הספד הגרי"ג אדלשטיין על הגר"א ארלנגר

מרן הראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין הספיד את הגאון המנוח הגאון רבי אברהם ארלנגר דרך הטלפון

הספד הגרי"ג אדלשטיין על הגר"א ארלנגר

כפי שדווח מעל בימה זו מסע הלוויה של הגאון רבי אברהם ארלנגר זצ"ל בעל הברכת אברהם ומראשי ישיבת קול תורה התקיים בשעה 11:30.

מרן ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א הספידו דרך הטלפון ועמד על מעלותיו הכבירות של המנוח הגאון זצ"ל.

פתח את הספדו מרן ראש הישיבה ואמר כי "חז"ל אומרים, בשעת פטירתו של אדם, אין מלווין אותו לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא תורה ומעשים טובים בלבד, רק תורה ומעשים טובים, זה המלווה את האדם, המלווה את האדם בעולם הבא, בחיי נצח, העולם הזה זה חיי שעה, זה לא העיקר, זה לא תכלית האדם, תכלית האדם זה העולם הבא, חיי נצח, אז מלווין לו לאדם תורה ומעשים טובים".

עוד הוסיף מרן ראש הישיבה ושיבח את הנפטר הגדול: "כל כך הרבה תורה שהנפטר הגדול, הגאון רבי אברהם זכרונו לברכה, שזיכה את הרבים בהרבה תורה, בהרבה דברי תורה, הספרים, בכתב ובעל פה, כבר הרבה שנים, כל דברי התורה האלה מלווים אותו, ואין לשער את הזכויות הגדולות שיש לו, זכויות של זיכוי הרבים בתורה, וכל התורה שלומדים המושפעים זה שייכים לו, גם לאחר פטירתו, ממשיכים הרי ללמוד את הספרים שלו, זה כמו שהוא לומד ומחדש אותם, כמו שהוא אומר אותם".

"ויש עוד חז"ל, סוף דבר הכל נשמע, סוף דבר הכל נשמע, יש חז"ל, סוף דבר, בסוף ימיו של אדם, לאחר פטירתו, הכל נשמע, נשמע, הכל, מה שומעים? מה אומרים עליו, מה הבריות אומרות עליו, כשר היה ירא שמים היה, זה שני עניינים, כשר זה מידות טובות, בין אדם לחברו, זה דבר גדול מאד מאד בין אדם לחברו בשלמות, וגם ירא שמים היה, ירא שמים בין אדם למקום, אז מיד מיטתו פורחת באוויר, מה הבריות אומרות עליו".

עוד הספיד מרן ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א ואמר "אנחנו בטוחים, מה הבריות אומרות על רבי אברהם, הגאון רבי אברהם, מה הבריות אומרות עליו, כולם אומרים על רבי אברהם, ירא שמים, מידות טובות, כולם אומרים את זה, אז אלו הזכויות המרובות שמלווים אותו, מלווים אותו לחיי נצח, עין לא ראתה אלוקים זולתך, חיי העולם הבא, שיהיה מליץ יושר על המשפחה שלו ועל כל הידידים והמכרים, על כל כלל ישראל שיהיה מליץ יושר, ובלע המוות לנצח ומחה השם דמעה מעל כל פנים".

רבי גרשון אדלשטיין ורבי אברהם ארלנגר
החשיבות המרכזית שבדברי פינדרוס אודות בית המשפט העליון • טור דעה
כל אברך – נשק על ירך! מאמר מיוחד בעקבות הפיגועים בערים החרדיות
נעדרים במגזר החרדי: לא לוותר על אף יהודי • טור כואב
בבין הזמנים "כולנו נפגשים" בבית המדרש
מעון רה"מ הוא לא בית במשחק מונופול
עד דלא ידע: שמחה שאינה תלויה בדבר
מה עומד מאחורי מה שקורה בשמעון הצדיק
"הסערה בנגב מתחוללת בזמן שאנו כלל לא אמורים לטעת עצים"
הגר"ב שרייבר: תרבות יוון בדרך הלימוד
חג האורים • האור שמסתתר מאחורי היוונים והמתייוונים של 2022