גדולי ישראל במכתב חריף נגד אירועי הבחירות

גדולי ישראל התאחדו במכתב חריף נגד התופעה החמורה בה בחורי הישיבו משתתפים באירועי הבחירות בסיום יום הבחירות. תופעה חמורה מתרחשת בעקבות אירועי הבחירות החוז...

גדולי ישראל במכתב חריף נגד אירועי הבחירות אילוסטרציה

גדולי ישראל התאחדו במכתב חריף נגד התופעה החמורה בה בחורי הישיבו משתתפים באירועי הבחירות בסיום יום הבחירות.

תופעה חמורה מתרחשת בעקבות אירועי הבחירות החוזרות ונשנות. כאשר בסיום יום הבחירות פעילי המפלגות השונות חוגגים יחדיו את אירועי סיום הבחירות במפלגות שאינן שומרות תורה ומצוות. בעקבות זאת, יצאו גדולי ישראל נגד התופעה המחרידה בעבקות הבחירות.

"בסיעתא דשמיא לסדר "אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה" ליקרים ואהובים בני הישיבות בארצנו הקדושה שלומכם יסגה מאד" פותחים הרבים את מכתבם.

"אחר שבעזרת ה' יתברך נזכה לראות בישועת ה' ובכישלון אויבי ה' בקרוב, מן החובה להתרחק כמטחויי קשת מכל אירועי מוצאי הבחירות, וההשתתפות בהם היא בכלל חילול שם שמים, באשר כל מגמתנו בהשתתפות בבחירות הוא להרבות כבוד שמים ולהעמיד הדת על תילה והחגיגות שלהם הם ההפך הגמור מהכרזת 'משה אמת ותורתו אמת' ואין חלקנו אלא באלוקי יעקב ובמצוותיו".

לסיום, מתפללים הרבנים: "ובמהרה ישמע קול שופר גדול ובאו אובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים והשתחו לה' בהר הקודש בירושלים אכי"ר".

על המכתב חתמו: הגרב"מ אזרחי ראש ישיבת 'עטרת ישראל', הגרמ"ה הירש ראש ישיבת סלבודקה, הגרב"ד פוברסקי ראש ישיבת פוניבז', והגר"ד כהן ראש ישיבת חברון והגר"א פילץ ראש ישיבת תפרח.

גלריה: שמחת החג ב'צאנז' - פתח תקוה של ילדי הקהילה
מהסוכה ועד לשלום הבית • חג הסוכות • צפו
מדוע אסור לאכול בשר גדי בליל הסדר? • דף היומי
גדר הפקר פירות שביעית • הרב אשר וייס
הגרי"ח אוהב ציון: הילולות הצדיקים בסוכות
אלפים במעמד ברכת הכהנים בכותל • גלריה
שמחה ללא גבולות • חג הסוכות • צפו
אדם שלא הניח עירוב תבשילין, מה יאכל? • דף היומי
הכח של הסוכה לרפא כל מחלה • צפו
הרב מיכאל לסרי - שמחה