סיפורי הבעל שם טוב: מי צודק הבעש''ט או האר''י?

הערב ומחר ה' אב, יום ההילולה של האר"י ז"ל, בהקשר לכך מובא סיפור על הבעש''ט בוויכוח מי צודק בנוגע לכוונות המקווה?

סיפורי הבעל שם טוב: מי צודק הבעש''ט או האר''י? מקווה המיוחס לאר''י

נהוג לספר בכל מוצאי שבת בסעודת מלווה מלכה סיפור חסידי על הבעל שם טוב.

סגולה לפרנסה טובה, לילדים ולנחת מהילדים, לחיים טובים וארוכים ולבריאות הערב ומחר ה' אב, יום הילולתו של האר"י ז"ל, עליו מובאת כתבה נפרדת ביחס לחייו ובנוגע לעלייה לקברו השנה.


בקיצור נמרץ על חייו:

רבי יצחק בן שלמה לוריא המכונה האר"י הקדוש הוא גדול מקובלי צפת במאה ה־16, והגה שיטה חדשה בקבלה הנקראת על שמו "קבלת האר"י".


האר"י נפטר במגפה הגדולה שפקדה אז את הגליל, והוא בן 38. לרגל הילולתו נביא סיפור הקשור לבעל שם טוב ולארי הקדוש:


הבעל שם טוב הקדוש דרש פעם בפני תלמידיו בעניין כוונות המקווה. שאלוהו תלמידיו, שהיו גדולים בנגלה ובנסתר: ''הלא בכתבי האר"י הקדוש כתוב עניין זה באופן אחר''?


כששמע הבעש"ט את שאלתם, היטה ראשו לאחוריו, ופניו נעשו להבים, כדרכו בשעת עליית נשמה. פחד גדול נפל על התלמידים, בקצה השולחן ישב רבי נחמן מהורודנקה, (סבו של רבי נחמן מברסלב), עליו נפלה תרדמה עזה.


והנה, בשנתו, חולם רבי נחמן, שהוא הולך בחוץ ורואה המון אנשים רצים. רץ גם הוא עמהם ושאלם לסיבת ריצתם. השיבו לו שרבם הקדוש עומד לדרוש, אך לא אמרו לו את שם רבם. הלך אחריהם, ובא לבית גדול ומהודר מאד, שהיה מלא באנשים חשובים מאד.


והנה, בא לשם הבעש"ט ודרש בפניהם בעניין כוונת המקווה, ואיש צעיר עמד נגדו וסתר דבריו. לשאלתו, הסבירו לו שהאיש הצעיר הוא האר"י הקדוש.


נמשך הוויכוח בין האריז"ל והבעש"ט זמן רב, עד שהאריז"ל הודה לבעש"ט.


אז הקיץ רבי נחמן מהורודונקה משנתו, ותיכף ישב הבעש"ט ואמר: "נחמן! לקחתי אותך לעד, ותעיד עם מי הצדק!"...

"מקודשת מקודשת מקודשת!" לרווקים שבנינו - סגולות לשידוך
תיעוד וגלריה: ליל ט"ו באב בכותל המערבי
הילולת צדיקים: מחבר הפיוט "בר יוחאי"
אומן ראש השנה: ראש הממשלה "נפעל בהתאם לשכל הישר"
מרן הראשון לציון ופרופ' גמזו קוראים לשמור על ההנחיות "מי שמסכן אחרים חשש רציחה בידו"
הלכה ומנהג: שישה הדברים שאירעו לאבותינו בט"ו באב
סיור במוקדי ישיבות בין הזמנים בצפת
הילולת צדיקים: הרב צבי הירש פרידמן
שריפה מתפשטת במורדות שכונת עין כרם בירושלים • תיעוד
יו״ר מרצ ח״כ ניצן הורוביץ בהתקפה חריפה על בחורי הישיבות