ממתק לשבת: פרשת קורח עם הרב נחמיה וילהלם

כמידי שבוע, הרב נחמיה וילהלם, שליח חב"ד בעיר בנגקוק בתאילנד, מגיש 'ווארט' מיוחד על הפרשה בלשון קלה ומרתקת שתוכלו להעביר אתם בעצמכם בשולחן השבת

ממתק לשבת: פרשת קורח עם הרב נחמיה וילהלם

סיפר הרב יצחק דוד גרוסמן – רבה הראשי של מגדל העמק:

באחד מביקוריי בניו יורק קיבלתי לפתע טלפון מהמזכיר של הרבי מליובאוויטש, שאמר לי "אני נמצא כרגע עם הרבי בציון של חמיו "הרבי יצא לפתע מהאוהל, סימן לי שאתקרב, וביקש ממני שהיות והרב גרוסמן ממגדל העמק נמצא כאן בארה"ב, תבקש ממנו שילך לכלא סינג-סינג בארה"ב, שם כלוא יהודי פלוני הזקוק לחיזוק".

התפעלתי מכך שהרבי, שהיה צם בשעות הללו ועומד על רגליו בתפילה על כל עם ישראל זוכר עכשיו את אותו יהודי בכלא נידח ודואג לעזור לו..ביררתי וגיליתי שהכלא הזה נמצא במחוז ווסצ'סטר, במרחק של כ-60 ק"מ מצפון לעיר ניו יורק. הפעלתי שתדלנות וקיבלתי אישור כניסה למתחם הכלא השמור.

נכנסתי לבית הכלא הענק והובלתי אל התא של אותו יהודי, שהיה רופא במקצועו ועתה ישב כבוי ומדוכא. מיואש מהחיים.

"יש לי דרישת שלום עבורך, בישרתי לו. הרבי מליובאוויטש שלח אותי לבקרך כאן. הד"ר שמע והתרגש ואז החל לבכות ולהשיח את אשר על ליבו.

הוא מיואש מהחיים, חירותו נשללה ממנו והוא הפך למספר. כבר לא בן אדם לעצמו. הוא, שהיה רופא בכיר והושיע בני אדם, זקוק עתה לסיוע מאנשים. "כבוד הרב, נמאס לי מהחיים, אני רוצה לסיים אותם". "נחרדתי. ואמרתי לו אתה יהודי, בחיר בניו של הקב"ה, ו"יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים יותר מכל חיי העולם הבא".

ואז נזכרתי בשיחה ששמעתי בשבת האחרונה מהרבי, והבנתי שהרבי כוון במיוחד ליהודי הזה שיושב כאן.

הרבי דיבר על כך שהאדם נברא בסוף כל הבריאה אבל רק הגוף נברא אחרון ולעומת זאת הנשמה קדמה לכולם ולכן גם אם אדם מרגיש דחוי וחושב שהוא יותר גרוע מהבהמה, עליו לזכור שהנשמה קדמה לכל הבריאה ולכן עליו לחזק את המקום של נשמתו ובכך ישלים את ייעודו בעולם.

וכך המשכתי לחזק אותו בדברים שאמר הרבי אתמול בהתוועדות.

הרופא האסיר ישב ועיניו זלגו דמעות: "כך אמר הרבי?". הדברים היו כנתינתם מסיני, כמו ירד הרבי ממרומי קדושתו וצדקותו להעניק ליהודי הנידח קרן אור של תקווה.

חזרתי לקראון היטס ובישרתי לרבי על המפגש הייחודי עם אותו אסיר יהודי. הרבי היה שבע רצון וביקשני: "המשך לשמור קשר עם יהודי זה". זכיתי לראות מה זו אהבה ודאגה של מנהיג אמיתי לכל אחד ואחת מעם ישראל.

בפרשת השבוע אנחנו קוראים על קורח ועדתו שיצאו במחלוקת נגד משה רבנו, 250 אנשים נשיאי עדה, קריאי מועד, אנשי שם תובעים לעצמם את זכות הכהונה, משה רבנו אומר להם שאם הם מתעקשים לעבוד את עבודת המקדש שינסו לקחת מחתות ולהקטיר קטורת ויראו מה התוצאה, ואז משה רבנו מתפלל לה' "אל תפן אל מנחתם" מסביר רש"י על פי המדרש שמשה אומר לקב"ה "יודע אני שיש להם חלק בתמידי ציבור אבל גם את החלק האישי שלהם אל תקבל לרצון, תניחהו האש ולא תאכלנו"

קורבנות הציבור הרי מגיעים מכספי מחצית השקל שבהם כל ישראל היו שותפים ואם כן לכל יהודי ויהודי יש חלק באותם קורבנות ומשה מבקש מהקב"ה שגם את החלק הפרטי שיש לנשיאי העדה שבמחלוקת הקב"ה לא יקבל. אב נשאלת השאלה למה משה רבנו משתמש בביטוי "יודע אני" מה הוא מדגיש לנו בזה?

אלא עצם היכולת להבחין במקום של היחיד של הציבור זה חלק מהמהות של משה רבנו, צורכי הציבור וצורכי היחיד הרבה פעמים סותרים אחד את השני ולכן יש מקומות שבהם צורכי הפרט הם במרכז וזה בא על חשבון הציבור ולעומת זאת יש מקומות שרק צורכי הציבור בראש מעייניהם וצורכי הפרט נרמסים, משה רבנו מכיל בתוכו כמנהגי את שני ההפכים מצד אחד הוא רואה את הכלל ומצד שני הוא לא שוכח את הפרט היחיד שהוא חלק מהכלל.

וזה מבקש משה למרות ש"יודע אני" שיש להם חלק בציבור אבל בשעת המחלוקת אני מבקש שלא תשעה אל מנחתם.

ביום ראשון הקרוב יחול ג' בתמוז יום ההילולא של הרבי מליובאוויטש, אצל הרבי ראינו באופן מיוחד את העשייה למען כלל ישראל בדאגה להפצת התורה והמצוות בכל מקום בעולם באמצעות אלפי שלוחים שנמצאים בכל פינה בגלובוס אך יחד עם הראיה הכללית של עם ישראל כעם הרבי התמסר בדאגה של אבא לכל יהודי ויהודי בכל מקום שיהיה ועזר לכל אחד בגשמיות וברוחניות.

היום הזה הוא יום מיוחד לחיבור והליכה בדרכיו של הרבי ללמוד לשלב בין הדאגה לעם ישראל בכלל ולכל יהודי בפרט ובזכות העשייה למען עם ישראל נזכה לגאולה אמיתית ושלימה בקרוב ממש

שבת שלום

הרב נחמיה וילהלם

בית חב"ד בנגקוק תאילנד

מהסוכה ועד לשלום הבית • חג הסוכות • צפו
מדוע אסור לאכול בשר גדי בליל הסדר? • דף היומי
גדר הפקר פירות שביעית • הרב אשר וייס
הגרי"ח אוהב ציון: הילולות הצדיקים בסוכות
אלפים במעמד ברכת הכהנים בכותל • גלריה
שמחה ללא גבולות • חג הסוכות • צפו
אדם שלא הניח עירוב תבשילין, מה יאכל? • דף היומי
הכח של הסוכה לרפא כל מחלה • צפו
הרב מיכאל לסרי - שמחה
הרץ בערב שבת וכלי בידו, מה ניתן לדעת עליו? • דף היומי