שידור חי: הרב מאזוז מוצ"ש מקץ תשפ"ב

מוצאי שבת מקץ תשפ"ב השיעור השבועי מאת הנאמ"ן הרב מאיר מאזוז שליט"א בשידור חי פותח פיו בדברי אוריתא

שידור חי: הרב מאזוז מוצ"ש מקץ תשפ"ב הגר''מ מזוז שליט''א

הרב מאיר מאזוז - מוצ"ש מקץ תשפ"ב

הדף היומי מסכת מועד קטן דף טז
נבחנו על 12,000 דפים ומשניות: גלריה מהמעמד לכבוד התורה בסאטמר
איך לזכות לקדושה? שיעור מיוחד מאת הגאון הרב יחזקאל צמח שליט"א
הדף היומי מסכת מועד קטן דף טו
איך ללמוד תורה נכון? פרשת משפטים • הגאון הרב יחזקאל צמח שליט"א
הדף היומי מסכת מועד קטן דף יד
הדף היומי מסכת מועד קטן דף יג
הרב יצחק זילברשטיין - השיעור השבועי
איך לעשות תשובה מאהבה? טהרת הקודש • הגאון הרב יחזקאל צמח שליט"א
פנינה יקרה: רק דין תורה