משרד האנרגיה פרסם מסמך משותף עם המשרד להגנת הסביבה • המנכ"ל מכחיש

מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, דוד יהלומי: "מתנגד למתווה שהוצע לפיתוח משק הגז, אשר יוביל לפיתוח מסוכן, לא מרוסן ולא אחראי של מאגרי גז ונפט בישראל" • כל הפרטים

משרד האנרגיה פרסם מסמך משותף עם המשרד להגנת הסביבה • המנכ"ל מכחיש דוד יהלומי

מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, דוד יהלומי, העביר אמש (ג') למשרד האנרגיה את הערותיו והתייחסותו כדי שישולבו בדוח הצוות המקצועי למשק הגז ובהמלצות הצוות לממשלה.

במהלך חצי השנה האחרונה התכנסה "ועדת אדירי 2", אשר עוסקת בעדכון המדיניות הקיימת לפיתוח משק הגז בישראל. המשרד להגנת הסביבה ומשרדי ממשלה נוספים חברים בצוות הבין-משרדי של הוועדה.

בחודש האחרון הפיץ משרד האנרגיה להערות חברי הוועדה מסמך המסכם את הדיונים במכלול הסוגיות בהן עסקה הוועדה, לצורך השלמה במהלך החודש של המסמך וגיבוש ההמלצות של חברי הוועדה לממשלה. משרד האנרגיה ביקש לקבל את הערות המשרדים עד כ"ט בסיון.

והנה, משרד האנרגיה פרסם אתמול (ב') מסקנות, לכאורה, של הצוות הבין-משרדי מהן עולה כי המשרד להגנת הסביבה עומד מאחורי הפרסום והמסקנות - להפתעת גורמים במשרד.

"פרסום זה עומד בניגוד לתהליך המסודר לגיבוש מדיניות של הוועדה הבין-משרדית, ומציג מצג שווא ממנו עולה, כי המסקנות במסמך הן על דעת חברי הוועדה – בעוד שלא כך הדבר", אומר דוד יהלומי, מנכ"ל המשרד.

עמדת המשרד להגנת הסביבה, כפי שהועברה על-ידי מנכ"ל המשרד, היא כי התוויית מדיניות לפיתוח משק הגז חייבת להיות חלק ממתווה אסטרטגי רחב וכולל אשר מוביל את ישראל למימוש המחויבות להפסקת התלות בדלקים פוסיליים, כולל גז, ומעבר לכלכלה דלת פחמן. זאת, בהמשך לדוח מחודש שעבר, שבוצע על-ידי ה- IEA , סוכנות האנרגיה הבינלאומית, המראה שבמעבר לכלכלה מאופסת פלטות עד 2050, אין צורך במאגרי נפט וגז חדשים.

במשרד להגנת הסביבה מדגישים, כי פיתוח שדות גז חדשים יביא להגדלת פליטות גזי החממה של ישראל ויפגע במחויבות של הממשלה להפסקת התלות בדלקים פוסליים. על כן, ציין המנכ"ל במכתבו, כי יש לכלול במתווה המוצע על-ידי הוועדה את העקרונות הבאים:

1. קביעת יעדים למשק דל פחמן ושימוש בתמלוגי הגז למטרה הזו:

• יש לקבוע במסמך המדיניות יעד למעבר ל-95% לפחות יצור חשמל מאנרגיות מתחדשות עד לשנת 2050, ולקבוע יעדי ביניים מחייבים לשנים 2030 ו-2040.

• יש לגבש קריטריונים לשימוש בתמלוגי הגז לתמיכה בתעשייה הישראלית לביצוע ההשקעות הנדרשות להפחתת השימוש בדלקים פוסיליים ולפיתוח והטמעה של טכנולוגיות נקיות חדשות.

• בנוסף, המשרד סבור כי יש לבחון בראי משקי האם ישנה הצדקה להתערב בכוחות השוק באמצעות מימון של יזמי הגז על ידי המדינה, לדוגמה דרך הקלות מס. לשם השוואה, המדינה אינה מסייעת כיום ליזמים בתחום האנרגיות המתחדשות והאגירה.

2. הגנת על הסביבה הימית ומניעת אסונות:

• יש לעצור לחלוטין פיתוח מאגרי נפט או מאגרי גז המכילים אחוז משמעותי של נוזלים הידרוקרבונים.

• יש לקבוע חובה לפינוי תשתיות הפקת הגז (ראשי קידוח, צנרת הולכה, אסדות) ושיקום הסביבה הימית בתום השימוש, ע"י חילוט ערבויות, קנסות, קרן ייעודית או כל מנגנון מחייב אחר, כתנאי לקבלת הרישיונות.

• יש להכריז על לפחות 30% שמורות טבע ימיות במים הטריטוריאליים ואזורים ימיים מוגנים ימיים במים הכלכליים, תוך מתן עדיפות לאזורים ימיים רגישים, בכדי להגן על בתי הגידול הייחודיים מפני פגיעות כתוצאה מהולכת קווי גז, אסדות ותשתיות נוספות.

• לא יפותחו כלל מאגרי גז באזורים ימיים ויבשתיים אשר הוגדרו כרגישים אקולוגית. אזורים אלו יוכרו כאזורים ימיים מוגנים.

• לא תהיה תוספת תשתיות ביבשה בישראל.

• יש לקבוע אזורי חיץ בין בתי גידול ייחודיים, שמורות ימיות, או אזורים ימיים מוגנים לבין שטח קידוח, חיפוש או הפקה של גז, זאת בהתאם להערכה של טווח ההשפעה.

• יש להקצות תקציבים מתאימים, לדוגמא באמצעות שימוש בתמלוגי הגז, להעמקת יכולות ההגנה והניטור על הסביבה הימית והמערכות האקולוגיות הימיות, ולמניעת אסונות מדליפות ותאונות כפי שהתרחש לאחרונה בחופי ישראל.

3. מניעת השקעות בסיכון כלכלי ומניעת סבסוד מדינה

• יש להימנע מסבסוד ציבורי בפיתוח הגז אשר עלול לפגוע במעבר לאנרגיות מתחדשות ולכלכלה דלת פחמן והשקעות נקיות.

• יש לייצר ניהול סיכונים בראייה כלכלית ולהימנע מפיתוח שדות שלא יחזירו את ההשקעה הכלכלית בהם בגלל הירידה בביקושים העולמיים. למנוע מצב בו ישראל נותרת עם "פילים לבנים מזהמים" בים.

מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, דוד יהלומי: "הפרסומים של משרד האנרגיה שלפיו מסקנות הצוות הבין-משרדי לפיתוח משק הגז בישראל הן על דעת המשרד - מטעים. בניגוד לפרסום משרד האנרגיה, המשרד להגנת הסביבה מתנגד למתווה שהוצע, אשר יוביל לפיתוח מסוכן, לא מרוסן ולא אחראי של מאגרי גז ונפט, שיפגעו ביכולת של ישראל להיגמל מהתלות בדלקים מזהמים ולעבור לכלכלה דלת פחמן ותחרותית כמו שאר מדינות ה- OECD"

סוכם: תוספות לתחומי הדיור הציבורי וההתחדשות העירונית
הוארכה הזכאות למענקים למובטלים שחזרו לשוק העבודה
לא מספיק מיסים: הכירו את מס הפחמן
432 מיליארד: אושר תקציב המדינה
"גזרות ומיסים הולכים להעלות את יוקר המחיה של כולנו בצורה דרסטית"
"מגמתי ומנסה לכוון למסקנה הרצויה מראש"
לראשונה: הנחה בארונה לעסקים שנפתחו לאחר פרוץ משבר הקורונה
שוב זה קורה: מחיר הדלק עולה
התפוצצה פגישת המו"מ על הרפורמה בחקלאות
למרות ההבטחות: תקציב המדינה ללא כל בשורה לעצמאים