הילולת צדיקים: ה'שרף' מקוצק זצ''ל

רבי מנחם מנדל מקוֹצק, המכונה ה'שרף' מקוצק היה מייסדה של חסידות קוצק, ואחד הצדיקים המיוחדים • התפרסם בחריפותו, ובהנהגתו יוצאת הדופן • צפו בשיעור אודותיו

הילולת צדיקים: ה'שרף' מקוצק זצ''ל

הרבי מקוצק - סיפור חייו הרב סטבסקי

קורות חייו

רבי מנחם מנדל מקוצק זצ''ל, נולד בגוריי שבמחוז לובלין שבפולין. אביו, רבי יהודה לייבוש, היה מתנגד. כאשר סבו של רבי לייבוש מאמו היה רבי דוד היילפרין מברוד, תלמידו של הבעש"ט.


בצעירותו נשלח לזמושץ', לישיבתו של רבי יוסף הוכגלרנטר. כשהיה בן 15 נסע עם חברו לחוזה מלובלין והתחיל להתקרב לחסידות, בגיל 20 (תקס"ז) התחתן עם גליקל, בת אייזיק ניי, מנכבדי טומשוב. חותנו הבטיח לרבי מנחם מנדל מזונות לכל ימי חייו, והוא עבר להתגורר בטומשוב.


לאחר נישואיו שב ללמוד בבית מדרשו של החוזה מלובלין. בהמשך התקשר לתלמידו של החוזה, רבי יעקב יצחק מפשיסחה (היהודי הקדוש), מייסד חסידות פשיסחה. לאחר פטירת היהודי הקדוש היה לתלמיד בולט של ממלא מקומו, רבי שמחה בונים מפשיסחה.


לאחר שנפטר רבי שמחה בונים ורוב חסידיו בחרו ברבי מנחם מנדל למנהיגם. תחילה התיישבו הוא וחסידיו בעיירה טומשוב, אולם בהמשך עברו לקוצק.


בשנת 1830 תמך רבי מנחם מנדל מקוצק במרד הפולני יחד עם רבי יצחק מאיר אלתר. עקב כך נאלץ לברוח לברודי שהייתה תחת שלטון אוסטריה. בעקבות כישלון המרד השמידו חסידיו את כרוזי התמיכה ורבי מנחם מנדל שינה את שם משפחתו מהלפרין למורגנשטרן.


בליל שבת פרשת תולדות תקצ"ט התעלף רבי מנחם מנדל במשך ההתוועדות עם חסידיו, ומאז היה חולה במשך תשעה חודשים. בסוכות ת"ר החלים וחזר לערוך את שולחנו הטהור עם חסידיו.


לאחר עזיבת הרבי מאיזביצה הפסיק הרבי מקוצק כמעט לחלוטין את הקשר עם חסידיו, והסתגר בחדרו במשך 20 שנה עד פטירתו. בשנים אלה כמעט שלא יצא מביתו ורק מקורבים מעטים הורשו להיכנס אל חדרו. למרות זאת, המשיכו חסידים רבים להגיע לקוצק.


רבי מנחם מנדל נפטר בכ"ב בשבט ה'תרי"ט ונטמן בקוצק. לפני מותו אמר: "כל מי שיניח את ראשו בתורה, הנני ערב בעדו שיהיה ממנו בזה ובבא". בהלווייתו הספיד אותו תלמידו הקרוב רבי יצחק מאיר אלתר בשבע מילות הפסוק "הצדיק אבד ואין איש שם על לב" (ישעיהו נ"ז, א). לאחר פטירתו קיבלו רוב החסידים, ובהם בניו וחתנו, את הנהגתו של רבי יצחק מאיר, ומיעוטם נשארו בקוצק אצל בנו רבי דוד.


תורתו

הרבי מקוצק לא השאיר אחריו כתבים, מלבד מכתב אחד קצר לרבי יצחק מאיר אלתר משנת תקפ"ח. על פי המקובל, לפני מותו ציווה לשרוף את כל כתביו. נכדו, רבי ישראל מפילוב, הסביר שאביו וסבו לא השאירו אחריהם חידושים כיוון שאת כל כוחם השקיעו בהעמדת תלמידים.


למרות זאת, יצאו במשך השנים ספרים רבים המלקטים את אמרותיו על פי עדות שומעיהם. בספר "שם משמואל", שחיבר האדמו"ר השני לחסידות סוכאטשוב, רבי שמואל בורנשטיין, נכדו של הרבי מקוצק, מצוטטות רבות מאמרותיו של הרבי, והוא מהווה מקור מהימן.


אמרות נוספות מובאות בספר "שפת אמת" ובספרי חסידות נוספים שיצאו לאור לאחר פטירת הרבי מקוצק. הספר הראשון שיצא וכולל אמרות רבות הוא "אוהל תורה", שנדפס בלובלין בשנת 1909. ספר נוסף שכולל את רוב האמרות הוא הספר "אמת ואמונה", שיצא לאור לראשונה בשנת 1940 על ידי רבי ישראל ארטן וזכה להסכמת האדמו"ר מגור. את תורתו ליקטו גם הספרים "עמוד האמת" ו"אמת מקאצק תצמח".


הגותו

ר' מנחם מנדל שנא את הבינוניות, כאמרתו: "רק סוסים הולכים באמצע הרחוב, בני אדם הולכים בקצוות", ותבע מחסידיו לבקש את האמת באופן חסר פשרות. אמרה נוספת המשקפת גישה זו; "מה לי עם כל אלפי החסידים, די לי בשלוש מאות צעירים שיחבשו עלה כרוב לראשם ויחגרו חבל פשוט למתנם, יעלו עמי על הגגות, ונצעקה יחדיו, ה' הוא האלוקים".


הרבי מקוצק עצמו הטיל מרות בתלמידיו, ולא היסס לבקר את עצמו ואת האחרים באופן נוקב וחריף. הוא קבע רף גבוה של למדנות תורנית הנדרש מהמעוניינים ללמוד בקוצק. מסופר שמי שלא העלה סברא במשך שלושה ימים הוצא מבית המדרש.


הוא מיעט להיפגש עם חסידיו, עוד לפני תקופת ההתבודדות הארוכה שגזר על עצמו לאחר מכן, ולעג באופן ישיר לציפיותיהם שיהיה אדמו"ר ככל האדמו"רים (עושה נסים וכו'). אימרתו הידועה בנושא, "אותות ומופתים - באדמת בני חם" (כלומר לא בבית מדרשנו). וכאשר באו לספר לו על אדמו"ר שהיה מפורסם במופתיו, אמר: נראה אותו הופך יהודי פחות טוב ליותר טוב.


תלמידיו

לרבי מקוצק היו תלמידים רבים. לפי רבי אהרן וַלדן (וואלדען), היו לו אלפי חסידים ובתוכם רבים מרבני פולין. עם תלמידיו החשובים נמנים: רבי יצחק מאיר אלתר בעל ספר "חידושי הרי"ם" ומייסד חסידות גור. אליו נסעו מרבית החסידים כולל שני בניו ושני חתניו של רבי מנחם מנדל מקוצק. גיסו וחברו הקרוב של הרבי מקוצק.

רבי חנוך העניך הכהן לוין מאלכסנדר

רבי מרדכי יוסף לינער - הרבי מאיז'ביצה, בעל "מי השילוח" ועוד.


הכתבה נערכה בסיוע wikipedia

גלריה: שמחת החג ב'צאנז' - פתח תקוה של ילדי הקהילה
מהסוכה ועד לשלום הבית • חג הסוכות • צפו
מדוע אסור לאכול בשר גדי בליל הסדר? • דף היומי
גדר הפקר פירות שביעית • הרב אשר וייס
הגרי"ח אוהב ציון: הילולות הצדיקים בסוכות
אלפים במעמד ברכת הכהנים בכותל • גלריה
שמחה ללא גבולות • חג הסוכות • צפו
אדם שלא הניח עירוב תבשילין, מה יאכל? • דף היומי
הכח של הסוכה לרפא כל מחלה • צפו
הרב מיכאל לסרי - שמחה