אבל כבד: הגרח"מ וואזנר נפטר

עולם התורה שרוי באבל: גאב"ד זכרון מאיר הגאון רבי חיים מאיר הלוי וואזנר הלך לבית עולמו והוא בגיל 83

אבל כבד: הגרח"מ וואזנר נפטר

''וכל בית ישראל יבכו את השריפה שרף שרף ה' '' - כלל בית ישראל מתאבלים על סילוקו של צדיק כ''ק גאב''ד זכרון מאיר ולשעבר רבה של קהילת סאטמר בלונדון הגה''צ ר' חיים מאיר וואזנר הלוי זצוק''ל בנו של פוסק הדור בעל ה'בית לוי' זצוק”ל.

בהיותו ילד שרד את השואה הקשה בסיוע של חסידי אומות העולם ועלה לארץ כשהוא בגיל 8 בלבד אז התאחד עם הוריו שעלו 7 שנים לפניו. והיה לתלמידו של אביו ולאחמ"כ כיהן כממשיך דרכו.

לפני כשבועיים נדבק בקורונה רח"ל, לאחר כשבוע שהתמודד בסיוע של מכשיר חמצן המנוח קרס, ומשם עבר במצב קשה לבית החולים מעיני הישועה. מצבו המשיך להיות קשה תוך כדי שהוא מורדם ומונשם אך למגינת כל לב הסתלק לבית עולמו.

עם האדמועם האדמועם האדמועם האדמועם האדמו
מקסיקו התורתית קיבלה בהתרגשות פני את חכם ניסים בן שמעון
הדף היומי מסכת נדרים דף מג
חסד זה אומר להיות פראייר? - הרב אליהו רבי
איך למלא את מצבר החיים שלך? - הרב אליהו רבי
הילולת ה'בת עין' אצל המשפיע רבי מיילך בידרמן
הדף היומי מסכת נדרים דף מב
איך תהיה המאושר עלי אדמות? יוס'לה קמצן קדוש! - הרב אליהו רבי
הדף היומי מסכת נדרים דף מא
הסוד לכחות עצומים בכל בוקר מחדש! - הרב אליהו רבי
בני הישיבה פיזזו בהוצאת ספרו של ראש הישיבה