האם מי שהוריד לחברו את המסכה כך שחברו קיבל קנס, חייב לשלם על הנזק?

תשובה מאת הגאון האדיר רבי יוסף אביטבול, האם המוריד לחברו מסכה חייב לשלם על הקנס שיקבל חברו?

האם מי שהוריד לחברו את המסכה כך שחברו קיבל קנס, חייב לשלם על הנזק? אילוסטרציה

שאלה:
האם אדם שהלך ברחוב עם חבירו עתה בשעת הקורונה ובאמצע ניגש לחבירו והוריד לו המסיכה כי טען לו שלא צריך מסיכה באמצע הרחוב שאין אנשים בכלל וחם מאד, ובאותו רגע בדיוק הגיע שוטר ונתן לו קנס שאין לו מסיכה האם חייב לשלם לחבירו הכסף של הקנס?

תשובה:
לכבוד מרן הגאון רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א לענ"ד יש לחייב את אותו אדם לשלם את מלוא סכום הקנס.

הטעמים:
א) כי הוא גרם לכך וידע שהשוטרים נמצאים כל הזמן.
ב) כי הוא הפר הוראות רבותינו שיש ללכת עם מסיכה כל הזמן והיא גופא עתה שהוא בא עמו במגע והוריד לו ונגע לו במסיכה הוי סכנה ולכן יש לחייבו.
ג) דהרי הוא מיפר הוראות חכמים ואף שיש מדינות בחו"ל שאין צריך ללבוש מסיכה ברחוב היכא דאין אנשים מ"מ אנן מחמירם בפיקוח נפש.

וע"י הזהירות והציות לגדולי ישראל, נזכה לראות במשיח צדקינו במהרה בימינו אמן.

שריפה מתפשטת במורדות שכונת עין כרם בירושלים • תיעוד
יו״ר מרצ ח״כ ניצן הורוביץ בהתקפה חריפה על בחורי הישיבות
הילולת צדיקים: בעל ה"מגלה עמוקות"
השר לשירותי דת בפניה לראשי ערים: להקצות מקומות תפילה עבור מניינים מצומצמים
מתווה חדש לפתיחת הבתי כנסיות ולהתחיל כבר עכשיו הכנה לימים נוראים
הרב אליהו רבי - למה האייפון מסוכן לילד פי 100 יותר ממה שהוא מסוכן לך?
מתווה סמוטריץ': מבנים עירוניים עבור מנייני הימים הנוראיים
חשש לקורונה: טרגדיה בעזרת תורה ר' שמעון יואל גרויס נפטר באופן פתאומי
עולם הישיבות: יוקם מוקד חירום מיוחד שלא ישאיר אף בחור בלי מסגרת
מיקירי חסידי סאדיגורה: הרה"ח רבי הרשל הלוי ז"ל