דרעי: התכנית שאושרה נותנת מענה לצורך בשמירה על הכנרת

אושרה תכנית מתאר ארצית חלקית הכוללת את מרחב הכנרת וחופיה • דרעי: "הכנרת - משאב חשוב וחיוני למדינת ישראל"

דרעי: התכנית שאושרה נותנת מענה לצורך בשמירה על הכנרת הכנרת

וועדת שרים לענייני פנים, שירותים, תכנון ושלטון מקומי בראשות שר הפנים, אריה דרעי, אישרה היום (ד', 3.3) את תמ"א 13/13 הקובעת את מדיניות שימור ופיתוח הכנרת וחופיה.

תמ"א 13/13 מוגדרת כתכנית מתאר ארצית חלקית, שחלה על אגם הכנרת והמרחב היבשתי סביב האגם. היא אושרה במועצה הארצית לתכנון ולבניה לפני מספר חודשים והועברה לאישור הממשלה. התכנית מחליפה למעשה את התמ"א הנוכחית.

מטרת התכנית היא להסדיר את המצב התכנוני בחופי הכנרת ולעדכן את מדיניות התכנון הארצית לאזור כנרת, תוך מימוש הפוטנציאל התיירותי הגלום במרחב הכנרת לצד שמירה וטיפוח השטחים הפתוחים; פיתוח ושימור אתרי ההתיישבות, המורשת, הדת וערכי הטבע והנוף סביב הכנרת; ושמירה על אגם הכנרת כמאגר מים חיוני של מדינת ישראל, לרבות תפקודיו הנמליים ומשאביו הסביבתיים והנופיים.

במסגרת התכנית, כ-90% מקו החוף של הכנרת והשטחים הצמודים לו יוגדרו כשמורים או כחופים לרחצה ופנאי. התכנית מחלקת את חופי הכנרת לארבעה סוגים וקובעת כי חל איסור על בנייה ברצועה של 50 מ' מקו החוף. כ-31 ק"מ מרצועת החוף, המהווים 46% מכלל רצועת החוף יוגדרו כחופים טבעיים או שמורים, אזור בעל רגישות סביבתית גבוהה שמיועד לטיפוח ושיקום; כ-27 ק"מ המהווים 40% מכלל רצועת החוף יוגדרו כקו חוף פנאי ונופש אשר ישמש לפיתוח חופי רחצה, לפעילות פנאי ולקמפינג; כ-5 ק"מ מרצועת החוף, המהווים 8% מכלל הרצועה הם אזורים הנושקים ליישובים הקיימים לאורך הכנרת, בעיקר קיבוצים, והם יוגדרו כקו חוף בחזית ים כפרית; וכ-4 ק"מ בסמוך לעיר טבריה יוגדרו כחזית ים עירוני. מדובר בכ-6% מכלל רצועת החוף שבהן כמעט ולא יוטלו מגבלות, ותכנון ופיתוח המתחמים ייעשה על ידי הרשות המקומית. כמו כן, התכנית מבטלת 2 כפרי נופש באיזורים בעלי רגישות סביבתית גבוהה ליד חוף כורסי וחוף אמנון.

התכנית גם קובעת הוראות לנושאים בעלי זיקה ישירה לכנרת אשר כוללים: אפיון קווי החוף והשימושים הגובלים בהם, רצועת תנודות המפלס, האגם והמעגנות. , התכנית קובעת אזורי תכנון: באזורים "מוטי תרבות ומורשת" המזוהים כבעלי חשיבות ארצית ועולמית, באזורים "מוטי נופש חופי", אזור "מוטה פיתוח צמח" שיפותח כמרכז אזורי ובאזורי "נוף כנרת" הכולל שטחים פתוחים ערכיים ויחודיים בסביבת הכנרת. במסגרת התכנית, מוצע להסדיר אתרי קמפינג ולהגדיל את רצועת החוף בחלק מהאזורים. אחת ההחלטות בהקשר זה, היא להסיט את כביש סובב כנרת מזרחה בקטע שבין קיבוץ עין גב לקיבוץ האון.

התכנית כוללת בנוסף להוראות והתשריט גם נספח מנחה הקובע הנחיות תכנון לתכניות מקומיות ונועד להנחות הכנתן של תכניות מקומיות ברמה כוללנית, מתארית ומפורטת.

שר הפנים, אריה דרעי: "ימת הכנרת הינה אחד המשאבים החשובים והחיוניים ביותר שקיימים במדינת ישראל. התכנית שאושרה היום בוועדת השרים בראשותי יוצרת איזון ונותנת מענה לצורך בשמירה על הכנרת, הן מבחינה נופית, סביבתית ואקולוגית והן כמקור מים הכרחי לתושבי ישראל. זאת לצד פיתוח התיירות ושימור אתרי מורשת ודת."

סיכום חדשות השבת: הכותרות שלא כדאי שתפספסו
כאסח בין ימינה ולציונות הדתית
גרמניה תעביר 100 מיליון יורו לרשות הפלסטינית
100 ימים לממשלה: מההסלמה הביטחונית עד לגזירות החדשות
נתניהו: "בנט לפיד וגנץ דוהרים להסכם הגרעין המסוכן"
צפו: בנט סיים ביקור במצרים
בן גביר: "עודה הסית והביע תמיכה בטרור"
ח"כ ווליד טאהא מונה ליו"ר ועדת הפנים
ועדת החוץ והביטחון הקימה תשע ועדות משנה חדשות
חמור ביותר: בנט חילל שבת בשביל יח''צ?