מסיכה מן התורה מנין?

בתשובת כ"ק אדמו"ר הצמח צדק לתלמידו בעל הדברי נחמיה, מצאנו מקור קדום ופסק הלכה בנוגע לחבישת 'מסיכה' ול'בידוד' בתקופת מגיפה רח"ל

מסיכה מן התורה מנין? בימה - המעודכנים מעדכנים

עיקרה של התשובה עוסק בדיני תענית תשעה- באב בתקופת מגיפת הכולרע ל"ע, שהייתה מדבקת ומסוכנת גם לבריאים .


וזו לשונו הק': "ומי שירצה להתענות במקום שאין המחלה בזעף ח"ו, יש לייעצו ולהזהירו שלא ילך מפתח ביתו כל היום, ולהכריחו כשיצא, ישא סביב לחוטמו ופיו חתיכה קטנה קאמפער, ומעט עשב מייענטע".


מדבריו הללו עולה, שבתקופה של מגיפה רחמנא ליצלן, ישנן שתי עצות מעשיות המועילות למניעת התפשטות המגיפה עליהן יש לייעץ ולהזהיר:


א. ה'בידוד' - "שלא ילך מפתח ביתו כל היום".

ב. כאשר כן צריך לצאת מהבית, לחבוש "מסיכה" על הפנים, באופן שפיו וחוטמו יהיו מכוסים.


ומעניינת גם ההצעה להניח בתוך חתיכת הבד מעט עשב מנטה. אולי יש בכך משום רפואה, או שמא זהו לשם ריענון הנשימה. התשובה נדפסה בשו"ת צמח צדק או"ח סי' קי ובדברי נחמיה או"ח סי' מא.


משם היא הגיעה לשו"ת פתחי עולם, לרבי דוב בער קרסיק רבה של הולסק, ח"ב סי' תקנד ס"ח, ומשם היא הגיעה לספרו של החפץ חיים, המשנה ברורה בסימן תקנ"ד ס"ו בביאור הלכה!


[כהערת אגב יש לציין, שמתיעוד התכתבות בין הרב אברהם המו"צ של אורשא לבין הרב בעל הדברי נחמיה, אנו למדים שבאורשא היו עשרים וחמישה חולים ועוד הרבה תשושי כוח. ועל מצב זה משיב הדברי נחמיה בשם אדמו"ר הצמח צדק: "שדעתו שנכון להודיע לרבים, ואפשר להזהיר, שאין צריך להתענות, והאריך קצת להוכיח כן"]. מבית ההוראה כפר חב"ד

פרופיל: לדמותו של מרן ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי שליט"א
וּמִשֶּׁפַע מִצְוַת תְּפִלִּין: שמחת הבר מצוה לנכד כ"ק אדמו"ר מבוהוש
מעמד 'חומש סעודה' בת"ת תפארת שלום במודיעין עילית
מרן הראשל"צ הרב יצחק יוסף: האם מי שנדבק בקורונה צריך לצום בי"ז בתמוז?
יומא דהילולא רבנו חיים בן עטר: כדי להיוושע צריך ללמוד גם בספר האור החיים הקדוש
לראשונה: ממשלת ישראל אישרה מתווה אסטרטגי להבטחת עתיד העם היהודי בתפוצות
זקן החכמים לח"כ: תזכה להמשיך הלאה - ברכת ה' תוסיף ללוות אותך
נִצְּחוּ אֶרְאֶלִּים אֶת הַמְּצוּקִים: האדמו"ר מצאנז גריבוב זצוק"ל
שמחת הבר מצווה לנכד כ"ק האדמו"ר מאשלג וגאב"ד עתלית
מרן קורא למשיח, ומביט לדלת - ממתין לבואו!!!