"מי יודע איך וכיצד ניכנס אל האלול" ראש הישיבה הגרב"מ אזרחי במכתב נרגש לבני הישיבות לקראת בין הזמנים

ראש ישיבת 'עטרת ישראל' הגרב"מ אזרחי שליט"א במכתב נרגש לבני הישיבות לקראת בין הזמנים • "הנה לכאורה בין הזמנים בשער, אך אם ה"זמן" השתבש, בין הזמנים מנין? אמרתי אדברה אולי ישמע החכם יתעורר ויועיל לנו" • המכתב המלא

"מי יודע איך וכיצד ניכנס אל האלול" ראש הישיבה הגרב"מ אזרחי במכתב נרגש לבני הישיבות לקראת בין הזמנים בימה - המעודכנים מעדכנים

ראש ישיבת 'עטרת ישראל' הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א במכתב נרגש לבני הישיבות לקראת זמן אלול הממשמש ובא והמשך סגירתם של היכלי התורה "מי יודע איך וכיצד ניכנס אל האלול איך תיראנה הישיבות, ומי יודע אם ח"ו לא תיעצר עלייתנו. מי יודע"


"אחי ורעי בני הישיבות הקדושות

אחר דרישת שלומכם הטוב באה"ר ובכבוד רב !

אנא הרשו לי מעט דברי התבוננות, התעוררות, המלצה והמרצה".


"אמר החכם מכל אדם: "החכם עיניו בראשו". הכוונה היא, להימנע מראייה שטחית. להצמיד עיניים פקוחות למוח. ע"י כך שהראייה עצמה תהיה ראייה של "ראש". התבוננות תבונתית, התעוררותית, המניבה את "ראיית הנולד".


"הנה לכאורה "בין הזמנים" בשער, אך אם ה"זמן" השתבש, בין הזמנים מנין?"


"ואעפ"כ, בין הזמנים של חודש אב – ה"אלול" מן העבר האחר, ימי חורבן מעברו זה. ימים נוראים ניבטים בשער, ובתווך בין הזמנים נדחק בין ימי ה"מפני חטאינו גלינו מארצנו" לבין "אני לדודי ודודי לי", לפעמים, ל"ע, משחק לטלפיהם של אדישות והזנחה".


"אמרתי אדברה, אולי ישמע החכם, יתעורר ויועיל לנו"


אנא אחים! שנים, שהיינו מצפים בכיליון עיניים ל"אלול". כי ידענו אל-נכון שהציפייה עצמה, אף היא מניפה אותנו אל בינות ה"גילו ברעדה" של האלול הניצב בפתח הימים הנוראים, ומכין לנו את גמר החתימה הטובה לשנים הבאות. מתוך שלימות, השתדלות בנפלאות המידות המתוקנות וההנהגות הראויות, לרוממותו של בן התורה".


"למגינת לבנו ומפני חטאינו, גלינו מישיבותינו. אין ישיבה שרח"ל לא הופרעו סדריה. ואע"פ שדווקא בימי מצוקה אלו התבלטו "גיבורי הכוח עושי דברו לשמוע בקול דברו", בעלייתם המשגשגת, ב"שטייגען" שלהם שלא ידע מעצור, כן ירבו, יעשו ויצליחו בעזרת ה' יתברך, אבל הסכנה מרובה רחמנא ליצלן".


"מי יודע איך וכיצד ניכנס אל האלול" ? זעק רבי ברוך מרדכי, "מי יודע כיצד נעמוד בשערי הימים הנוראים, איך תיראנה הישיבות, ומי יודע אם ח"ו לא תיעצר עלייתנו. מי יודע".


"ידידי אחי, זו היא השעה להחליט ולקבל על עצמנו להגביר השתוקקותנו לבית חיינו. להחליט על פי הכוונת רבותינו מאורי הדור, לחזור אל הישיבות במלא המרץ, העצמה והכח, עם כל ה"ברען" והלהט החיצוני והפנימי של ההכרה המלאה במשימת חיינו, הלא היא השתלמותנו הרוחנית בתורה, ביראת שמים, במידות מתוקנות. בין אדם למקום ובין אדם לחברו"


"שהישיבות שוב תהיינה מלאות מזן אל זן. איש בל ייעדר, תוך כדי סדרי "לימוד" קבועים, כאשר ידענו מאז ומקדם. אדרבא, זו השעה להחליט על שמירה מוגברת על כל צרכי הבריאות בהתאם למצוות ונשמרתם מאוד לנפשותיכם כפי שהורו רבותינו עיני העדה. אנא, הקפידו מאד על כך שחס ושלום לא נגרום בקלות דעתנו לקלישותו של עולם התורה והישיבות".


"ובעזרת ה' יתברך בזכות התורה, שהיא ודאי מגנא ומצלא, נזכה לקיום כל שאיפותינו הרוחניות בשגשוג הישיבות הקדושות, לגדל בניהן-תלמידיהן להיות תפארת ישראל לעשות נחת להקב"ה. ובזכות הקבלה הזאת, ההתכוננות וההשתוקקות, נזכה לרפואת כל בני ישראל, כי יסיר מעמנו הבורא עולם כל צרה וצוקה וכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידינו ונאמר אכי"ר".


בכבוד ויקר וביקרא דאוריתא, ברוך מרדכי אזרחי.

בימה - המעודכנים מעדכנים
מכתב חריף: רבני בני ברק בהנחיות מחמירות לקיום חתונות ושמחות
חרדי טבע למוות בחוף הנפרד בטבריה
מלונית קורונה: האבא התמגן ושימש סנדק בברית לבנו
אריה ברונר בענייני פרשת השבוע מתובלים בטעם הניגון - פרשת עקב
בהוראת מרן האדמו"ר ויז'ניץ: כלל הבחורים ישובו מחו"ל
צפו בהגאון הרב דוד יוסף - פרשת עקב: "תורה או עבודה"
צפו בהרב ברוך רוזנבלום: פרשת עקב - פרשה שניה מהשבעה דנחמתא - ענייני ברכת המזון
צפו בתיעוד: שמחת נישואי נכד האדמו"ר מבעלזא
הילולת צדיקים: רבי משה פארדו זצ''ל
משרד הבריאות בקמפיין חדש לעולם החרדי: "יצאתם ל’בין הזמנים’? הקורונה לא!"