הכנסת ספר תורה לבית מדרש ויזניץ באשדוד ונעילת החג • גלריה

נעילת חג שמחת תורה בשילוב מעמד הכנסת ספר תורה עם האדמו"ר מויזניץ באשדוד

הכנסת ספר תורה לבית מדרש ויזניץ באשדוד ונעילת החג • גלריה

ביום אסרו חג דשמחת תורה, הגיע האדמו"ר מויזניץ, לעיר אשדוד לערוך את שולחן לנעילת החג בעיר בשילוב שמחת הכנסת ספר תורה לבית מדרשו בעיר. ספר התורה הוכנס לעילוי נשמתו של הרה"ח קלמן רוט ז"ל, שנלב"ע אחר שסבל יסורים קשים מהמחלה הנוראה ה"י.

בשעה שמונה בערב הגיע האדמו"ר מויזניץ לעיר אשדוד, לבית משפחת רוט שם כתב את האותיות האחרונות של הספר תורה, משם יצאה התהלוכה לכיון בית המדרש ויז'ניץ בעיר, ברחבת בית המדרש הוקם במה מרכזית למעמד אמירת מזמור לדוד וריקודים של מצוה כנהוג.

בהכנסת ספר התורה השתתפו, גאב"ד מאקווא אשדוד, הרב אברהם אלטמן, ראש ישיבת עטרת צבי וראש העיר ד"ר יחיאל לסרי. לאחר אמירת 'לדוד מזמור' ע"י האדמו''ר, כובד באמירת 'לדוד מזמור' הרב חיים מאיר הגר, בן האדמו"ר. בסיום המעמד התפזרו הציבוד לסעודת מצווה בכמה מתחמים.

בשעה 23:00 בערב, נכנס הרבי מויז'ניץ אל הטיש נעילת החג שהוקם במתנ"ס בית מלכה בעיר, בהשתתפות כלל חסידי ויזניץ, ומאות מתושבי העיר אדמורי"ם רבני העיר ואישי ציבור, אשדוד החרדית חוותה אירוע מרגש ומשמח, טיש נעילת החג ויזניצאית בהדרה ויופיה ובשמחתה, במשך שעות ארוכות בשמחה של מצווה שוררו ניגוני שמחה שיר ושבח בשמחתה של תורה, בתופים ובמחולות ע"י מקהלת ויזניץ כן שווררו ניגוני רגש המשוררים בנעילת החג בשמחת תורה.

הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדודהכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד

בדברי התורה שנשא האדמו"ר, עורר את הציבור, לקחת את מטעני הקדושה והתעוררות מימים הנוראים למשך ימי החורף, וכל יהודי באשר הוא גם בשפל המדריגה היה לו התעוררות במשך הימים הנוראים, וזהו דבר שכל אחד צריך לקחת עמו שבכל מצב הוא יכול להתרומם ולהתקרב אל השי"ת, כן עורר את בני הקהילה לעמוד על משמרתם ולהמשיך בהתפתחות הקהילה בהקמת בניני תלמוד תורה ובית המדרש. כמו"כ נשא דברים לזכרו של הרה"ח קלמן רוט ז"ל אודות מעלת השמחה אמונה והביטחון של המנוח ז"ל.

בטיש השתתפו, הרב יוסף שיינין, רב העיר אשדוד, הרב משה שמידע שליט"א, ראש ישיבת גרודנא, האדמו"ר ממעליץ, האדמו"ר מטשארנוביל, האדמו"ר משומרי אמונים שליט"א, האדמו"ר מפיטסבורג, האדמו"ר מנאשכיז, הרב צבי הירש ויזניצר, רב בית מדרש אמרי חיים, הרב נחמיה אלתר, הרב שלמה צבי אלתר, בני האדמו"ר מגור, בני האדמו"ר מטשארנוביל שליט"א, הרב ברוך הגר שליט"א, הרב פנחס רבינוביץ, הרב יצחק אהרון ישראלי, דומו"ץ דחסידי צאנז, דייני קהילות בעלזא באשדוד, הרב אברהם חיים חשין, הרב אהרון זאב חשין, הרב שלמה דולינגר, הרב שמואל דוד גרוס, רב דחסידי גור, הרב שלמה זלמן וייס, הרב ישראל מאיר, הרב שלמה שרף, ראש העיר יחיאל לסרי וחברי המועצה של יהדות התורה.

הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד הכנסת ספר תורה לבית המדרש ויזניץ באשדוד
חסדי השם: ראש הישיבה שוחחר אחר אשפוז ארוך
הדף היומי מסכת נדרים דף לז
הילולת הרה"ק רבי צבי הירש מרימנוב זיע"א בפולין
מסע השתפכות הנפש בגליל לאלמנות זקני ירושלים בראשות הרבנית מסאטמאר
ראש הישיבה חיזק את רכזי האיחוד בירושלים: "אתם ההצלה של הדור"
הדף היומי מסכת נדרים דף לו
מרגיש לא רגוע? בוא נפתור את זה! - הרב אליהו רבי
לאחר שהחלים מהניתוח: הפוסק הגרי"א דינר חזר למסירת שיעורו היומי
תיעוד: בישיבת 'באר ישראל' ספדו לראש הישיבה
שמחת חיים מסביב לשעון? זה אפשרי! - הרב אליהו רבי