מכתב לבחור הישיבה ב'קפסולה' - 'הרגע של הגיבור'

לפני תקופה נפגשתי בהרצאה של אחד מרבני הידברות והמרצה במקום סיפר סיפור שמאד תפס את ליבי

מכתב לבחור הישיבה ב'קפסולה' - 'הרגע של הגיבור' הקפסולות בישיבת באר יעקב

המרצה סיפר שבאחד מטיסותיו פגש באחת משדות התעופה מפקד לשעבר בצבא ארצות הברית, המרצה פתח עימו בשיחה והמפקד לשעבר סיפר לו את מעשיו במקום זה.

וכך הוא אומר לו לפני כמה שנים הייתי מפקד בצבא, ובאחת מהקרבות נפצע בקרב בעקבות כך מפקדיו שלחו אותו למכללה צבאית ששם יאמן את חיילי הצבא. והמרצה מקשה לו במה אדם פצוע יכול לאמן חיילים הרי אינך מתאים לקרב.

וכך עונה לו המפקד לשעבר דע לך שצבא יש שני סוגי חיילים יש חיילים טובים, ויש חיילים מעולים. אבל מעל כולם יש את החיילים הגיבורים, זה אותם חיילים שבקרבות הקשים ביותר בזמן שכולם צועקים וחושבים שעלינו לעצור כי איננו יכולים יותר.

החייל הגיבור אינו שועה לאזהרותיהם ולחששותיהם, ובאש ובמים הוא נלחם ומצליח לגיבור על האיוב.

זה מה שאני מלמד את החיילים האלה כיצד לתפוס את הרגע הזה. הרגע הזה שבו מחיילים טובים או רגילים אנו הופכים לגיבורים. "The hero's moment" ובעברית "הרגע של הגיבור" את הרגע הזה אני מלמד אותם לתפוס ולנצל אותו עד תום.

הרגע הזה שבו פתאום את המגלה בעצמך דברים שלא היית מאמין שאתה יכול לעשות אבל כעת אתה עושה אותם זהו הרגע של הגיבור.

וכך ממשיך המרצה עם ישראל הוא עם שקיים בגבורה, סוד קיימנו הוא ההתגברות שלנו על מכשולים שאילולי היינו חייבים לעבור אותם ספק גדול אם באמת היינו עוברים אותם.

עם ישראל יצא ממצרים והנה הם עומדים לפניהם ים ומאחוריהם מצרים ועם ישראל צועק ומילל על משה מה אנו עושים כאן מדוע הגענו הנה למות במדבר, והנה קם יהודי אחד נחשון בן עמינדב גיבור מעמינו שאינו נותן לרוחו ליפול ואומר איני לעולם לא מוותר והוא נכנס למים בחירוף נפש עד שהים נבקע.

לאחר שנים כשעם ישראל עומד בקצה ארץ כנען והם אומרים אנחנו לא יכולים להיכנס לארץ, אנחנו יהודים איננו יכולים להילחם מולם. אבל גם אז קם גיבור רוח מעמינו כלב בן יפונה ואומר "עלה ונעלה וירשנו אותה".

זה יהודי אחד, דוד, שכאשר גלית מקלל את ה'. וכולם מפחדים ממנו לא נראה שיש סיכוי כלל להילחם עמו, בא דוד ואומר אני אינני מוותר. ולמרות כל הסיכויים הקב"ה לצידו והוא פשוט הורג את גלית ומשתיקו.

זה אותו תנא שעד גיל ארבעים אינו ידע אל"ף בי"ת ובגיל מבוגר כזה הלך ועשה את הלא יאמון ישב עם תינוקות של בית רבן ולמד עמם כשהוא גדול מהם בארבעים שנה ולמד עמם את האותיות, וכך עם אותה גבורה גם כאשר נספו כל תלמידיו בימי הספירה עשרים וארבע אלף תלמידים זה מספר שקשה לתפוס היום.

וגם אז כאשר כולם נספו והיה נראה כבר זהו רבי עקיבא יתייאש, הוא יורד לדרום הארץ, עם מספר תלמידים חמשה בלבד והוא ממשיך ללמדם באותו חיות שבה לימד את עשרות אלפי תלמידיו.

מהגיבורים האלה בזכות הגבורה שהם גילו אז, שעכשיו זה "הרגע של הגיבור". בזכותם, בזכות הגבורה הזו אנו כאן בארץ ישראל חיים וקיימים, ולומדים מתורתם של אלו שלא נכנעו.

השבוע הזה רבים הם בחורי הישיבות שזכו להגיע לקפסולות הישיבתיות.

ומחשבה אחת רציתי לעלות כאן ולעודד ולחזק את רוחם. בחורים עכשיו, בזמן הזה שבו כולם אומרים לא יתכן שנהיה חודש וחצי ללא יכולת יציאה מהישיבה, ובמקרים מסוימים אפי' מקומה.

לא יתכן שחודש וחצי לא נוכל אפי' לקנות לעצמנו אוכל ושתיה, לא יתכן שנלמד כך בישיבה בזמן שבו עשרות בחורים שלצערינו עדיין לא בחרו בכך מסתובבים להם בערים ובחופים.

הזמן הזה הוא "הרגע של הגיבור" הוא הרגע שבו אנו יכולים להפוך מסתם בחורים, שלומדים מתי שצריך ומתי שאפשר. לבחורים שעושים יותר ממה שהם יכולים שלומדים בתנאים שבו לא כל אדם היה מסכים ובוחר להיות.

הרגע הזה הוא הרגע של הגבורה שלכם!"הרגע של הגיבור" אינו צריך להראות כשגופות לצידכם ושריפה משתוללת, וריח של זיעה ואבק שריפה באוויר. לא, "הרגע של הגיבור" נראה ככל הרגעים כולם. ויש מישהוא שתמיד מסתיר אותו מעיננו. הרגע הזה הוא כאן ועכשיו!

בחורים בני הקפסולה היקרים. אני מאמין שלא פעם כאשר קראתם סיפורי צדיקים על אותם שלמדו בעליות הגג וברעב בגטאות ובמחנות המוות, אמרתם לעצמכם מתי יגיע הזמן הזה שבו אני אלמד כך במקום לא מקום ובזמן לא זמן.

ואני מציע בפניכם, הרגע הזה. הרגע הזה שבו ליבכם אומר זה לא אותה הישיבה וזה לא אותם התנאים, הרגע הזה הוא אותו הרגע שגדולי הדורות שלנו החליטו בכ"ז לשבת וללמוד באותה עליית הגג ברעב ובמלחמה."הרגע של הגיבור"

שיקולים עניניים, או החלטות בררניות ומפלות? מכתב נוקב מהתושבים
חלפו להם חמשה חודשים: כדור הארץ בשיפוצים! האם העולם הולך להשתנות?
בין המצרים וכאבי פנטום - מאמר על מטרת האבלות
יש קורונה! זה אמיתי! זה לא צחוק!
השר הרב אריה דרעי: צר לי על עצמי, מרגלית יקרה היתה בינינו
ואם הכל היה סתם...
מזווית רפואית "קורונה בישראל" - זה משהו אחר! מכנות ההנשמה שהביאו הם מיותרות
ראש מועצת בנימין:"תכנית המאה חייבת לעבור שינויים"
התשובה בפרשה: האם לעשות ביטוח על ישיבת פונביז'?
ימים נוראים: הקשר בין כ' סיון ליום הכיפורים