התרגשות: נחנך מחדש בית המדרש העתיק "נועם אלימלך" בליז'ענסק

ברגשי קודש נערך מעמד חנוכת הבית לבנין ביהמ"ד 'נועם אלימלך' בעיר ליזענסק, המקום ששימש הרה"ק רבי אלחנן ווייסבלום זצ"ל ממלא מקום אבותיו הק' צדיקי בית ליזענ...

התרגשות: נחנך מחדש בית המדרש העתיק "נועם אלימלך" בליז'ענסק בית המדרש העתיק

ברגשי קודש נערך מעמד חנוכת הבית לבנין ביהמ"ד 'נועם אלימלך' בעיר ליזענסק, המקום ששימש הרה"ק רבי אלחנן ווייסבלום זצ"ל ממלא מקום אבותיו הק' צדיקי בית ליזענסק באדמורו"ת, הרה"ק הרבי ר' אלימלך בהרה"ק ר' אלעזר בהרה"ק ר' נפתלי בהרה"ק ר' אלעזר בן רבן של ישראל הרה"ק הרבי רבי אלימלך מליזענסק זי"ע.

מזה שנים רבות שקבוצת עסקנים בראשות ממשיך שושלת הקודש כ"ק האדמו"ר מליזענסק ניסו לגאול את בנין בית המדרש המקודש, ובהשגחה פרטית וסייעתא דשמיא איסתייעא מילתא, ונגמר המקח, ביום כ"ד שבט בו חל יו"ד של האדמו"ר האחרון. הבנין חודש בשנים אחרונות ע"י תושב מקומי ובו נמצא שטח מסחרי המתאים להיות בית מדרש רחב ידיים. בקומות העליונים ישנם דירות מרווחות שיוכלו בעזהשי"ת לאכלס את המבקרים הרבים. בצמוד לבנין ישנו מגרש ענק המשמש כיום את ארגון "הכנסת אורחים – ליזענסק" ביומי דהילולא. כאמור החוזה נחתם ע"י נכדו ממשיך השושולת האדמו"ר מליזענסק בעיר לאנצוט אצל עו"ד ונוטריון.

כאמור הביה"ד שימש את הרה"ק רבי אלחנן וויסבלום זצ"ל שהיה מפורסם בקדושתו וענוותנותו והנהיג את בית מדרשו "נועם אלימלך" שם התפללו מסלתה ושמנה של חסידי ליז'ענסק. ברשותו היה המפתח לציון הק' שם נטמן לאחר פטירתו כאבוה"ק. ישנם עוד שרידים מוצלים מאש יוצאי ליז'ענסק ומתפללי בית המדרש הזוכרים ומזכירים בערגה את קדושתו ואת קדושת בית מדרשו.

בהיוודע הבשורה המרנינה מגאולת המקום הקדוש ומרכישת מקום לתועלת המוני אחב"י, הודיעו נדיבי עם ברצונם לרכוש לעצמם זכות בגאולת המקום הקדוש ולסייע להמוני העולים לציון הק', ומקווים שמהם יראו וכן יעשו עוד נדיבי עם, ובכך יזכו לברכות וזכות קודש הקדשים הרבי רבי אלימלך זי"ע ויזכו להבטחתו הק' להכיר טובה לכל המסייעים לנכדיו, שבוודאי יחול על למסייעים לנכדו העושה גדולות ונצורות למענו ולמען צדיקי שושלת הקודש.

כאמור השנה ביום היארצייט, נערך מעמד מפואר ומרגש של חנוכת בית המדרש, כאשר המוני חסידים שמחים ומתרגשים, בחינוך המקום קדוש של שש דורות בן אחר בן, שהיה מקום של תורה ותפילה, ומקור הישועות, תל תלפיות מכל העולם כולו, כמו"כ במשך השבת שלאחר היארצייט כבר שהו שם חסידים ואנשי מעשה בראשות ממשיך שושלת הקודש כ"ק האדמו"ר מליזענסק שליט"א, אשר התפילות והסעודות עברו בהתרוממות וקדושה יתירה.

בית המדרש העתיק בית המדרש העתיק בית המדרש העתיק בית המדרש העתיק בית המדרש העתיק בית המדרש העתיק בית המדרש העתיק בית המדרש העתיק בית המדרש העתיק בית המדרש העתיק בית המדרש העתיק בית המדרש העתיק בית המדרש העתיק בית המדרש העתיק
האם יכולה היבמה לידור הנאה מן היבם? • דף היומי
פנינה יקרה: להיות מחובר באמונה
האם יכולה היבמה לידור הנאה מן היבם? • דף היומי
שידור חי: מרן הראשל"צ הרב יצחק יוסף שליט"א
הדף היומי מסכת יבמות דף קי
מסר קצר לפרשת קרח • הרב אשר וייס
כשהסוס הרתום לעגלה משתולל • פרשת קרח • צפו
מהי הדרך להתמודד מול עוקרי התורה? חבר המועצת מגלה
הדף היומי מסכת יבמות דף קט
פרשת קרח תשפ"ב • הרב אשר וייס