הרהורי סוכות תשפ"ב; מציאות שונה

הרהורי סוכות תשפ"ב.. אם נשארנו ולא בכדי, אולי אנו היום מביטים שונה על מציאות הקיום שלנו היום

הרהורי סוכות תשפ"ב; מציאות שונה בימה - המעודכנים מעדכניםבימה - המעודכנים מעדכנים

סוכה; זוהי דירת העראי שאליו אנו יוצאים להרגיש בעצמנו את עראיות העולם הזה, היא מסמלת שאנו במדבר תחת ענני הכבוד ושאנו בסך הכל בדרך.

תפקיד הסוכה: אם לפני כמה שנים הבנו בקצת את הצילא דמהמנותא - את צל האמונה שנשפע עלינו, השנה בשנת תשפ"ב בכלל לא יקשה עלינו להבין את עראיות העולם, ושמא יפער בולען מתחת לסוכה ובניין שלידו יקרוס תחתיו או יבלע באדמה.

אולי כאן נוכל לסבר את הדעת שענני הכבוד של הקדוש ברוך הוא המה מקיפים אותנו כאן בחיים היום הזה, כל עוד נשארנו בחיים, או לברך בכוונה: ברוך אתה ה'... רוקע הארץ על המים.

יהיו כאלה שישמחו היום לצאת לסוכה או ירוצו אליה - כל עוד שלא הזמינו בודק בטיחותי ל"בית הקבע". ואולי אנו עדיין כעם ישראל במדבר ששם עם ישראל ידע שכל שניה ה' נותן לנו את החיים חינם במתנה, כל עוד שאנו עומדים על הארץ, אכן רוקע על המים בלי שהיא תיפול תחתינו.

ושמא לא חיכינו לבית הקבע שלו של הקדוש ברוך הוא, והשכינה עדיין במקום עראי נמצאת, ואולי בית זה הוא בית הקבע הבטוח האמיתי בית מדורו משכן כבודו בית המקדש השלישי, כמו שאנו מזכירים בתפילת שחרית אנו אומרים ב'שירת הים' בתשבחות הניסים שהיו בקריעת ים סוף; נהלת בעוזך אל נווה קודשיך - שהקדוש ברוך הוא ניהל את הכל בעוז אל נווה קודשו. נָחִיתָ בְחַסְדְּךָ עַם זוּ גָּאָלְתָּ נֵהַלְתָּ בְעָזְּךָ אֶל נְוֵה קָדְשֶׁךָ (שמות טו יג).

נבקש באמת מאת בעל הרחמים שתהא השעה הזו שעת רחמים ועת רצון שיזכה אותנו לישב בסוכת עורו של ליוויתן עם שבעת ענני כבוד בצילא דמהימנותא עם השראת השכינה אמן ואמן

הגרי"ח אוהב ציון: פרשת וירא תשפ"א
כך מתקיימים הברכות שלך • פרשת וירא • צפו
הדף היומי מסכת ראש השנה דף יג
מסר קצר לפרשת וירא • הרב אשר וייס
פנינה יקרה: גלות החולצה של הרב שך
שידור חי: הלווית הגאון רבי מכלוף פחימה זצ"ל
האם צריך לכסות את העיניים באמירת שמע ישראל • הלכה יומית
מה היית עושה במקומו אם אשתך היתה מתפרצת כך? • צפו
אלו הלכות שמיטה נוהגות דוקא בשנה השמינית? • דף היומי
הגרי"ח אוהב ציון: סגולת מצוות הכנסת אורחים