צפו: שיעורו של הגר"י רצאבי למוצש"ק בהר ובחוקותי התשפ"א

השיעור השבועי של פוסק עדת תימן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א - מוצש"ק בהר ובחוקותי התשפ"א

צפו: שיעורו של הגר"י רצאבי למוצש"ק בהר ובחוקותי התשפ"א

נושאי השיעור: המשך בירור אופן הפיסוק בפיוט בר יוחאי, "תעלומה, ואין קורא לה", תגובת מרן שליט"א לראיות שרצו להביא כי כביכול "תעלומה" נאמר על ספירה הכתר בעצמו, האם אפשר לסמוך על המובא בספר הקנה, ומסקנת מרן שליט"א כי יש לגרוס "תעלומה, ואין קורא לה". תשובת מרן שליט"א להערת ידידנו הרב מאיר ליאור לוי הי"ו לגבי "מודעת אבל" שפורסמה ע"י מוסדות שבנשיאות מרן שליט"א לידידנו הרב ליאור מאיר מועלם הי"ו על פטירת בנו ישי ז"ל, כי כביכול ישנה בעיא ע"ד הקבלה בעשיית מסגרת שחורה למודעה, והרחבה בכללות עניינים והנהגות המובאים בספרים שהם כביכול ע"ד הקבלה, אולם לא התקבלו ברוב ככל עם ישראל מכיון שאין להם מקור מגדולי הקבלה כהאריז"ל. בעניין מה שהש"צ צריך לחזור בסיום ק"ש על תיבות י"י אלהיכם אמת, והתייחסות לדברי ספר הפלאה לבעל ספר הקנה כי על הש"צ להוסיף גם את תיבת "אני" קודם למלים י"י אלהיכם אמת. בירור דברי הגרי"ח בשו"ת רב פעלים בשם החתם סופר, כי הכלל 'כל פסוקא דלא פסקיה משה, אנן לא פסקינן ליה' לא נאמר היכן שישנו טעם אתנחא, האם ה"ה בכל הטעמים המפסיקים, והרחבה לגבי דבריו כי מה שהמבטא משתנה באתנחא וסוף פסוק זה מפני ייפוי הלשון, ותמיהה מדוע לא נקט כדרכו לפרש זאת ע"ד הקבלה

בהר ובחוקותי התשפ"א

יש כמה הדגשים שצריך לשים לב אליהם • הלכה יומית
זוג בלי מדריך כמו רכב בלי מוסך = אסון! • זוגיות • צפו
מה המרחק בין ירושלים לצוק שבעזאזל? • דף היומי
פרשה ופירשה: הרב ברוך רוזנבלום - פרשת חוקת
מרן ראש הישיבה על הממשלה החדשה: "רוצים גזירות להעביר על הדת"
חצור: עצרת לרגל ה-30 לפטירתו של הרב הראשי
היסטוריה נוספת: בית כנסת יוקם בקיבוץ זיקים של השומר הצעיר
ברוך שאמר מכונה כראשו כתם פז • הלכה יומית
בכיר בקואליציה: "נקים ועדה שתבחן נושאי דת ומדינה"
זה מדהים עד כמה אנחנו לא עירניים לטוב שסביבנו • צפו