מעל 1.5 מיליארד: התמלוגים מהגז הטבעי בשנה האחרונה

כ-10 מיליארד ₪ גבה משרד האנרגיה מתמלוגי גז טבעי עד היום. בנוסף, בחציון הראשון של 2022 חל זינוק של כ-50% בהיקף התמלוגים מגז טבעי

מעל 1.5 מיליארד: התמלוגים מהגז הטבעי בשנה האחרונה אסדת הגז תמר

מנתונים שמציג אגף התמלוגים במשרד האנרגיה עולה כי בחציון הראשון של 2022 נרשמה קפיצה משמעותית של כ-48% בסך התמלוגים שנגבו ממאגרי הגז הטבעי שעומדים כעת על כ-824 מיליון ₪, זאת ביחס לחציון הראשון של 2021 שם עמד סך התמלוגים על כ-557 מיליון ₪. עלייה זו מגיעה כתוצאה מהפקת שיא של גז טבעי ממאגרי לוויתן ותמר בחציון הראשון של השנה, שהסתכמה ב-10.85 BCM, מתוכם כ-6.26 BCM למשק המקומי וכ-4.59 BCM לייצוא – זאת, לעומת הפקה של כ-8.9 BCM בחציון הראשון של 2021 – עלייה של כ-21.9%. מעבר לכך, העלייה בשער הדולר תרמה גם היא לגידול משמעותי בסך התמלוגים.

מרביתן של ההכנסות מתמלוגים, נבעו מהפקת גז טבעי ממאגרי לוויתן ותמר. סך התמלוגים שנגבו ממאגר לוויתן הסתכם בכ-453 מיליון ₪ מהפקה של כ-5.62 BCM, סכום המשקף עלייה משמעותית של כ-27.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. היקף הייצוא היווה כ-68% מההפקה של מאגר לוויתן, ואילו היקף התמלוגים שמקורם בייצוא היווה כ-77.4% מסך התמלוגים, עקב מחירי ייצוא גבוהים יותר.

סך התמלוגים שנגבו ממאגר תמר הסתכם בכ-366 מיליון ₪ מהפקה של כ-5.23 BCM, סכום המשקף עלייה של כ-85% לעומת ההכנסות מהתמלוגים מהמאגר בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה בהכנסות נבעה בעיקר מעלייה משמעותית של כ-53.8% בכמויות ההפקה וכן עלייה במחיר הממוצע של הגז הטבעי שנמכר ממאגר תמר בחציון הראשון לשנת 2022 לעומת החציון המקביל אשתקד עקב עלייה במחיר הייצוא ועליה בשער החליפין של הדולר.

מאגרי הגז הטבעי בישראל הניבו הכנסות משמעותיות למדינה. סך ההכנסות מתמלוגים ממאגרי הגז הטבעי שגבייתם מבוצעת על ידי משרד האנרגיה עלו על סך 9.8 מיליארד ₪ משנת 2004 עד 30 ביוני 2022, כאשר עיקר ההכנסות מתמלוגים התקבלו החל משנת 2013 עם תחילת הזרמת הגז ממאגר תמר. הצפי של אגף התמלוגים הינו להמשך עלייה משמעותית בהכנסות מתמלוגים.

בנוסף לתמלוגים מגז טבעי ונפט, נרשמו הכנסות מתמלוגי מחצבים בסך של כ-4.7 מיליון ש"ח והכנסות של כ-4.5 מיליון שקלים מאגרות ופעולות שונות. אגף תמלוגים חשבונאות וכלכלה מעדכן את תחזית התמלוגים לשנת 2022 ומעריך שיסתכמו בכ-1.55 מיליארד ש"ח.

שרת האנרגיה, קארין אלהרר: "משמעותה של הגדלת הכנסות המדינה מתמלוגי הגז הטבעי בכ-50% בחציון הראשון של 2022 היא הגדלת הכסף המושקע בקופת המדינה. השנה נשבר שיא בהפקת גז טבעי ממאגרי לוויתן ותמר, שישבר פעם נוספת עם תחילת הפקת הגז הטבעי מאסדת כריש הצפויה בקרוב. הגז הטבעי שמופק מיועד בראש ובראשונה למשק המקומי, אך גם לייצוא וחלקו אף ימכר בהמשך לאיחוד האירופי המתמודד עם משבר אנרגיה חסר תקדים. זאת, כחלק מהסכם טרילטרלי שנחתם בחודש יוני האחרון, בין ישראל מצרים והאיחוד האירופי לייצוא גז טבעי ישראלי לאיחוד האירופי".

הדילמה הגדולה של נתניהו: מי יהיה שר האוצר הבא?
הממשלה אישרה את ההסכם הימי בין ישראל ללבנון
מחטף של הרגע האחרון? יו"ר הכנסת אישר דיון מיוחד בנושא העברת כספים
לאחר משא ומתן: הוסכם השכר לעובדי הוראה
ישראל ולבנון הגיעו להסכם על הקו הימי
לראשונה: מדינת ישראל מתיישרת לפי התקן האירופאי בתחום המזון
לכבוד החג: עלייה של 18% בהוצאות האשראי
תוכנית לפיד: להעביר את הסכם הגבול הימי עם לבנון לאישור סודי
פורום הנגב: הממשלה אישרה הקמת מנגנון אזורי
תקדים היסטורי: קורס ראשון של הכשרת חרדים למנהלי עבודה נפתח אתמול