מי הגיע לחתן הבר מצווה ה'מוחרם'?

לרגל הייארצייט החל הלילה כ' אדר א' מתפרסם סיפור מדהים המלמד על אצילות מידותיו של הגרש"ז אוירבאך זצ"ל, שסופר בידי הגר"ש אלתר לתלמידי הת"ת. איך אפשר להגיע...

מי הגיע לחתן הבר מצווה ה'מוחרם'?

לרגל הייארצייט החל הלילה כ' אדר א' מתפרסם סיפור מדהים המלמד על אצילות מידותיו של הגרש"ז אוירבאך זצ"ל, שסופר בידי הגר"ש אלתר לתלמידי הת"ת.

איך אפשר להגיע למדריגה זו, שבה אפילו צל צילו של חיוך לא עלה על שפתותיו של מרן הגרש"ז אויערבאך זצ"ל, כל זאת רק משום שהוא חשש להלבנת פנים?

את התשובה לכך לא ענה הגרש"ז, אך מי שמתרץ את השאלה כיצד הגיע לכך פוסק הדור, שהצליח לשלוט בעצמו ולעצור גם פעולה טבעית ומתבקשת, הוא הגר"ש אלתר, שבשיחה שמסר לילדי בר המצוה של תלמוד תורה 'פני מנחם', מורה להם את הדרך כיצד יש להיזהר בכבוד חבריהם, וכיצד ניתן להגיע למדרגה גבוהה זו של שמירה על כבודם והימנעות מפגיעה, וכל זאת רק כאשר 'משקיעים' במידה זו.

לשם כך משלב הגר"ש שני סיפורים מחיי הגרש"ז, כאשר הסיפור השני הוא המשכו של הסיפור הראשון שהתקיים עשרות שנים קודם לכן, כאשר הגרש"ז היה היחיד מכיתתו שהגיע לשמחת בר המצוה של ילד שהוחרם בידי כיתתו.

לכבוד ההילולה: הגר''ש אלתר מספר על הגרש''ז אויערבאך כיצד הגיע לשמחת הילד המוחרם

בבני ברק חגגו שבע ברכות לנכדת המרא דאתרא
שמחת הווארט בחצרות מודזיץ- שידלובצא- ערלוי בני ברק
רה"י נגד שרת התחבורה היוצאת: "את ואלף כמוך ילכו לאבדון"
הדף היומי מסכת נדרים דף לג
מצפון נקי? יש רק דרך אחת! - הרב אליהו רבי
גם אבא, גם חבר וגם מורה לכל החיים! - הרב אליהו רבי
הדף היומי מסכת נדרים דף לב
צפו בשידור חוזר: הלווית הגאון רבי חנוך הכהן ארנטרוי זצ"ל
הדף היומי מסכת נדרים דף לא
מעשה שלך יכול להרוס לך, לילדיך ולנכדיך! | הרב אליהו רבי