החיזוק היומי: "בורא עולם תעזור לי אני רוצה לדבר אליך"

מתוך החיזוק היומי המתורגם של הרב יואל ראטה שליט"א "אני אומר ההפך מהעולם"

החיזוק היומי: "בורא עולם תעזור לי אני רוצה לדבר אליך"

קרדיט: החיזוק היומי המתורגם

החיזוק היומי בטקסט:

הס"מ (היצר הרע) רוצה להרוג

ולעקור כל יהודי מיהדותו.

דבר אחד יש לפעול נגדו, לחלק, לראות

מה אני כן יכול לחטוף ממנו.

וזה כל הסוד איך אפשר להחזיק מעמד.

כל אחד עובר נסיונות קשים.

לכל אחד יש את המלחמה הקשה שלו.

סתירה לי, סתירה לך,

סתירות לכאן ולשם.

היום אני נפלתי, אני קיבלתי את הסתירה, היום כן התגברתי ונפלתי שוב, ושוב התגברתי ושוב נפלתי.

דבר אחד תראה לעשות,

תראה מה אתה כן יכול להציל.

קמת מאוחר, פיספסת שחרית?

לך תניח תפילין לפחות.

היית ישנוני כל היום פיספסת גם תפילין?

לך תתפלל מעריב!

פיספסת גם מעריב,

תתפלל שחרית.

תציל לפחות משהו!

רבי נתן אומר:

אדם נפל כ"כ שאפילו להתפלל איננו מסוגל...

ומביא את דברי רבינו שאומר:

תגיד לפחות - "ה' הושיעה"

"השם תעזור לי" את זה אתה כן מסוגל

להוציא מהפה, "השם תעזור לי".

לפעמים בן אדם נופל כ"כ

עד שאינו מסוגל להתפלל, אין לו כח לדבר לה'.

"ריבונו של עולם תעזור לי"

תוציא מילה להשם.

עם האמת שאתה כן אוחז בה.

רבינו אומר שאדם צריך תמיד לקשר עצמו ולראות

שישאר עם האמת שלו,

ומה האמת?! אומר רבינו,

דבר מילה להשם

"ריבונו של עולם..."

רבינו אומר:

אני אומר ההפך מהעולם,

העולם אומר, אם אדם אוכל חזיר שינזל לו

כבר על הזקן. (שיהנה מזה עד הסוף).

לא. אני אומר אחרת.

אדם שנפל ואוכל חזיר

שיראה לפחות שלא ינזל לו על הזקן.

שיגיד - "בורא עולם תעזור לי,

ריבונו של עולם תציל אותי"

וזאת המתנה שרבינו נתן לנו

בן אדם חי עם השם!

לא משנה מה עובר עלי אני מדבר להשם.

עובר עלי משהו שאני לא מסוגל לדבר לה'

על זה בעצמו אני מדבר לה'

"ריבונו של עולם אני לא יכול לדבר אליך,

אני לא מדבר אליך"

"עם כולם אני מדבר ומשוחח,

לאחד אני מספר על הצרות שלי,

"לזה אני מספר על דברים מאושרים, לזה אני מספר

מה עובר עלי, לזה אני מספר מה עובר על האחרים,

"אבל אליך אני נהיה אילם,

בורא עולם תעזור לי אני רוצה לדבר אליך"

הדף היומי מסכת יבמות דף קי
מסר קצר לפרשת קרח • הרב אשר וייס
כשהסוס הרתום לעגלה משתולל • פרשת קרח • צפו
מהי הדרך להתמודד מול עוקרי התורה? חבר המועצת מגלה
הדף היומי מסכת יבמות דף קט
פרשת קרח תשפ"ב • הרב אשר וייס
הרב מיכאל לסרי - מסר לפרשת קרח
פנינה יקרה: הזמן עובר מהר מאוד
נחמד בחוץ ואלים בבית? הפתרון! • צפו
מהו נוסח המיאון? • דף היומי