סכנת התקופה: זהירות משתיית מים

היום בין 10:00 ל11:00 תחל תקופת טבת בה ישנה סכנה לשתות מים • מעט על מקור המנהג:

סכנת התקופה: זהירות משתיית מים מים- אילוסטרציה

תקופה היא אחת מארבע התקופות - ארבעת חלקיה של שנת החמה (שנקראים גם עונות השנה). התקופות קרויות על שם חודש תחילתן: תקופת תשרי, תקופת טבת, תקופת ניסן ותקופת תמוז.

בתחילתה של תקופה ('כשהתקופה נופלת') קיים מנהג קדום שלא לשתות מים במשך שעה, המקפידים על המנהג מזהירים ששתיית מים בשעה זו כרוכה בסכנת מוות, כך שהאיסור משום סכנה.

היום תחל התקופה בין השעה 10:00-11:00 בבוקר. כיוון שזמן התקופה הוא בשעה 10:30. נוהגים חצי שעה לפני התקופה 10:00 וחצי שעה לאחר התקופה 11:00 שלא לשתות מים.

הלכה זו נפסקה בשולחן ערוך: "ומנהג פשוט שלא לשתות מים בשעת התקופה וכן כתבו הקדמונים ואין לשנות (אבודרהם ומרדכי ס"פ כל שעה רוקח סימן ער"ה ומהרי"ל ומנהגים)" (שולחן ערוך, יורה דעה, סימן קט"ז, סעיף ה').

רבי דוד אבודרהם, מגדולי חכמי ספרד, הביא מספר טעמים:
1) מצאתי כתוב שיש ליזהר בכל תקופה מארבעתן שלא לשתות מים בשעת התקופה משום סכנה שלא ינזק ויתנפח:

2) יש אומרים, שארבעה מלאכים ממונין על המים בארבע תקופות אלו כל אחד ואחד בתקופתו, ומתחלפין, וכשזה יוצא זה נכנס ועומדין המים בלא שמירה.

3) כתב הרמ"א: "ומנהג פשוט שלא לשתות מים בשעת התקופה וכן כתבו הקדמונים ואין לשנות".

בנוסף לכך, מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל, פסק : "יש להזהר שלא לשתות מים בעת ה"תקופה" מחשש סכנה, דהיינו חצי שעה קודם התקופה וחצי שעה לאחריה, וכן המנהג בארץ ישראל, ובשאר מקומות"(הליכות עולם חלק ז' פרשת פנחס הלכה ח' - עמוד קפג).

הדף היומי מסכת פסחים דף צח
'בימים ההם בזמן הזה': הגר''ע יוסף בקריאת המגילה • צפו
על מה אתה צריך להילחם? • חג פורים • צפו
בימים כתיקונם: חסידויות בפורים • צפו
רוסיה: קריאת המגילה על ידי הרב הראשי
פרשת תצווה: האם צריך לכבות את האור בבית לפני שמדליקים נרות שבת
הדף היומי מסכת פסחים דף צז
הרב מיכאל לסרי - מגילת אסתר
דבר תורה לפרשת תצוה מח"כ בוסו
המתכון היחיד לשלום בית • צפו