הצדיק שהדפיס ספרים הנושאים את שמו לפי סדר ה'אלף בית'

אודות הגה"ק המקובל רבי נח גד ויינטראוב זצוק"ל אשר נחשב לאיש סודם ונאמן ביתם של רבים מגדולי החסידות ורבני ארץ ישראל

הצדיק שהדפיס ספרים הנושאים את שמו לפי סדר ה'אלף בית'

רבי נח גד ויינטראוב מפולין יוצר ומחברם של למעלה ממאה ספרים ויצירות בתורה ובחסידות, נחשב לאחד מגדולי מעתיקי השמועה בעולם החסידות. התפרסם בעולם החסידות בזכות דברי התורה שהביא ממאות גדולי החסידות. בארץ ישראל היה באותם ימים דמות מפורסמת מאד בירושלים ונחשב לאיש סודם ונאמן ביתם של רבים מגדולי החסידות ורבני ארץ ישראל. היה תלמידו המובהק של המקובל האלוקי רבי חיים שאול דוויק הכהן זצוק"ל והוציא לראשונה את תיקון היסוד שחיבר המקובל לפי תורת הרש"ש בשנת תרצ"ג. בהוראת רבו הלך בשבתות וימים טובים בבגדי לבן חשוב שטריימל.

בשנת תש"ב חל רבי נח גד להוציא אל הפועל תכנית שרקם במשך שנים רבות: הדפסת סדרת קונטרסים הנושאים את שמו לפי סדר ה'אלף בית', הלא הם 'ספרי החן' שמאגדים בתוכם אוצרות של דברי תורה וחסידות ששמע מפי רבותיו בפולין ובארץ ישראל ומקורות מוסמכים משולבים ברעיונותיו וחידושיו. עד לשנת תשי"ג הספיק להוציא לאור ארבעים וארבעה קונטרסים שנקראים בשם "ספרי החן". במהלך אותן שנים הוציא לאור גם 18 ספרים על חגי ומועדי ישראל, שבת וראש חודש.

נודע כצדיק גדול, אוהבת ישראל באמת, עזר לנדכאים וחולים בשנות הרעב בירושלים. העלה רבים לארץ ישראל וחזה את סופה של פולין ופעל למען היישוב החרדי בארץ ישראל.

נולד ביום א' ד' בתשרי תרמ"ט, בראדומסק שבפולין לאביו הגה"ק רבי יעקב דוד וינטרוב מרדומסק. היה מחסידי ה"ישמח ישראל" מאלכסנדר והאדמו"ר רבי מנחם מענדל מסטריקוב. כבר בילדותו התגלה כבעל כישרון נדיר ובימי בחרותו החל לכתוב את ספריו בתורה וחסידות.

בשנת תרפ"ד, עלה לארץ ישראל בהוראת אביו שציווה עליו לדאוג לעליית כל בני המשפחה לארץ ישראל. הגיע באנייה לארץ ישראל יחד עם האדמו"ר מגור רבי אברהם מרדכי אלתר שנסע לביקור באותה עת לארץ ישראל. הגיע לארץ ישראל ביום י"ז שבט תרפ"ד. התיישב בירושלים וכינה את עצמו בספריו וכתביו הרבים שהוציא לאור "נח גד הירושלמי".

כאמור, עוד משחר נעוריו אחז רבי נח גד קולמוס בידו ועסק במלאכת הכתיבה. כשנה לאחר עלייתו לארץ הקודש בשנת תרפ"ה, החל להדפיס בירושלים את כתביו וספריו וכן מאביו. הספרים שהוציא בתקופה הראשונה בישראל היו 'מימי הירדן', 'אבני המקום', 'מכלל מציון', הגדה של פסח 'נאוה תהילה', 'מטע אהלים עם פרי מטעו', כאשר הוא משלב בהם את דברי תורתו והסכמותיהם של גאוני דורו ואדמו"רים מפורסמים.

ספריו על המגילות: 'רזי לי' על שיר השירים; 'שער בועז' על מגילת רות; 'אלישיב' על מגילת איכה; 'אש המזבח' על מגילת קהלת; 'עורה כבודי' על מגילת אסתר.

בשנת תשי״ג החל רבי נח גד בסדרת ספרים חדשה על סדר פרשיות התורה, בשם ״דביר הגן״. ברם, לא זכה לסיימה אלא עד פרשת וארא - ונסתלק לעולמו באמצע עבודתו. 

בשנת תשע"ה במלאות 60 שנה לפטירתו החל מכון הספרים "באהלי צדיקים" בראשות נכדו הרב שבתי וינטרוב לההדיר את ספריו הרבים והוציא לאור את הספר "אוצרות החן" על פרשיות התורה סיפורים פנינים ואמרות קודש ששמע רבי נח גד ויינטראוב ממאות גדולי החסידות. השאיר מאות כתבי יד שעדיין לא ראו את אור הדפוס. בהקדמה לספר אוצרות החן נכתב ש"אלפי דבריו תורותיו, מעשיות והנהגות קודש ששמע וקיבל מרבותיו העלה רבי נח גד על הכתב למען יהיו למשמרת ולזיכרון לימים רבים. רבי נח גד בכתביו הרבים, שחלק גדול מהם עדיין לא ראה אור, הנציח את רוח החסידות בכלל ואת מורשת חסידות פולין בפרט שבלעדיו היתה חסרה. מקור נאמן הוא רבי נח גד לחלקים רבים שכמעט חרבו והוא ברוח החזון שבו החיה אותם מחדש.

הרב נח גד נודע גם כמשורר גדול. חיבר עשרות שירים מיוסדים על תורת הסוד והקבלה על שבת ומועדים וכן קינות על מאורעות תרפ"ט בארץ ישראל. את שיריו פרסם בספריו הרבים.

רבותיו:

הישמח ישראל מאלכסנדר האדמו"ר רבי מנחם מענדל מסטריקוב הרב יוסף חיים זוננפלד המקובל רבי חיים שאול דוויק הכהן. חבריו הנודעים הם האדמו"ר הקדוש רבי משה מרדכי בידרמן מלעלוב, האדמו"ר רבי יהודה משה דנציגר מאלכסנדר.

פטירתו

נפטר בז' תשרי תשט"ו, והוא בן שישים ושש בלבד, כשנה לאחר שעבר לבני ברק, ומנוחתו בבית העלמין זכרון מאיר בבני ברק, על מצבתו נכתב: "פ"נ הרב הצדיק החסיד רבי נח גד וינטרוב לא פסק פומי ומחשבתו מתורה חיבר ספרים רבים נצר מגזע מגאונים וצדיקים דור אחר דור עד רבינו הב"ח והתיו"ט ז"ל".

רבי נח גד משמאל עם רבי מאיר מאמשינוב בשנת תרצ
הדף היומי מסכת יומא דף סט
האזינו: קריאת התורה לפרשת "חקת"
לקראת חורבן היהדות? שר התפוצות הכיר בזרם הרפורמי והקונסרבטיבי
פרשת חוקת תשפ"א • הרב אשר וייס
מבין שאתה לא מבין? • פרשת חקת • צפו
הדף היומי מסכת יומא דף סח
רעיון קצר על פרשת השבוע, פרשת חוקת • הרב אשר וייס
שידור חי: הרב עמאר פרשת חוקת
פרשת חקת הרב מיכאל לסרי פייסבוק
פרשת חקת: האם מותר לנשים ללמוד גמרא