העיר אלעד חוותה שבת מרוממת בצל האדמו"ר מויזניץ

רָזָא דְשַׁבָּת אִיהִי שַׁבָּת דְּאִתְאַחֲדַת בְּרָזָא דְאֶחָד. העיר אלעד ותושביה, זכו לחוות את השבת האחרונה בצילו של האדמור מויזניץ שליט"א שהגיע לשבות ...

העיר אלעד חוותה שבת מרוממת בצל האדמו"ר מויזניץ הרבי מויזניץ' באלעדהרבי מויזניץ' באלעדהרבי מויזניץ' באלעדהרבי מויזניץ' באלעדהרבי מויזניץ' באלעדהרבי מויזניץ' באלעדהרבי מויזניץ' באלעדהרבי מויזניץ' באלעדהרבי מויזניץ' באלעדהרבי מויזניץ' באלעדהרבי מויזניץ' באלעדהרבי מויזניץ' באלעדהרבי מויזניץ' באלעדהרבי מויזניץ' באלעדהרבי מויזניץ' באלעדהרבי מויזניץ' באלעדהרבי מויזניץ' באלעדהרבי מויזניץ' באלעדהרבי מויזניץ' באלעדהרבי מויזניץ' באלעדהרבי מויזניץ' באלעדהרבי מויזניץ' באלעדהרבי מויזניץ' באלעדהרבי מויזניץ' באלעדהרבי מויזניץ' באלעדהרבי מויזניץ' באלעדהרבי מויזניץ' באלעדהרבי מויזניץ' באלעדהרבי מויזניץ' באלעדהרבי מויזניץ' באלעדהרבי מויזניץ' באלעדהרבי מויזניץ' באלעדהרבי מויזניץ' באלעדהרבי מויזניץ' באלעדהרבי מויזניץ' באלעדהרבי מויזניץ' באלעדהרבי מויזניץ' באלעדהרבי מויזניץ' באלעדהרבי מויזניץ' באלעדהרבי מויזניץ' באלעדהרבי מויזניץ' באלעדהרבי מויזניץ' באלעדהרבי מויזניץ' באלעדהרבי מויזניץ' באלעדהרבי מויזניץ' באלעדהרבי מויזניץ' באלעדהרבי מויזניץ' באלעדהרבי מויזניץ' באלעדהרבי מויזניץ' באלעדהרבי מויזניץ' באלעד

רָזָא דְשַׁבָּת אִיהִי שַׁבָּת דְּאִתְאַחֲדַת בְּרָזָא דְאֶחָד.

העיר אלעד ותושביה, זכו לחוות את השבת האחרונה בצילו של האדמור מויזניץ שליט"א שהגיע לשבות בעיר לראשונה מאז עלותו על כס האדמורות לפני כ10 שנים.

עתה עם סיום בניית התלמוד תורה הגיע האדמו"ר להתגורר בעיר למשך שבוע ימים כשבשיאה השבת המרוממת שנערכה באוהל ענק (שאטער) שהוקם בסמוך לבית המדרש ויז'ניץ בעיר.

כזכור האדמו"ר הגיע ביום חמישי לעיר שם קיבלו את פניו החסידים, התושבים, רבני העיר וראשיה. אורח מיוחד שהגיע לשבת הוא בן הרבי הרה"צ חיים מאיר האגער מבארא פארק שהגיע במיוחד לרגל השבת מלווה בקבוצה מצומצמת של אורחים נוספים מארה"ב, ומאירופה כן הגיע לשבת גם חתנו הרה"צ ברוך הגר בן האדמו"ר מסערט ויזניץ שליט"א.

לקראת השבת קרא הרבי לעסקנים, וביקש כי לאור האסונות שקרו בציבור החרדי בתקופה האחרונה, יש לוודא כי מתחם השאטער וכל סדרת האירועים בעיר יקבלו את כל האישורים המתאימים עפ"י דרישת הרשויות וגורמי האכיפה. ואכן עוד טרם השבת הגיעו האישורים המיוחלים מכל גורמי המקצוע והרשויות השונות.

תולדות דשבת לא כתיבי, כך מתארים תושבים את השבת, החל מתפילת מנחה עת נכנס הרבי לשאטער הענקי, והתחיל בהשתפכות הנפש 'הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו' טרם תפילת מנחה בנוסח הויז'ניצאי, ההתרגשות של קהל החסידים שזוכים לעשות את השבת בצל הרבי לאחר תקופה ארוכה שלא זכו לכך.

לתפילת קבלת שבת, נגש האדמו"ר מויז'ניץ, כשהוא מורה למקהלת ויזניץ לשיר את זמר 'לכה דודי' פרי יצירת המלחין המיתולוגי ר' קלמן שטקל, ובקטעי הסולו הנעים בקולו הבעל מנגן ר' משה שטעקל, בניגון והיו למשיסה נעו אמות הסיפים כשבחורי החמד ופרחי האברכים מפזזים ומרקדים על הפראנצעס בעוז ובהתלהבות.

לאחר התפילה עברו תושבי העיר לאמירת גוט שאבעס, המונים מתושבי העיר מכל העדות והחוגים זרמו למקום, לאמירת גוט שבת לרבי מויז'ניץ.

לקראת השעה 11 נכנס הרבי לטיש, הטיש הינו כידוע גולת הכותרת של שבת ויזניצאית, קל וחומר שבת מיוחדת שכזו בו מקבל הטיש נופך עוצמתי במיוחד. עסקני החסידות התאימו את השאטער בהוספת מאות מקומות עמידה וישיבה לקבלת קהל האורחים שהגיעו לטיש, כך במשך כמה שעות הייתה נהירה המונית של רבני העיר, ראש העיר וחברי המועצה, ראשי קהילות, ושלומי אמוני ישראל שהגיעו להתבשם מזיו שבת קודש, ניגוני הכיסופים, דברי תורה ושירי שמחה, כמיטב המסורת הויזניצאית זה מאות בשנים. את התרוממות הרוח והנפש שחוו התושבים לא ניתן לתאר..

כך במשך חמש שעות התעלו כלל חסידי ויזניץ ותושבי העיר בטיש המרומם. במהלך אמירת ה"תורה" עורר הרבי מויז'ניץ את הציבור באומרו כי הנה עומדים אנו כפסע מחודש אלול והרחיב על ההכנה לקראת הימים הנוראים בשמחה ובלימוד התורה.

במהלך הטיש הגיע בן האדמו"ר מצאנז שליט"א הרה"צ יוסף משה דב הלברשטאם ראש הישיבות דחסידי צאנז, ששהה בעיר לרגל שמחה משפחתית וכן השתתפו הרה"צ אהרן סופר רב ביהמ"ד ערלוי, הרה"ג זושא הורביץ רב כלל חסידים, הרה"ג שרגא פייבל וינברגר רב ביהמ"ד אור ישראל, הרה"ג יעקב לייזער רב קהילת צאנז, הרה"ג ברוך עוקשי רב דביהמ"ד בני תורה, הרה"ג מנחם צבי סלמון רב דביהמ"ד סערט ויזניץ, הרה"ג יוסף אריה כץ רב ביהמ"ד אמרי ברוך, הרה"ג אברהם פיירבגר רב ביהמ"ד סאטמר, הרה"ג ירוחם פישל בידרמן רב ביהמ"ד לעלוב, הרה"ג שלמה גרינברגר רב ביהמ"ד אהבת שלום, הרה"ג משה דוד וינשטוק ראש כולל קהל חסידים, הרה"ג נפתלי גלאנץ רב ביהמ"ד חסידים והנה"ח עזריאל טאובר, הרה"ג יהושע קטינא רב ביהמ"ד קאפיש, ועוד מחשובי רבני קהילות הקודש בעיר.

ברן יחד כוכבי בוקר, בשעה ארבע לפנות בוקר הסתיים הטיש כשקהל הקודש מלווים את הרבי מויז'ניץ לבית האכסניה הסמוכה לשאטער ולביהמ"ד. בניגון הידוע "דער שבת איז טייער"

צפרא דשבתא, נכנס הרבי בשעה היעודה לתפילת שחרית, בתפילת יוצר אור הורה הרבי לשורר את ניגון 'תתברך' כמנהג בית ויז'ניץ לשורר בימים טובים. בעליות כובדו בן הרבי וחתנו ונכבדי הקהילה, לברכת החודש ניגש האדמור שליט"א לעמוד. בסיום התפילה התקיימה ברית לבן אחד החסידים.

לסעודה שלישית רעווא דרעווין, נכנס הרבי ברגש והתעוררות מרובה, זוהי השעה שבהם רגשי הלב פתוחים ומעוררים הנפש, ובוודאי רעווא דרעווין שפורסת כנפיה לראש חודש אלול, בסעודה שלישית השתתפו האדמו"ר מטמשוואר ורב העיר הרב שלמה זלמן גרוסמן, הרה"ג ברוך מרדכי אטינגר ראש ישיבת כנסת יחזקאל, הרה"ג משה קפולוביץ רב ביהמ"ד סלונים, ועוד מרבני הקהילות, במשך שעה ארוכה שוררו ניגוני התעוררות כנהוג בבית ויזניץ, לאחמ"כ פצח הרבי בדברי תורה המעוררים את הנפש, בסיום שיבח את ראש העיר ישראל פרוש על עמידתו האיתנה תמיד לצד הקהילה הק', וכן הודה לעסקנים החשובים שעמלו ללא לאות להצלחת השבת. לאחר סעודה שלישית התפללו מעריב והבדלה.

ויום טוב היה עושה בצאתו מן הקודש, המנהג הויזניצאי כפי שהיה אצל בעל הישועות משה מויז'ניץ זי"ע בעת שהיה מגיע לשבות בעיר אחרת, היו מלווים אותו בשירה וזמרה עד בית האכסניה, כאז כן היום, הוכן משאית עם תזמורת. וקהל הקודש ליווה את הרבי מה שאטער עד בית האכסניה ביתו של הדיין הרה"ג ישראל גרינברגר שליט"א, ליד בית האכסניה עמדו ילדי החמד כשלפידי איש בידיהם, מחזה מיוחד היה כפי שמתועד, עת עלה הרבי מויז'ניץ לביתו ונעמד במרפסת ובירך את הקהל בבני חיי ומזוני רויחי ושפע רב ברוחניות ובגשמיות, לאחר שאגת אמן מקהל האלפים פרצו בניגון השיטה הקדושה.

בחצות הליל תם ולא נשלם השבת המרוממת והנפלאה, שייחרט בלבבות כולם, כשבת היסטורית, ונקודת ציון מיוחדת בבנייתה של חסידות ויז'ניץ. השבת נועם הנשמות ועדן הנפשות ועונג הרוחות, לה זכו תושבי אלעד היקרים והחשובים.

החסד שלך אמיתי? המבחן שלך! - הרב אליהו רבי
הדף היומי מסכת נדרים דף מד
מקסיקו התורתית קיבלה בהתרגשות פני את חכם ניסים בן שמעון
הדף היומי מסכת נדרים דף מג
חסד זה אומר להיות פראייר? - הרב אליהו רבי
איך למלא את מצבר החיים שלך? - הרב אליהו רבי
הילולת ה'בת עין' אצל המשפיע רבי מיילך בידרמן
הדף היומי מסכת נדרים דף מב
איך תהיה המאושר עלי אדמות? יוס'לה קמצן קדוש! - הרב אליהו רבי
הדף היומי מסכת נדרים דף מא