חֹק לְיִשְׂרָאֵל הוּא; מִשְׁפָּט לֵאלֹקֵי יַעֲקֹב (מתפילות ראש השנה)

כתוב בגמרא ברכות שהיו רבותינו רצים ומדלגים אף לקראת מלכי עכו"ם בשביל שאם יזכו יוכלו לראות את מלכי ישראל ולהבחין בין המלכויות. לפי זה האם היום יוכלו לראות את השופטים כיום בשביל לתאר או להבחין בהבנה בינם ל'משפט-ראש השנה'?

חֹק לְיִשְׂרָאֵל הוּא; מִשְׁפָּט לֵאלֹקֵי יַעֲקֹב  (מתפילות ראש השנה)

הגמרא במסכת ברכות אומרת - שהיו רבותינו רצים ומדלגים אף לקראת מלכי עכו"ם בשביל שאם יזכו יוכלו לראות את מלכי ישראל ולהבחין בין המלכויות. לפי זה עכשיו שאנו עומדים לפני המשפט של ראש השנה, האם יש מצב כזה שבו יוכלו לראות את השופטים ששופטים כיום בשביל לדמות לתאר או להבחין בהבנה בינם למשפט ראש השנה?


לפני שנרצה בכלל לדמות בין משפט של מעלה למשפט שיוכל להסביר לנו מהו תוקף המשפט האמת, אולי אנו צריכים קודם לחזור אל השופטים של עם ישראל שהיו פעם, ולא אל שופטים שלא מחוברים למשפטי ה'.


ולגבי משפטי ה' אכן כתוב "אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא".. הסנהדרין הם אלה שהיו לנו לפני אלפים של שנים, והשופטי ישראל שהיו בזמן השופטים וגם אלה ששפטו את עם ישראל הם שפטו אותם בצדק וביושר.


אך לא ניתן לדמות בכלל את השופטים והמשטר שיש היום למה שהיה פעם. היום אתה יכול לראות שוטר שהורג אזרח ליד הקרובים שלו והחוק המוזר יאמר לקרוב שמותר לו רק לצלם אבל לא יגאל את דמו מיד הרוצח וכל שכן להצילו אסור לו לפי החוק והמשפט של היום.


ומה תוכל עוד למצוא היום - בזמן שכתוב בתורה שאם הסנהדרין הטעו את העם בפסיקת הלכה ובגלל זה טעה העם באותו דבר הלכה - יבדקו מה נכון ויקריבו הסנהדרין חטאת העלם דבר. מה גם שהיתה אז מלכותא דרקיעא ששלטה במעט והיה אפשרי להבחין מה נכון.


כמו שמצאנו את מה שהגמרא מביאה במסכת סנהדרין - שבזמן זכריה הנביא בן יהוידע שגם כיהן ככהן - הרגו ראשי העם את זכריה, הם בעצם שפטו אותו למיתה וביום כיפור שחל בשבת שפכו את דמו על האבנים, ועל אף שגרפו עליו ערימות של עפר הדם לא נח ולא שקט אלא תסס רתח וביעבע דמו 252 שנים, עד שבא נבוזרדן שר טבחים של נבוכדנצר בשביל להחריב את הבית הראשון, ובשביל שהדם ישקוט הוא טבח עליו סנהדרי גדולה וקטנה ועוד 80,000 נפשות ורק אז נשקט אותו הדם, אז.. היתה מעט מזעיר ממלכותא דישמיא ששולטת ולכן היית יכול לדעת מה עשו אם עשו נכון ולא היה אפשר כל כך להעלים.


אבל היום אנו מוצאים רשות ששופטת ומה מדברים עליה, כל מיני דיבורים על - איומים מצידה שאם ההוא לא יעיד אז יכניסו אותו למשפטים, ואם ההוא יפרסם ככה אז שיזהר לו, ואם אישים ציבורים כאלה ואחרים ידברו עליה מילה אז יוציאו אותם ממקומם ולא מסוגלים לבדוק את עצמם והם שופטים אישי ציבור בחופשיות כשאי אפשר לדעת אם הכל אמין לגמרי. וכל מיני המהומים שמענו בין הוילונות..


אז לפי זה מה נחשוב עליהם?? אנו נוכל לחשוב ש- מי אמר שכל 'אישי הציבור' שהם שפטו עד היום, לא היה עלול להיווצר ממשהו מגמתי? אולי כל האישים שנשפטו עד כה הם בכלל נקיים? אולי איימו על העד? אולי שיחדו מישהו שיעיד? מי יודע?! מה אנחנו מבינים שאם המערכת הזאת לא בודקת את עצמה אם היא תקינה או לא.. אנו עלולים להבין שמנגנון הרגולטוריות שלה לא בטוח עובד חלק. אולי הם רק רוצים להצדיק את המשכורות שהם יושבים עליהם? אולי הם רוצים לחזק את האג'נדה שלהם? אולי יש להם תיאבון מסויים? מי יודע מה?! אף אחד. ואם הם טובים? - יכול להיות ש"הם לא רוצים" שידעו שהם טובים.


לפי זה - עכשיו לבוא ולחרוץ גורלות מצידה לזה או לזה, לכאלה או לכאלה, אנו לא כל כך בטוחים שהחריצת גורל עצמה של הרשות הזאת - נכונה, כי מי אמר? אולי הכל בכלל מגמתי? - לא אם נבדיל אבל ביום כיפור בבית המקדש היו מגרילים גורל אחד שהוא שעיר לה' וגורל שני היה שעיר לעזאזל. אויויוי אבל כאן מה הולך? גורל אחד שעיר לה' אין פה, אז מי אמר שגורלות השעירים לעזאזל "שלהם" היו נכונים? הרי גורל אחד שהוא שעיר לה' לא היה כאן ?? אז על מה נתמך כל העסק? ...


אז קודם כל אם הגענו למצב של עוד מעט ראש השנה - ואנו רוצים להבין מהו דין ומשפט, אז קודם אסור לכח הדמיון לשפוט את הדימוי בין סוג של מלכותא כזאת למלכותא של שופט כל הארץ, חלילה וחלילה זה בכלל לא דמיון, כאן אנו עלולים למצוא "בנים לא אימון בם", כאן אנו עלולים למצוא חלילה "משפטים בל ידעום", וחלילה וחס לנו לתאר שכזהו המשפט של ראש השנה.


כי בראש השנה?

מדובר פה באל אמת, מדובר פה באל מלא רחמים, מה נאמר ומה נדבר לפניו, השופט כל הארץ לא יעשה משפט? אנו בטוחים בעזרתו ש-אם כבנים אם כעבדים יוציאנו זכאים, ומה נדבר ומה נצטדק בעד מפעליו לאדם מערכי לב? מה' מענה לשון!


ואיחולים; שתהיה לנו שנה טובה ומתוקה


מחזי בלומנטל - 'מערבא אמרי'

בימה - המעודכנים מעדכנים
קצת יותר ממה שידעתם על 'שמחת בית השואבה'
חג האסיף: הסוכה - מקום וזמן לעשות 'חושבים'
על מה יום כיפור - לא יכול לכפר?
20 שנה אחרי: נותרו הקונספירציות האנטישמיות בעניין אסון התאומים
טור דעה: הבריחה מהכלא ומהתקשורת
דרך נפילה: המשותף לכל האסונות קיץ תשפ"א
מה המסר מאחורי האסונות שתקפו אותנו לאחרונה? הרב בועז שלום מסביר
האם בכנסת מקפידים על מסכות? גלריה תוכיח!
איראן דוהרת לפצצה, וממשלת לפיד־בנט כנועה ושותקת
מזעם על עצמי לתפילה לשמים