאחר מכן עבר יחד עם משפחתו לארצות הברית. למד בישיבתו של האדמו"ר מקאשוי ולאחר מכן למד במשך חמש שנים בישיבת תפארת ירושלים של הרב משה פיינשטיין.


בחורף תשי"ז, בהיותו כבן 16, הוא נתקל לראשונה בספר "משיבת נפש" שלוקט על ידי הרב אלתר מטעפליק מכתביהם של רבי נחמן מברסלב ורבי נתן מברסלב, ומאז התקרב לחסידות ברסלב.


בשבט תשכ"ב נשא את בת רבי אשר ישעיה הלוי רוטנברג, האדמו"ר מקאסאן. את חופתו ערך הרב משה פיינשטיין.


שנתיים לאחר נישואיו החלו להגיע אליו בחורי ישיבות ואברכים על מנת ללמוד אצלו, ובמקביל החל להתכתב עם מתייעצים רבים שפנו אליו מארצות הברית, מאנגליה ומישראל. מכתבים אלו לוקטו בהמשך לסדרת ספריו המרכזית - שו"ת "אשר בנחל" המונה כמאה ועשרים כרכים. אחד מתלמידיו הדפיס את קובץ המכתבים הראשון ללא ידיעתו וקיבץ אותם לחוברת בשם "נועם אשר בנחל". מאוחר יותר שונה שם הסדרה לשמה הנוכחי, כאשר בשם הסדרה רמוזים ראשי התיבות של שמו - רבי אליעזר שלמה.


בשנת תשל"ג החל להדפיס גם ספרי חיזוק שכתב בעצמו. הראשונים שהודפסו היו "קריאת שמע שעל המיטה" עם פירוש והודעות נחוצות וכן את ספרו "ארך אפיים". הוא הדפיס והפיץ גם את ספרי רבי נחמן בכמויות גדולות ובמחירי קרן.


מוהרא"ש סייע בהקמת בית מדרש של חסידי ברסלב בשדרה ה-16 בשכונת בורו פארק, והוא מסר שם שיעור שבועי.


בשנת תשכ"ו נסע בפעם הראשונה לקברו של רבי נחמן באומן. בנסיעתו עבר דרך ארץ ישראל ונפגש לראשונה עם חסידי ברסלב חשובים כמו הרב שמואל הורוביץ והרב לוי יצחק בנדר.


בתחילת שנת תשל"ז הקים בית מדרש עצמאי בשדרה התשיעית בבורו פארק, בשם "היכל הקודש – חסידי ברסלב". בין מקורביו אז היו גם רבי יצחק מאיר מורגנשטרן, הרב חיים קרמר, הרב ניסן דוד קיוואק, הרב אליהו גודלבסקי ועוד.


החל משנת תש"מ נהג להגיע מספר פעמים בשנה לישראל לבקר את חסידיו בירושלים, בני ברק, טבריה ובעיקר בצפת - שם הקים את בית מדרשו לפני שהגיע ליבנאל.


בשנת תשמ"ו התיישב הרב שיק עם קבוצה מחסידיו ביבנאל שבגליל התחתון. במקום, שהפך למרכז קהילתו, מתגוררות כ-400 משפחות של חסידיו. לקהילה ישנם ישיבות, כוללים, בית מדרש ובית תבשיל.


בשנת תשע"ב חנכו ביבנאל את בית הכנסת הגדול של חסידי ברסלב. לרב שיק מאות תלמידים נוספים בישראל. בתי מדרש של חסידיו קיימים בירושלים, בני ברק, אשדוד, בת ים, נתיבות, תל אביב, באר שבע ועוד.


בארצות הברית, מקום מגוריו של הרב שיק במהלך רוב השנה, קיים ריכוז נוסף של תלמידיו. מלבד בית מדרשו המרכזי בבורו פארק, הקימו תלמידיו בתי מדרש במונרו, במונסי ובוויליאמסבורג.


בשנת תשע"א הקימו חסידיו בוויליאמסבורג את "מרכז חסידי ברסלב" שבו שוכנים תלמוד תורה, בית ספר לבנות, בית מדרש, ישיבה ובית דפוס המדפיס את ספריו של רבי נחמן מברסלב ותלמידיו ואת מאות הספרים של הרב שיק.


בי"ז שבט תשע"ה, השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה, לאחר מחלה קשה שהתגלתה כשבועיים בלבד לפני פטירתו.


בניו ותלמידיו

בנו הרב נחמן שיק ממשיך דרכו בעריכת טישים, קיום התפילות בקיבוץ באומן, קבלת קהל, כתיבת מכתבים, וסיורי חיזוק המוסדות ברחבי העולם.


חלק מתלמידי המהרא"ש קיבלו את הנהגתו של תלמידו הרב יצחק לעזער שליט"א - יד ימינו וכותב שיחותיו. תלמיד בולט נוסף הוא הרב יואל ראטה המכהן כראש ישיבה.


תמיכתו המיוחדת לכל יהודי

מוהרא''ש היה נותן יחס אישי לכל יהודי שפנה אליו, היה משתתף בצערו, כואב את כאבו ובוכה עבורו. אם היה מגיע אליו מקרה של שלום בית הוא היה יושב שעות על גבי שעות ולא מפסיק עד שזה היה נפתר.


השתטחות של 6 שעות בשלג

ההשתוקקות שלו לציון הקדוש של רבי נחמן מברסלב זיע''א היתה במידה שקשה להבין, עוד הרבה לפני קריסת מסך הברזל הוא היה מסתכן ועושה את הדרך לאומן, מתחת עיני הבולשת הרוסית. באחת הפעמים לפני כ 32 שנה מוהרא''ש נסע לעיר ברסלב ביחד עם בנו הקטן משה, ושם הלך להתפלל על ציונו של ר' נתן זיע''א. בזמנו עדיין לא היה אוהל, אלא מצבה פשוטה שהיתה מכוסה שלג קפוא, מוהרא''ש זיע''א כרע על השלג ועשה ''השתטחות'' וכך שכב על המצבה שש שעות רצופות, בריכוז עמוק שאי אפשר לבן אנוש לקלוט. מרוב קור העור שלו נדבק לשלג, וכשהרים את ראשו כל המצח שלו נטף דם שהכתים את השלג, והוא היה שרוי בהתרוממות רוח ואפי' לא הרגיש בזה.


גאונותו: למעלה מ1,500 קונטרסים לחיזוק

מוהרא''ש היה גאון עצום ובקי בכל פרד''ס התורה בבקיאות מבהילה, חיבר עשרות אלפים מכתבים של חיזוק ולמעלה מ1,500 קונטרסים המחזקים נשמות ישראל ומקרבים אותם לאביהם שבשמים ועוד הרבה ספרים בנושאים שונים. עסק הרבה בנושא של קדושת בחורי ישראל, וזכה לחתן למעלה מאלפיים זוגות בחייו. היה אהוב מאד על גדולי ישראל אשר כיבדוהו והעריכוהו עד למאד. מוהרא''ש נסתלק בעש''ק יז' שבט תשע''ה, ובהשגחה פרטית תאריך זה הוא בדיוק כמספר שמו אליעזר שלמה שי''ק, או ר' אליעזר שלמה בן מנחם זאב.


בעניין לימוד התורה היה הצדיק רגיל לומר: "אשר אין לך עוד טוב, ערבות ונעימות בחיי האדם כמו לימוד התורה הקדושה, ומי שמרגיל את עצמו ללמוד בכל יום תורה, הרי מרגיש כל מיני טעמים נעימים בחייו, כי עיקר החיים האמתיים הוא לימוד התורה הקדושה אשר על ידה דייקא הוא זוכה להיות דבוק בו יתברך, כי התורה היא חוכמתו יתברך כביכול, וכשהאדם מכניס עצמו בתוך התורה הקדושה נמצא שמכניס את עצמו בתוך חוכמתו יתברך, ואין למעלה מזה. כי זוהי המדרגה הגבוהה ביותר לזכות אליה".


הצדיק הרבה לדבר על חשיבותה של מידת השמחה. "ראו למסור את נפשכם על מידת השמחה, כי אין דבר יותר חשוב כמו שמחה, וכל כך קשה לאדם להגיע למידת השמחה יותר מכל העבודות הכי קשות, קל יותר לצום וכו' ולסגף את עצמו עם סיגופים קשים ומרים וכו', העיקר לא להיות בשמחה, ולכן על שמחה צריכים מסירות נפש גדולה".


ספריו:

הצדיק מיבנאל חיבר מאות ספרים. בכתביו הוא מדגיש את הנוכחות האלוקית הממלאת את כל הבריאה ומאפשרת לכל יהודי להתחבר אליו בעזרת שיחה אתו ואמירת אותיות התורה.


שו"ת אשר בנחל - סדרה של כמאתיים ועשרה כרכים המכילים מכתבי חיזוק לתלמידיו אותו


שאלות ותשובות בחסידות ברסלב- שאלות ותשובות בכל תחומי החיים, הסדרה מונה 42 כרכים.


אוצר הקונטרסים - סדרה בת שלושים ושניים כרכים המכילה כ-1000 קונטרסים. בנוסף, לוקטו מהסדרה קונטרסים המדברים על אותו נושא בכרכים מיוחדים: אוצר הקדושה, אוצר החיים, אוצר הסבלנות, אוצר לנשים, אוצר חינוך הילדים, אוצר שלום בית, אוצר הרפואות, אוצר לבחורי ישיבה, אוצר ראש השנה, אוצר הפרנסה.


פעולת הצדיק - קורות חייו של רבי נחמן מברסלב לפי סדר השנים.


שפת הנחל - פירוש על ליקוטי מוהר"ן של רבי נחמן – ג' כרכים.


זאת התורה - דרושים על סדר פרשיות השבוע.


שיחות מוהרא"ש - שיחות וסיפורים שנאמרו לתלמידי "היכל הקודש", חמישה-עשר כרכים


אמרי מוהרא"ש - מקבץ מאמרותיו ושיחותיו לתלמידיו


נהרי אפרסמון - פירוש על סיפורי מעשיות של רבי נחמן


סידור "עת רצון" - ביאור על סידור התפילה ע"פ תורתו של רבי נחמן, 3 כרכים (ליום חול, שבת וראש השנה)


22 פרושים שונים על פרקי אבות - "אהבת אבות" "חסדי אבות", "מגן אבות" ועוד.


תוך הנחל - שיחות על פרשות השבוע על פי תורתו של רבי נחמן.


קדושת ישראל - אינדקס של נושאים שונים הקשורים לתיקון הברית.


ארך אפיים - ספר המדבר מעניין הסבלנות.


אילן החיים - שיחות מוסר בעניין ניצול הזמן.


דיבורי מוהרא"ש - נערך מתוך שיעוריו ביידיש, בתרגום לעברית – ב' כרכים.


תוך הנחל - סדרת ספרים וחוברות משיחותיו בשבת. הסדרה יוצאת לאור החל משנת תשמ"ו במהדורות שונות, בהן בחוברות שבועיות.


מראה אש - ביאור על הזוהר


להבות אש - ביאור על תיקוני הזוהר


שיחות וסיפורים - שיחות ששמע מזקני חסידי ברסלב


רגעי מוהרא"ש - יומן שכתב


מקור השמחה - עצות ודרכים קלים ונעימים להגיע לשמחה אמיתית, למרות קשיי החיים


שמירת הברית


נר להצדיק - על חג החנוכה


גנזי המלך - פרוש על מגילת אסתר


הגדה של פסח אור זרוע


פרנסה טובה - עצות וסגולות לפרנסה ממשנתו של רבי נחמן מברסלב


תפילות מוהרא"ש - תפילות שנכתבו על ידי מוהרא"ש בספריו ובמכתביו, ולוקטו וסודרו לפי נושאים על ידי תלמידו רז אריאל


"זמירות ישראל" - פרוש על זמירות שבת.


כאמור, בי"ז בשבט נפטר הצדיק ונקבר ביבנאל.


הצוואה של הצדיק מיבניאל

מוהרא''ש כתב צוואה ארוכה, שנדפסה לאחר פטירתו בקונטרס ''צוואת מוהרא''ש'' ובה ציווה שיכתבו כך על מצבתו את המילים הבאות: "אני מבטיח שכל בחור רווק וכל בחורה רווקה שיבואו כאן לקברי ויגמרו את כל ספר התהילים מהתחלה עד גמירה לזכותי - אזי אשתדל בכל מה שרק אוכל שימצאו את זיווגם. וזה הבטחה חזקה ממני". בנוסף הבטיח הצדיק הקדוש: "לא אנוח ולא אשקוט עד שיהיה למי שבא לקברי להתפלל וללמוד - ישועה שלימה מן השמים, ובפרט בחור ובחורה שצריכים למצוא את זיווגם ויאמרו את כל ספר התהלים בלי להפסיק - אני מבטיח שימצאו את זיווגם מן השמים". בצוואתו כתב גם: "מי שירצה איזה דבר וכו', איזה ישועה לפעול וכו', איזה רפואה לבקש וכו', שיבוא שם אל קברי והקדוש ברוך הוא יעזור שאהיה לו למליץ יושר למעלה. ופרטיות בניי ובנותיי וחתניי ותלמידיי לומדי ספריי, כשתבואו לבקש אצלי - תיוושעו בעזרתו יתברך בכל מילי וימלא לכם הקדוש ברוך הוא משאלות לבכם לטובה".


הכתבה נערכה בסיוע wikipedia

הרץ בערב שבת וכלי בידו, מה ניתן לדעת עליו? • דף היומי
צפו: כיצד לברך ולנענע את ארבעת המינים?
ההכנות האחרונות לחג הסוכות • האושפיזין • צפו
היכן מצינו שהחלפת סדר המילים שווה ממון רב? • דף היומי
ברדק: כשאפי מנסה לבנות סוכה בעצמו
מבצע "מצווה על גלגלים": סוכת האמבולנס הנודדת של מד"א חוזרת
לקראת חול המועד: היכונו לברכת הכהנים והקפות שניות בכותל
צפו: שיעורו של הגר"י רצאבי למוצש"ק האזינו התשפ"ב
מפתיע: האם כלבים אוהבים לאכול תפילין?
מסירות נפש לקיום המצוות! • חג הסוכות וברית המילה • צפו