הילולת ה'בת עין' אצל המשפיע רבי מיילך בידרמן

אלפים רבים השתתפו אמש בטיש לרגל הילולת בעל ה'בת עין' זי"ע בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ ובעלייה לציונו בעיר צפת בראשות המשפיע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן • שידור חוזר

הילולת ה'בת עין' אצל המשפיע רבי מיילך בידרמן

שידור חוזר מהעמד בביה"ח בצפת

צילום: שיא לייב

שידור חוזר מהמעמד בבית ויז'ניץ

צילום: שיא לייב

הילולת בת עין אצל המשפיע רבי מיילך בידרמן
הדף היומי מסכת נזיר דף י
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ח
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ט