הרבנים התכנסו במעונו של ראש ישיבת פורת יוסף | גלריה

הרבנים התכנסו במעונו של ראש ישיבת פורת יוסף והורו: לקבוע שיעורים בהלכות טהרה. צפו בגלריה

הרבנים התכנסו במעונו של ראש ישיבת פורת יוסף | גלריה הרבנים התכנסו במעונו של ראש ישיבת פורת יוסף

לקראת ימי השובבי"ם הקרבים ובאים, התכנסו גדולי ישראל במעונו של מרן הגר"מ צדקה שליט"א, ראש ישיבת פורת יוסף, על מנת לעורר על לימוד הלכות טהרה וקביעת שיעורי תורה בהלכות אלו במשך כל ימי השובבי"ם אשר מטרתם חיזוק וקדושת הטהרה.

גדולי התורה נשאו דברים והעלו את הבעיות הקימות שנובעות מחוסר ידיעת ההלכה הן בקרב אברכים בני התורה והן בקרב ציבור בעלי בתים ומסורתיים.

בכינוס ביקשו גדולי ישראל לקבוע כל שנה בשנה בימים אלה ימי השובבי"ם בכל בתי הכנסיות והמדרשות בארץ ובעולם, שיעורי תורה בהלכות טהרה, או לשלב זאת במסגרת השיעורים הקיימים ולהקדיש זמן מסוים ללימוד הלכות אלו אשר הם יסוד הבית היהודי.

יצוין כי בפתחו של הכינוס העלו רבני הערים והדיינים שנטלו חלק בכינוס את הבעיות הקיימות כל אחד בעירו וכל זה מחוסר ידיעת ההלכה, מקורבו של ראש הישיבה הגר"מ צדקה, רבי שמעון דרור ראש מוסדות תפארת וגדולה העלה את השאלות בהלכה שנשאל ושטח בפני הרבנים את הצורך בחיזוק ושינון לימוד ההלכה.

בכינוס נטלו חלק מרן הגר"מ צדקה שליט"א ראש ישיבת פורת יוסף, הרב עמאר, הגר"י כהן ר"י יקירי ירושלים, הרב בניהו שמואלי, הרב סופר ר"י כף החיים, הרב זעפראני, הרב נוסבוים, הגר"מ מלכא רבה של אלעד, הרב שרגא ראב"ד ירושלים, הרב טופיק רבה של ביתר, הרב אלחדד חבר ביה"ד הגדול, הרב זר חבר ביה"ד הגדול, הרב כהן ראב"ד ת"א, הגר"א בר שלום רבה של בת ים, הרב שכנזי, הרב זכריה ר"י לב אליהו, הרב זדה ר"י תורת אברהם, הרב עדס, הרב מועלם והרב דרור.

הרבנים התכנסו במעונו של ראש ישיבת פורת יוסףהרבנים התכנסו במעונו של ראש ישיבת פורת יוסףהרבנים התכנסו במעונו של ראש ישיבת פורת יוסףהרבנים התכנסו במעונו של ראש ישיבת פורת יוסףהרבנים התכנסו במעונו של ראש ישיבת פורת יוסףהרבנים התכנסו במעונו של ראש ישיבת פורת יוסףהרבנים התכנסו במעונו של ראש ישיבת פורת יוסףהרבנים התכנסו במעונו של ראש ישיבת פורת יוסףהרבנים התכנסו במעונו של ראש ישיבת פורת יוסףהרבנים התכנסו במעונו של ראש ישיבת פורת יוסףהרבנים התכנסו במעונו של ראש ישיבת פורת יוסףהרבנים התכנסו במעונו של ראש ישיבת פורת יוסףהרבנים התכנסו במעונו של ראש ישיבת פורת יוסףהרבנים התכנסו במעונו של ראש ישיבת פורת יוסףהרבנים התכנסו במעונו של ראש ישיבת פורת יוסףהרבנים התכנסו במעונו של ראש ישיבת פורת יוסףהרבנים התכנסו במעונו של ראש ישיבת פורת יוסףהרבנים התכנסו במעונו של ראש ישיבת פורת יוסףהרבנים התכנסו במעונו של ראש ישיבת פורת יוסףהרבנים התכנסו במעונו של ראש ישיבת פורת יוסףהרבנים התכנסו במעונו של ראש ישיבת פורת יוסףהרבנים התכנסו במעונו של ראש ישיבת פורת יוסףהרבנים התכנסו במעונו של ראש ישיבת פורת יוסףהרבנים התכנסו במעונו של ראש ישיבת פורת יוסףהרבנים התכנסו במעונו של ראש ישיבת פורת יוסףהרבנים התכנסו במעונו של ראש ישיבת פורת יוסףהרבנים התכנסו במעונו של ראש ישיבת פורת יוסףהרבנים התכנסו במעונו של ראש ישיבת פורת יוסףהרבנים התכנסו במעונו של ראש ישיבת פורת יוסףהרבנים התכנסו במעונו של ראש ישיבת פורת יוסףהרבנים התכנסו במעונו של ראש ישיבת פורת יוסףהרבנים התכנסו במעונו של ראש ישיבת פורת יוסףהרבנים התכנסו במעונו של ראש ישיבת פורת יוסףהרבנים התכנסו במעונו של ראש ישיבת פורת יוסף
הדף היומי מסכת נזיר דף יא
הדף היומי מסכת נזיר דף י
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ח
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ט