שו"ת קורונה עם מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי

שאלות שהזמן גרמן שהועלו על שולחנו של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א תשובות והנהגות בחובת השעה והדרכות בדרכי ההצלה. בין ההנהגות - דין תפילת יו"כ קטן, מה יעשה מי שבבידוד ובמה צריך להתחזק. השו"ת המלא

שו"ת קורונה עם מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי הגר

שאלות שהזמן גרמן שהועלו על שולחנו של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א תשובות והנהגות בחובת השעה והדרכות בדרכי ההצלה. בין ההנהגות - דין תפילת יו"כ קטן, מה יעשה מי שבבידוד ובמה צריך להתחזק.


השו"ת המלא


אם בעת הזאת צריך להתפלל תפילת יום כיפור קטן?

תשובה: ראוי.


האם גם הנשים יתפללו?

תשובה: כן.


האם אפשר להתפלל על הצרה של החולי יחד עם התפילות לבניין ביהמ"ק?

תשובה: אפשר.


שואלים, על מי שכבר כמה וכמה פעמים הצריכו אותו להיכנס לבידוד, מה יכול להתחזק?

תשובה: בלימוד התורה.


מה אפשר לעשות מדין 'ערבות' לרפואת החולים, ולזכות הבריאים שלא יחלו?

תשובה: ללמוד תורה. תורה מגנא ומצלא.


אברך שצריך בשביל שמירת הבריאות להיכנס לבידוד, וקשה לו משום ביטול בית המדרש?

תשובה: בבית אפשר ללמוד יותר טוב בלי מפריעים.


חברותא שבגלל המצב לומדים בטלפון, השאלה עד כמה צריכים להתאמץ לקביעות הלימוד?

תשובה: כמה שיכול.


מה אפשר לומר למי שחושש לצאת מביתו שמא יפגע בו הנגיף (באופנים שאין בהם סכנה)?

תשובה: מן הזהירות שלא תרבה להיזהר.


מי שאינו יכול להישמר בכללי הזהירות אם יכול לסמוך על זכות התורה שתגן שלא יזיק לאחרים?

תשובה: חב לאחרינא.


אם גם בשבת יש לומר פרק תהילים אחר התפילות?

תשובה: 'מזמור שיר ליום השבת'.

שריפה מתפשטת במורדות שכונת עין כרם בירושלים • תיעוד
יו״ר מרצ ח״כ ניצן הורוביץ בהתקפה חריפה על בחורי הישיבות
הילולת צדיקים: בעל ה"מגלה עמוקות"
השר לשירותי דת בפניה לראשי ערים: להקצות מקומות תפילה עבור מניינים מצומצמים
מתווה חדש לפתיחת הבתי כנסיות ולהתחיל כבר עכשיו הכנה לימים נוראים
הרב אליהו רבי - למה האייפון מסוכן לילד פי 100 יותר ממה שהוא מסוכן לך?
מתווה סמוטריץ': מבנים עירוניים עבור מנייני הימים הנוראיים
חשש לקורונה: טרגדיה בעזרת תורה ר' שמעון יואל גרויס נפטר באופן פתאומי
עולם הישיבות: יוקם מוקד חירום מיוחד שלא ישאיר אף בחור בלי מסגרת
מיקירי חסידי סאדיגורה: הרה"ח רבי הרשל הלוי ז"ל