בית שמש: האדמו"ר מבוטושאן הגיע לביקור מרומם בעיר • צפו

התרגשות רבה שררה בקרב שוחרי התורה והחסידות בבית שמש, לרגל הגיעו של האדמו"ר מבוטושאן לכנס חיזוק והתעוררות בעיר

בית שמש: האדמו"ר מבוטושאן הגיע לביקור מרומם בעיר • צפו

האדמו"ר מבוטושאן שליט"א הגיע לביקור מיוחד בעיר התורה והחסידות בית שמש, לכנס חיזוק והתעוררות לחסידיו בעיר בית שמש, בשילוב התכנסות ועריכת השולה"ט בסעודת הילולא לרגל יומא דהילולא דמרנא האוה"ח הק' זי"ע.

תחילה הגיע הרבי לביקור בבית חתנו רבי שמעון נתן נטע סאפרין שליט"א, שם המתינו כמה מחסידיו לקבל את פניו, לאחר מכן יצא לעבר ביהמ"ד דקהל "בית משה דוד" ברחוב ירמיהו הנביא בעיר בית שמש שם התקיים כנס יסוד לחבורת האברכים דחסידי בוטושאן בבית שמש בשבילוב סעודת הילולא לרגל הילולת ה"אור החיים" הק' זי"ע.

האדמו"ר שליט"א הורה לשיר את השיר ד' בבות של בעל התניא זי"ע, לאחמ"כ נשא הרבי דברות קודש והרחיב על הפסוק "א-ל מוציאם ממצרים", שלא כתיב בלשון עבר אלא בלשון הווה, שמרמז שהקב"ה מוציא אותנו מכל המצרים, וזה ע"י ההתכנסות יחד שמתאספים בחבורות הקודש "בזעקיך יצילוך קיבוציך" שע"י ההתאספות והאחדות בכוחם להציל את האדם בגו"ר, ועורר מאוד על קדושת הקביעות בספר האוה"ח הק' המתקיים בבית המדרש מידי שבוע בראשות ראש החבורה, המשפיע בנש"ק רבי אורי בלוי שליט"א.

לאחמ"כ שרו אנ"ש בהתעוררות רבה 'אבינו אב הרחמן'. כמו"כ האציל מברכות קדשו למשפיע בנש"ק רבי אורי בלוי שליט"א העומד בראש החבורה הק' בעיר בית שמש, ובירכו שיזכה להגדיל תורה ולהאדירה בהפצת מעיינות החסידות בדרך הסלולה לנו מרבותינו הק' מרנא אור שבעת הימים הבעש"ט זי"ע ותלמידיו הק'.

כן, בירך ברכה מיוחדת לר' שלמה דושינסקיא הי"ו מנאמני בית המדרש שיצליח בכל העניינים ברו"ג. לאחר מכן עברו קהל החסידים לפני הקודש והזכירו את עצמם ובני משפחתם ובקשות אישיות, והאדמו"ר שליט"א בירך כל אחד ואחד ברכות לרוב כל אחד ואחד כפי המצטרך.

האדמו"ר מבוטושאן בטיש בבית שמש

האדמו''ר בכנס
אלפים במעמד ברכת הכהנים בכותל • גלריה
שמחה ללא גבולות • חג הסוכות • צפו
אדם שלא הניח עירוב תבשילין, מה יאכל? • דף היומי
הכח של הסוכה לרפא כל מחלה • צפו
הרב מיכאל לסרי - שמחה
הרץ בערב שבת וכלי בידו, מה ניתן לדעת עליו? • דף היומי
הרהורי סוכות תשפ"ב; מציאות שונה
צפו: כיצד לברך ולנענע את ארבעת המינים?
ההכנות האחרונות לחג הסוכות • האושפיזין • צפו
היכן מצינו שהחלפת סדר המילים שווה ממון רב? • דף היומי