האם אפשר להפריש תרומה במחשבה? • דף היומי

האם מפרישים תרומה גם על הקליפות? ומה מיוחד בעץ התלתן? • הדף היומי מסכת ביצה דף י"ג

האם אפשר להפריש תרומה במחשבה? • דף היומי

הדף היומי מסכת ביצה דף י"ג

גלריה: שמחת החג ב'צאנז' - פתח תקוה של ילדי הקהילה
מהסוכה ועד לשלום הבית • חג הסוכות • צפו
מדוע אסור לאכול בשר גדי בליל הסדר? • דף היומי
גדר הפקר פירות שביעית • הרב אשר וייס
הגרי"ח אוהב ציון: הילולות הצדיקים בסוכות
אלפים במעמד ברכת הכהנים בכותל • גלריה
שמחה ללא גבולות • חג הסוכות • צפו
אדם שלא הניח עירוב תבשילין, מה יאכל? • דף היומי
הכח של הסוכה לרפא כל מחלה • צפו
הרב מיכאל לסרי - שמחה