ב'אור לציון' התכנסו להספד על ראש הישיבה ככלות השבעה • גלריה‎‎

בישיבת אור לציון התקיימה אמש עצרת מספד ככלות השבעה להסתלקותו של ראש הישיבה רבי אליהו אבא שאול זצ"ל בעצרת ההספד השתתפו רבנים וראשי ישיבות ובראשם ראש הישי...

ב'אור לציון' התכנסו להספד על ראש הישיבה ככלות השבעה • גלריה‎‎

בישיבת אור לציון התקיימה אמש עצרת מספד ככלות השבעה להסתלקותו של ראש הישיבה רבי אליהו אבא שאול זצ"ל

בעצרת ההספד השתתפו רבנים וראשי ישיבות ובראשם ראש הישיבה חכם שלום כהן שהספיד במשך שעה ארוכה את המנוח ועמד על מעלותיו.

ראש הישיבה בדבריו חיזק את הרב בן ציון אבא שאול בנו וממשיך דרכו של ראש הישיבה זצ"ל ואמר כי כשיש לאדם בנים שממשיכים את דרכו אזי הוא בבחינת חי ובירכו שיזכה להמשיך את דרך אביו להגדיל תורה ולהאדירה.

ב'אור לציון' התכנסו להספד על ראש הישיבה ככלות השבעהב'אור לציון' התכנסו להספד על ראש הישיבה ככלות השבעהב'אור לציון' התכנסו להספד על ראש הישיבה ככלות השבעהב'אור לציון' התכנסו להספד על ראש הישיבה ככלות השבעהב'אור לציון' התכנסו להספד על ראש הישיבה ככלות השבעהב'אור לציון' התכנסו להספד על ראש הישיבה ככלות השבעהב'אור לציון' התכנסו להספד על ראש הישיבה ככלות השבעהב'אור לציון' התכנסו להספד על ראש הישיבה ככלות השבעהב'אור לציון' התכנסו להספד על ראש הישיבה ככלות השבעהב'אור לציון' התכנסו להספד על ראש הישיבה ככלות השבעהב'אור לציון' התכנסו להספד על ראש הישיבה ככלות השבעהב'אור לציון' התכנסו להספד על ראש הישיבה ככלות השבעהב'אור לציון' התכנסו להספד על ראש הישיבה ככלות השבעהב'אור לציון' התכנסו להספד על ראש הישיבה ככלות השבעהב'אור לציון' התכנסו להספד על ראש הישיבה ככלות השבעהב'אור לציון' התכנסו להספד על ראש הישיבה ככלות השבעהב'אור לציון' התכנסו להספד על ראש הישיבה ככלות השבעהב'אור לציון' התכנסו להספד על ראש הישיבה ככלות השבעהב'אור לציון' התכנסו להספד על ראש הישיבה ככלות השבעהב'אור לציון' התכנסו להספד על ראש הישיבה ככלות השבעהב'אור לציון' התכנסו להספד על ראש הישיבה ככלות השבעהב'אור לציון' התכנסו להספד על ראש הישיבה ככלות השבעהב'אור לציון' התכנסו להספד על ראש הישיבה ככלות השבעהב'אור לציון' התכנסו להספד על ראש הישיבה ככלות השבעהב'אור לציון' התכנסו להספד על ראש הישיבה ככלות השבעהב'אור לציון' התכנסו להספד על ראש הישיבה ככלות השבעהב'אור לציון' התכנסו להספד על ראש הישיבה ככלות השבעהב'אור לציון' התכנסו להספד על ראש הישיבה ככלות השבעהב'אור לציון' התכנסו להספד על ראש הישיבה ככלות השבעהב'אור לציון' התכנסו להספד על ראש הישיבה ככלות השבעהב'אור לציון' התכנסו להספד על ראש הישיבה ככלות השבעה
האדמו"ר מבוטושאן והאדמו"ר מפיטסבורג בשמחת נישואים
מדוע הלך רבי עקיבא לנהרדעא? • דף היומי
הגר"ד לנדו השתתף אמש בשמחת החתונה לנכדת המשגיח‎‎ • גלריה
חומש סעודה בת"ת פיטסבורג • גלריה
המקובל השיא את בנו, גדולי ישראל באו לברך • גלריה‎‎
האם יש למנוע מילד לשחק במוקצה? • דף היומי
המיסיונר הבכיר הודיע לחבריו שחזר בתשובה שלמה: "יש רק ה' בעולם"
שמחת השבע ברכות המרכזית לבית סאווראן • גלריה
אברכי בית המדרש יחוה דעת הוסמכו לרבנות • גלריה‎‎
הרב יגאל כהן חיתן את בתו, כולם עלו לברך • גלריה‎‎