כל ההנחיות לשיגרה החוזרת ממרנן רבותינו גדו"י שליט"א

עקב החזרה לשגרה בעולם התורה מרנן גדולי הדור מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי ומרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין בשורת הוראות והנחיות:

כל ההנחיות לשיגרה החוזרת ממרנן רבותינו גדו"י שליט"א

עקב החזרה לשגרה בעולם התורה מרנן גדולי הדור מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי ומרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין בשורת הוראות והנחיות:


בתי הכנסת: ייפתחו למתפללים קבועים עד לחמישים איש, תוך נקיטת כל כלל הזהירות. בכל בית כנסת ימונה "גבאי קורונה" אשר יהא אחראי לציות שמירת כללי הזהירות. בתי כנסת ובתי מדרש אשר אינם יכולים לעמוד בהקפדה על שמירת כללי הזהירות במשך היום, ייפתחו רק לתפילות ולא ללימוד ושיעורי תורה.


הכוללים: ילמדו באותו מתחם יחד עד חמישים אברכים וימונה גבאי קורונה שיוודא את נקיטת כללי הזהירות הידועים כחבישת מסיכה, היגיינה וכו'. במקומות גדולים ניתן לקיים קבוצות נוספות של עד חמישים לומדים ע"י הפרדה קבועה. במקומות קטנים יש להפחית מחמישים איש בכדי שיוכלו לשמור על הכללים.


בהיכלי הישיבות הקדושות: ניתן יהא ללמוד בקבוצות של עד חמישים בחורים, ועל האחראים לדאוג שכל ההנחיות נשמרות כנדרש cשמירת המרחק. 

אסור לעת עתה לפתוח את חדר האוכל והפנימיות בישיבה.


בישיבות הקטנות יבואו הבחורים לישיבה אחר תפילת שחרית וארוחת בוקר, כאמור ללא פנימייה וחדר אוכל. ניתן להביא אוכל מהבית ולאכול כל אחד לבדו. אף כאן ימונה אחראי על שמירת המרחק וכללי הזהירות שיינקטו כראוי.


בתלמודי התורה וגני הילדים - בנים: הלומדים את אותיות האלף בית יהא ניתן לחלק את הכיתות כמידת האפשר לשעות הבוקר ואחה"צ בתנאי שאינו שנשמרים כל הוראות הבריאות. במידה ואי אפשר, הכיתה תחולק לקבוצות.


מוסדות החינוך לבנות ופעוטונים וכדו' ניתנים לפתיחה רק בתנאי שנשמרים כל כללי הזהירות.


אנשים הנכללים בקבוצות סיכון כמבוגרים וכיוצ"ב ואף אותם השוהים בקרבתם ראוי שיחמירו על עצמם באמור לעיל.

מרן שר התורה יחד עם ראש הישיבה
הילולת צדיקים: הגר''ח נאה בעל שיעורי המידות
הרבי לחסידים: "תרחמו עלי" לא ללמוד מאלו שמקילים ראש בסכנה
צפו: סיפורי הבעל שם טוב- החזן שכמעט הפריח את נשמת ה'נועם אלימלך'
זמן סעודת מלוה מלכה - לכתחילה ובדיעבד ומנהג הצדיקים לקיימה ביום ראשון
הילולת אהרן הכהן בצל נגיף קורונה - כל הפרטים
אבל כבד בחסידות גור: נפטר הגאון רבי מאיר זילברשטיין זצ"ל
ברוך דיין האמת: בגיל 92 נפטר הרב סיני אדלר זצ"ל
הילולת מרן ראש הישיבה: רבי בן ציון אבא שאול. סיפור חייו וקטע משיעורו
הילולת צדיקים: האדמו''ר מדרזימין
ממתק לשבת פרשת פנחס תש"פ עם הרב נחמיה וילהלם